fbpx Koronaarbeid: – Takk nei til pensjonistlønn, bidra på sykepleierlønn Hopp til hovedinnhold

Koronaarbeid: – Takk nei til pensjonistlønn, bidra på sykepleierlønn

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Pensjonerte sykepleiere kan vaksinere uten å tape pensjon. Så lenge arbeidet er koronarelatert, kan de jobbe ubegrenset uten å bli trukket i lønn.

Sykepleien har fått henvendelser fra pensjonerte helsesykepleiere som enten vaksinerer eller gjør annet koronarelatert arbeid.

De forteller at noen steder blir de tilbudt pensjonistlønn, andre steder vanlig tarifflønn.

En av dem skriver:

– Som pensjonert sykepleier og engasjert vaksinatør, blir jeg tilbudt pensjonistlønn. Jeg ønsker å få avklart om avlønning på dette nivået er i henhold til avtaler.

Vanligvis kan sykepleiere som har gått av med pensjon, bare jobbe et begrenset antall timer før pensjonen blir redusert. Eller de kan jobbe ubegrenset med pensjonistlønn, som fra 1. januar er 218 kroner timen.

Men på grunn av pandemien gjelder ikke denne begrensningen nå.

Unntaket gjelder til 1. juli

Allerede 20. mars 2020 vedtok Stortinget midlertidige lovendringer knyttet til koronapandemien. Blant annet gjelder det lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Endringene dreier seg om et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon, som i første omgang skulle gjelde frem til 1. november. I oktober vedtok Stortinget å forlenge unntaket til 1. juli 2021.

Forlengelsen ble begrunnet med at det fortsatt var aktuelt å hente inn kvalifisert og nødvendig personell ved behov.

Gjelder både beordring og frivillig arbeid 

Unntaket gjelder for dem som har vanlig alderspensjon og dem med avtalefestet pensjon (AFP). Det gjelder ikke dem som får uførepensjon.

Regelen gjelder både for beordret og frivillig arbeid.

– Takk nei til pensjonistlønn

– Hva vil du råde pensjonerte sykepleiere til, hvis de blir tilbudt pensjonistlønn for å bidra med koronaarbeid?

– Det er veldig bra at sykepleiere som er pensjonister, har et driv til å ville hjelpe. Det er et skrikende behov for sykepleierkompetanse, blant annet knyttet til vaksinering, så da skal de også få lønn for den kompetansen. Mitt råd er derfor å takke nei til pensjonistlønn, men å bidra på sykepleierlønn, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Men de kan da kanskje miste muligheten til å bidra, som de jo har lyst til?

– Sånn er typisk for helsetjenesten, en slags utnytting av folks velvilje for å få ting til. Men det er ikke riktig. Klart at de må få sykepleierlønn.

Lill Sverresdatter Larsen legger til:

– Staten gir nå penger i all verdens retninger, også til kommuner som får dekket ekstrautgifter i forbindelse med koronaarbeid. Dette er en sånn utgift som kommunene kan få betalt tilbake. Den enkelte sykepleier skal ha betalt som sykepleier, når det er den kompetansen som behøves.

For dem som vil møte et ekstraordinært personellbehov

Kommunal Landspensjonskasse (KLP), der flertallet av sykepleiere er innmeldt, skriver på sin nettside:

«Alle yrkesgrupper innen offentlig helsetjeneste og som får pensjonen utbetalt fra KLP, kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver så lenge arbeidet er knyttet til koronapandemien. Det kan de gjøre uten at innmeldingen reduserer pensjonen fra KLP.»

Det gjelder altså sykepleiere og andre som påtar seg å jobbe i offentlig helsetjeneste for å møte et ekstraordinært personellbehov som skyldes pandemien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse