fbpx Statsforvalteren: AMK Oslo er ikke gode nok på henvendelser fra publikum Hopp til hovedinnhold

Statsforvalteren: AMK Oslo er ikke gode nok på henvendelser fra publikum

Bildet viser en ambulanse

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Oslo er ikke gode nok på publikumshenvendelser, mener statsforvalteren i Oslo og Viken. Og responsen på telefoner til 113 er av og til uforsvarlig.

– Det fører blant annet til at innringere med alvorlig akutt medisinsk behov ikke alltid får rett helsehjelp til rett tid, slik at det kan oppstå varig skade og/eller tap av liv, skriver statsforvalteren i Oslo og Viken i en tilsynsrapport.

Tilsynet ble gjennomført med Oslo universitetssykehus HF (OUS) og Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Oslo. Tema ble avgrenset til å gjelde sentralens håndtering av 113-samtaler.

Statsforvalteren peker også på at kravet om å besvare 90 prosent av henvendelsene fra publikum innen 10 sekunder i lange perioder ikke blir overholdt.

– Dette medfører at mange innringere må vente på svar og noen legger på, slik at nødvendig helsehjelp forsinkes eller uteblir. Det kan bety at de som ringer kan måtte vente lenger enn de skulle på å få helsehjelp i akutte situasjoner, kommer det frem i rapporten.

Kompleks problemstilling

Avdelingsleder ved AMK Oslo, Katharina Lende, sier de tar kritikken i tilsynsrapporten på alvor, men understreker at årsakene til lengre svartid er komplekse.

– Noen faktorer har vi mulighet til å påvirke selv, andre ligger utenfor vår kontroll. Vi tar funnene fra tilsynsrapporten på alvor, og ansvaret for å sørge for at utfordringene blir løst, ligger hos oss, sier hun i en e-post til NTB.

– AMK Oslo holder i dag til i lokaler som er uegnet for å løse de oppgavene vi er forpliktet til, samtidig som AMK-operatørene jobber med IKT-løsninger som er delvis utdaterte, legger hun til.

Iverksetter tiltak

Etter planen skal Oslo AMK oppdatere sine IKT-løsninger i løpet av 2023, men Lende understreker at de likevel vil ha behov for bedre IKT-verktøy for beslutningsstøtte. Det er også planlagt at AMK-sentralen skal flytte inn i nye lokaler, men det vil ikke skje før tidligst i 2027.

Inntil da iverksettes det nye tiltak for å prøve å få bukt med problemene, som blant annet innebærer oppbemanning. Lende sier videre at det skal utføres en gjennomgang og revisjon av organiseringen og arbeidsprosesser ved AMK-sentralen. Videre skal det utarbeides bedre samarbeidsavtaler med kommunene i distriktet for å bedre oppgavefordelingen.

Håpet er at disse tiltakene til sammen skal redusere svartiden i medisinske nødtilfeller i Oslo og omegn.

Statsforvalteren har gitt AMK frist til å komme med tilbakemelding innen 15. oktober 2022.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse