fbpx Alvorlig angrep på sykepleier på St. Olav ble ikke politianmeldt Hopp til hovedinnhold

Alvorlig angrep på sykepleier på St. Olav ble ikke politianmeldt

En ung sykepleier på jobb ved St. Olavs hospital ble i februar i fjor angrepet av en mann som nå står tiltalt for drap og likskjending. Angrepet ble aldri meldt til politiet.

NRK, som følger rettssaken i Trondheim tinghus, skriver at hendelsen fant sted bare to måneder før den tiltalte drepte og likskjendet en mann i Trondheim.

Den 17. februar angrep han sykepleieren, den 29. mars slapp han ut fra tvangsoppholdet til egen leilighet og den 15. mai skal han ifølge tiltalen ha begått drap og likskjending.

Sykepleieren har fortalt hele historien i retten denne uken. Mannen tok blant annet kvelertak på henne før kollegene hennes kunne gripe inn. Hun var alene med mannen og skulle sette en vaksinesprøyte på ham, ikledd smittevernutstyr.

Hun har hatt mye smerter og PTSD etter angrepet og ikke vært i stand til å jobbe fullt. Hun jobber nå på en annen avdeling.

Ledelsen ville ikke anmelde

Sykehusledelsen ville ikke melde angrepet til politiet, men skal ha sagt til sykepleieren at hun kunne selv velge å gjøre dette.

Da hun senere fikk høre om drapet reagerte hun sterkt.

– Det var det jeg var redd for og det var derfor jeg ville at saken skulle politianmeldes. Jeg trodde jo at jeg skulle dø selv, sa hun i retten ifølge NRK.

Bistandsadvokat Mette Skoklefald, som representerer sykepleieren, er kritisk til at sykehuset ikke meldte saken til politiet. Hun hevder tiltalte ikke ville ha sluppet ut i mars om saken hadde vært kjent av politiet.

Dette svarer ledelsen

Så hvorfor anmeldte ikke sykehusledelsen hendelsen?

Klinikksjefen Elin Ulleberg ved Psykisk helsevern ved St. Olavs hospital skriver følgende i en e-post til NRK:

«Alvorlighetsgrad av hendelsen og ønske fra ansatte inngår i den samlede vurderingen. Det er altså ikke en automatikk i at hendelser blir anmeldt. Kunnskapen om hendelsen var en del av vurderingsgrunnlaget for risikovurderingen som så lå til grunn for utskrivelsen. Det er altså lite trolig at en tidligere anmeldelse ville ha endret det videre hendelsesforløpet.»

Tiltalte er i dag innlagt ved regional sikkerhetsavdeling ved St. Olavs hospital. Han har tidligere fått diagnosen paranoid schizofren.

Aktor har antydet at de vil be om tvungen behandling av tiltalte.

Selvfølge at arbeidsgiver anmelder


NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen mener at det er enten sykepleieren selv eller arbeidsgiver som anmelder. NSF mener arbeidsgiver burde ta ansvar for å anmelde slike saker.

I slike alvorlige saker må det være en selvfølge at arbeidsgiver straks tar ansvaret for å anmelde, slik at sykepleieren slipper den belastningen
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF

– Hvilke rettigheter har sykepleieren i denne saken, kan hun kreve erstatning for at arbeidsgiver ikke gjør det de bør her?

– Når en voldshendelse skjer på jobb er det å anse som en yrkesskade. Rett til yrkesskadeerstatning gjelder uavhengig av skyld hos arbeidsgiver. I tillegg kan man kreve voldsoffererstatning, skriver hun.

– Hva bør arbeidsgiver gjøre for å forhindre at slikt skjer?

– Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er derfor avgjørende med grundig HMS-arbeid for å forebygge slike hendelser. Det er svært viktig med tilstrekkelig bemanning med riktig kompetanse, skriver Larsen. 

– Er Norsk Sykepleierforbund (NSF) involvert i denne saken?

– Vi kan dessverre ikke gi ut opplysninger om hvilke medlemmer vi gir bistand, forteller NSF-lederen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse