fbpx Antibiotikabruken i Norge har gått ned med en tredel på ti år Hopp til hovedinnhold

Antibiotikabruken i Norge har gått ned med en tredel på ti år

Antibiotika

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i den totale antibiotikabruken i Norge. Nedgangen tilsvarer 33 prosent.

Ssamtidig går den globale antibiotikabruken opp.

– Selv om mye er oppnådd i tidligere målsettinger er det sannsynligvis fortsatt forbedringsområder, for eksempel i individualisering i doser eller varighet av kur og valg av antibiotika, sier overlege Gunnar Skov Simensen i Folkehelseinstituttet.

Han leder arbeidet med rapporten som ser på antibiotikabruk i Norge.

Rapporten viser at forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt er stabil og på et lavt nivå sammenlignet med verden utenfor Norden. Et høyt forbruk av antibiotika blir forbundet med utvikling av antibiotikaresistens. Det globale forbruket er på vei opp, mest til dyr og dyr i matproduksjon.

– Antibiotikaresistens er et godt eksempel på hvordan helse hos mennesker og dyr henger sammen. Norge har generelt friske dyr og bruker derfor lite antibiotika, sier Torill Moseng i Veterinærinstituttet, som har kommet med en tilsvarende rapport om antibiotikabruk til dyr.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse