fbpx Ny allianse satser på kvinnehelse Hopp til hovedinnhold

Ny allianse satser på kvinnehelse

Kvinnehelsealliansen

Ti organisasjoner på kvinnehelsefeltet går sammen og danner Kvinnehelsealliansen.

Sanitetskvinnene skal ha en koordinatorrolle for Kvinnehelsealliansen.

– Mange bruker- og pasientorganisasjoner opplever at det er vanskelig å nå frem. Derfor etablerer vi nå en ny allianse for å få en sterkere stemme, sier seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd fra Sanitetskvinnene.

Kunnskapshull

I en pressemelding skriver Kvinnehelsealliansen at det er store kunnskapshull som følge av for lite forskning om kvinnehelse:

  • Sykdommene og lidelsene er ofte komplekse og kompetansen blant helsepersonell lav.
  • Alliansen mener behandlingstilbudet er mangelfullt for flere av de typiske kvinnesykdommene, og mange må vente i årevis for å få en diagnose.
  • Mange opplever å ikke bli hørt og tatt alvorlig når de oppsøker helsevesenet.
  • Disse sykdommene har lav status.
  • De kan gi smerter, blødninger og andre konsekvenser som nedsatt livskvalitet over tid. 

Bedre livskvalitet

En satsing på kvinnehelse handler om forbedret livskvalitet for pasienter og deres nærmeste, og er også god samfunnsøkonomi. Mange har hyppig fravær fra jobb, skole og utdanning. Noen opplever langvarige sykemeldinger, eller blir uføre av manglende behandling.

– Det er gledelig at lanseringen faller sammen med et fornyet engasjement for kvinnehelse. At mange nå deltar i debatten og er opptatt av kvinnehelse, gir håp om at Kvinnehelsealliansen vil nå frem. Vi forventer en satsing på kvinnehelse i statsbudsjettet, som legges frem neste uke, sier Sanitetskvinnenes Elisabeth T. Swärd.

Fakta
Kvinnehelsealliansen

Sanitetskvinnene har en koordinerende rolle i alliansen. Dette er organisasjonene som er med.

Endometrioseforeningen: Endometriose skyldes at vev som likner livmorslimhinnen vokser utenfor livmoren, og er forbundet med kraftige blødninger og smerter. Sykdommen rammer en av ti kvinner, og den beslektede sykdommen adenomyose rammer to av ti. Totalt har rundt 500 000 kvinner i Norge en av disse eller begge diagnosene. Tid på diagnostisering er gjennomsnittlig sju år, men mange pasienter må dessverre vente mye lenger.

Landsforeningen for kvinnelig bekkenleddhelse: Rundt 12 000 kvinner rammes hvert år av bekkenleddsmerter under og etter graviditet. Av disse opplever 4000 til 5000 langvarige smerter. Mange får ikke tilstrekkelig hjelp.

PMDD Norge: PMDD (premenstruell dysforisk lidelse) er en syklisk, hormonelt utløst stemningslidelse som kan gi premenstruelle symptomer som angst, depresjon og i verste fall suicidale tanker. Fem prosent av kvinner i fertil alder antas rammet av sykdommen, dette tilsvarer rundt 60 000 kvinner i Norge, men det er store mørketall. Mange blir feildiagnostisert og det tar i snitt sju til ti år for å få riktig diagnose. 

Stoffskifteforbundet: Stoffskiftesykdom rammer 250 000 mennesker i Norge, og 80 prosent av disse er kvinner. 50.000 opplever ikke å få tilstrekkelig behandling.

Vulvodyniforeningen: Vulvodyni er langvarige smerter i underlivet, en tilstand som rammer mellom 10 og 15 prosent av kvinner i løpet av livet. I Norge er det bare tre vulvapoliklinikker med begrenset åpningstid, og ventetid som varierer fra seks måneder til tre år. Det betyr at enkelte landsdeler mangler tilbud.

PCOS Norge – Foreningen for polycystisk ovariesyndrom: Polycystisk ovariesyndrom er et endokrint og metabolsk syndrom, en hormonell ubalanse som påvirker hele kroppen og alle aspekter ved livet. Anslagsvis en av åtte kvinner, tilsvarende 15 prosent, har PCOS på verdensbasis. Men det er store mørketall på diagnostisering.

Norsk lymfødem og lipødemforbund: Lipødem er en smertefull sykdom som oftest rammer underekstremiteter, men i noen tilfeller også armer. Smertene kan være så intense at lipødem i enkelte tilfeller er direkte invalidiserende. Grunnet manglende forskning vet vi lite om forekomst.

Landsforeningen for kvinner med fødselsskade: Mange kvinner rammes av rifter og andre skader. Inngrep under fødsel, som tang og vakuum, forårsaker oftere en alvorlig rift og ruptur i alvorlig grad, som årlig rammer ca. 800 kvinner. Registrert antall skader et stabilt, men er også upålitelig. Rupturer fører med seg skader som kan føre til dysfunksjon, og flere utfordringer over tid. Mindre skader og okkulte rifter (ikke oppdagede innvendige rifter) kan gi vel så omfattende og alvorlige plager. En av tre kvinner opplever urininkontinens som er en «mild» konsekvens, men mange har i tillegg utfordringer når det gjelder muskler, vev og smerter. Videre utgjør de forskjellige typer prolaps 25 prosent av alle inngrep på gynekologiske avdelinger. 

Osteoporoseforbundet: Osteoporose rammer annenhver kvinne over 50 år og hver femte mann. Det er 300 000 mennesker i Norge med osteoporose. 

Kilde: Norske Kvinners Sanitetsforening

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse