fbpx Koronaarbeid: – Takk nei til pensjonistlønn, bidra på sykepleierlønn Hopp til hovedinnhold

Koronaarbeid: – Takk nei til pensjonistlønn, bidra på sykepleierlønn

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
BRA Å HA DRIV: – Veldig bra at pensjonerte sykepleiere har et driv til å hjelpe. Det er et skrikende behov for sykepleierkompetanse, blant annet knyttet til vaksinering, så da skal de også få lønn for den kompetansen, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

Pensjonerte sykepleiere kan vaksinere uten å tape pensjon. Så lenge arbeidet er koronarelatert, kan de jobbe ubegrenset uten å bli trukket i lønn.

Sykepleien har fått henvendelser fra pensjonerte helsesykepleiere som enten vaksinerer eller gjør annet koronarelatert arbeid.

De forteller at noen steder blir de tilbudt pensjonistlønn, andre steder vanlig tarifflønn.

En av dem skriver:

– Som pensjonert sykepleier og engasjert vaksinatør, blir jeg tilbudt pensjonistlønn. Jeg ønsker å få avklart om avlønning på dette nivået er i henhold til avtaler.

Vanligvis kan sykepleiere som har gått av med pensjon, bare jobbe et begrenset antall timer før pensjonen blir redusert. Eller de kan jobbe ubegrenset med pensjonistlønn, som fra 1. januar er 218 kroner timen.

Men på grunn av pandemien gjelder ikke denne begrensningen nå.

Unntaket gjelder til 1. juli

Allerede 20. mars 2020 vedtok Stortinget midlertidige lovendringer knyttet til koronapandemien. Blant annet gjelder det lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Endringene dreier seg om et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon, som i første omgang skulle gjelde frem til 1. november. I oktober vedtok Stortinget å forlenge unntaket til 1. juli 2021.

Forlengelsen ble begrunnet med at det fortsatt var aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov.

Gjelder både beordring og frivillig arbeid 

Unntaket gjelder for dem som har vanlig alderspensjon og dem med avtalefestet pensjon (AFP). Det gjelder ikke dem som får uførepensjon.

Regelen gjelder både for beordret og frivillig arbeid.

– Takk nei til pensjonistlønn

– Hva vil du råde pensjonerte sykepleiere til, hvis de blir tilbudt pensjonistlønn for å bidra med koronaarbeid?

– Det er veldig bra at sykepleiere som er pensjonister, har et driv til å ville hjelpe. Det er et skrikende behov for sykepleierkompetanse, blant annet knyttet til vaksinering, så da skal de også få lønn for den kompetansen. Mitt råd er derfor å takke nei til pensjonistlønn, men å bidra på sykepleierlønn, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Men de kan da kanskje miste muligheten til å bidra, som de jo har lyst til?

– Sånn er typisk for helsetjenesten, en slags utnytting av folks velvilje for å få ting til. Men det er ikke riktig. Klart at de må få sykepleierlønn.

Lill Sverresdatter Larsen legger til:

– Staten gir nå penger i all verdens retninger, også til kommuner som får dekket ekstrautgifter i forbindelse med koronaarbeid. Dette er en sånn utgift som kommunene kan få betalt tilbake. Den enkelte sykepleier skal ha betalt som sykepleier, når det er den kompetansen som behøves.

For dem som vil møte et ekstraordinært personellbehov

Kommunal Landspensjonskasse (KLP), der flertallet av sykepleiere er innmeldt, skriver på sin nettside:

«Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til koronapandemien. Det kan de gjøre uten at innmeldingen reduserer pensjonen fra KLP.»

Det gjelder altså sykepleiere og andre som påtar seg å jobbe i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov som skyldes pandemien.

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Denne uken leveres 26 000 Janssen-vaksiner til Norge. Kommunene bør vurdere drop-in-vaksinestasjoner og andre tilpassede løsninger for å få flest mulig til å vaksinere seg, mener Folkehelseinstituttet.

– Det er viktig at alle som anbefales vaksine, forstår hvor viktig det er å vaksinere seg, og at tilbudet er lett tilgjengelig for alle. Vi må kommunisere i ulike kanaler og på ulike språk, og tilby vaksinering både på flere steder og tidspunkter, sier direktør Camilla Stoltenberg i FHI i en pressemelding.

Det er etter oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet at FHI har sett på hvordan kommunene og bydelene kan skape et likeverdig vaksinasjonstilbud som når alle.

Må nå absolutt alle

– Ingen skal måtte droppe vaksinering fordi de for eksempel har kognitiv svikt, nedsatt syn og hørsel, ikke behersker digitale løsninger, eller ikke har norsk som morsmål. Ei heller fordi vaksineringen skjer langt fra hjemmet, eller bare på dagtid når man er på en jobb det ikke er mulig å komme fra, understreker Stoltenberg.

Papirløse skal kjenne seg trygge

FHI oppfordrer også til å benytte forskjellige innkallingsformer og kanaler, ettersom ikke alle er trygge på digitale løsninger, og understreker at det er viktig at papirløse må gjøres trygge på at de ikke anmeldes for ulovlig opphold ved vaksinering.

Janssen-vaksiner på vei

Den første leveransen på 26 000 Janssen-vaksiner til Norge er framskyndet, og vaksinen ankommer denne uken.

– Leveransen er framskyndet. Vi fikk vite det i forrige uke, skriver seksjonsleder Knut Jønsrud ved seksjon vaksineforsyning i FHI i en e-post til Dagbladet.

Det er ikke avklart når dosene kan distribueres til kommunene.

En dose rekker

– FHI jobber frem til torsdag med å vurdere hvordan Janssen-vaksinen skal innrulleres i vaksinasjonsprogrammet. Dette arbeidet er pågående, og dermed er det ikke endelig avklart når vaksinedosene kan sendes ut, skriver Jønsrud.

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson settes bare én gang, så er man ferdigvaksinert.

869 119 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk mandag. 296 302 personer har fått andre dose.

29 000 doser registrert i helgen

Foreløpig har FHI registrert at 28 266 personer fikk første dose over helgen, og 669 personer fikk andre dose.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.