fbpx Fast timesats for pensjonister som gjør koronaarbeid Hopp til hovedinnhold
Gjelder i KS-området:

Fast timesats for pensjonister som gjør koronaarbeid

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Pensjonister som gjør koronaarbeid i kommunene, tilbys nå en fast sats på 300 kroner timen. 

Under pandemien har pensjonert helsepersonell kunnet gjøre koronarelatert arbeid på ordinære vilkår uten pensjonsavkorting.

Denne regelen opphørte 31. august, og er nå erstattet av en ny, midlertidig ordning.

Pensjonistlønnssats

Fra 10. september kan pensjonert personell motta en særskilt fastsatt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjonen reduseres.

Den nye ordningen gjelder for KS-området unntatt Oslo, ved ekstraordinært personellbehov ved oppskalering av testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) eller vaksinering som følge av koronapandemien. 

Bakgrunnen er at Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har gjort en forskriftsendring som åpner for at partene i kommunesektoren kan avtale en særskilt pensjonistlønnssats for koronarelatert TISK- og vaksinearbeid.

Ikke bare til helsepersonell

Nå er det klart hva denne særskilte satsen vil ligge på:

  • Satsen er avtalt å være 300 kroner per faktisk arbeidet time, pluss variable tillegg. 
  • Pensjonistlønnssatsen gjelder alt nødvendig personell, og er ikke avgrenset til helsepersonell.
  • Ordningen gjelder ut året.

NSF-leder fornøyd, men …

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund er fornøyd med at det har blitt en avtale. Hun kaller satsen ok for sykepleiere, men mener det burde vært en høyere sats for spesialsykepleiere:

– Vi har vært i kontakt med KS om at de trenger å høyne summen for pensjonerte spesialsykepleiere for at dette skal ha ønsket effekt. Dette kunne de ikke akseptere, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Sykepleien har spurt KS (Kommunesektorens interesseorganisasjon) om det er aktuelt å øke beløpet. KS skriver i en kort kommentar at dette ikke er aktuelt, da avtalen med organisasjonene er inngått og satsen er bestemt.

Variable tillegg innebærer lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg, opplyser advokat Marit Gjerdalen ved forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund.

Fakta
Dette er den nye forskriften:

Ordlyden i forkriften er slik:

AFP reduseres ikke når avlønningen skjer etter en særskilt sats for pensjonistavlønning for tjeneste som er nødvendig for å ivareta et ekstraordinært personellbehov ved TISK-tiltak (testing, isolering, smittesporing og karantene) eller vaksinering som følge av covid-19. Unntaket gjelder fram til og med 31. desember 2022.

Kilde: Lovdata

Koronaunntaket har gått ut

Unntaksregelen for pensjonerte helsearbeidere som har jobbet med koronarelatert arbeid hadde blitt forlenget flere ganger da den gikk ut 31. august i år.

Leder i helsekomiteen Tone Trøen (H) spurte i forrige uke arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs (Ap) om det var klokt å stoppe den ordningen før høstens korona-vaksineringsrunder. Arbeidsministeren svarte slik på spørsmålet.

KLP har oppdatert informasjon om ordningen med fast timesats for pensjonister her.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse