fbpx Vil endre loven for at sosialarbeidere skal få egen autorisasjon Hopp til hovedinnhold

Vil endre loven for at sosialarbeidere skal få egen autorisasjon

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker å endre helsepersonelloven slik at sosionomer og barnevernspedagoger kan få autorisasjon.

Fellesorganisasjonen (FO) ønsker en felles lov for helse- og sosialfaglig personell.

Sosialfaglig personell defineres som sosionomer og barnevernspedagoger. Ved å endre helsepersonelloven til loven for helse- og sosialfaglig personell, kan også disse yrkesgruppene gis autorisasjon, mener FO.

Se listen over hvem som har autorisasjon som helsepersonell nede i saken.

Forslaget til en felles lov blir lansert i dag, 9. juni.

– Vil gi bedre sikkerhet for sårbare brukergrupper

– Hvorfor vil dere ha denne autorisasjonen?

– Det viktigste er å bedre sikkerheten for sårbare brukergrupper som er i vanskelige livssituasjoner, sier Hanne Glemmestad til Sykepleien.

Hun er leder for profesjonsrådet for sosionomene i FO.

– Det er behov for å sikre at personalet som disse brukerne møter, har riktig kompetanse. En autorisasjon forplikter yrkesgruppene til å holde seg faglig oppdatert så de har nødvendige kvalifikasjoner.

– De jobber side ved side med helsepersonell

– Syndes det mot dette i dag?

– Nei, de er stort sett dyktige og pliktoppfyllende. Men det er en kuriositet at det skilles mellom ulike pasient- og brukergrupper ved at noen har bedre rettsvern i møte med hjelpeapparatet enn andre.

– Det er pussig, siden de jobber side ved side med helsepersonell, både i en rusinstitusjon og ellers i helse- og omsorgstjenesten. Den ene gruppen har autorisasjon, den andre ikke. Det er ingen grunn til differanseringen.

Langvarig kamp

Glemmestad påpeker at de i årenes løp har fått stor forståelse fra både politikere og embetsverket. Kampen for autorisasjon er gammel.

– Problemet har vært hvordan man juridisk kan få dette på plass. Derfor henvendte vi oss til Bente Ohnstad, som er hovedarkitekten bak helsepersonelloven, for å finne ut hvordan det lovtekniske kan løses.

Det er Ohnstad, som er professor i rettsvitenskap, som har skrevet rapporten på oppdrag fra Fellesorganisasjonen.

– Det står bare på politisk vilje

– Nå mener vi alt ligger til rette for lovendring slik at de sårbare kan få bedre rettsvern. Det er bare politisk vilje det står på, sier Glemmestad.

– Et beleilig tidspunkt nå når psykisk syke som forsømmes i barnevernet er et aktuelt tema?

– Det er stadig oppe saker i medier knyttet til brukere i vanskelige livssituasjoner. Det vil være en fordel at de primære yrkesgruppene som møter brukerne har det samme rammeverket for yrkesutøvelsen sin.

– Venter dere motstand fra andre profesjoner?

– Snarere tvert imot, det er til alles fordel å ha et felles rammeverk. Jeg håper tiden er moden for å få det på plass, sier Hanne Glemmestad.

Fellesorganisasjonen organiserer over 32 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

NSF: – Viktig at ikke definisjonen av helsepersonell utvides

Også Norsk Sykepleierforbund (NSF) er kjent for å kjempe for autorisasjoner og spesialistgodkjenninger for sine medlemmer.

– Hva synes NSF-ledelsen om forslaget fra Fellesorganisasjonen?

– Det som er viktig for oss, er at autorisasjoner for helsepersonell faktisk gjelder for helsepersonell, og at ikke definisjonen for hva som er helsepersonell utvides, sier NSFs nestleder Silje Naustvik, som ikke har lest rapporten ennå.

– Å gi dem autorisasjon innenfor dagens helsepersonellov er jo ikke mulig. Det skal bli interessant å lese hvordan det er tenkt. Den skal vi gå inn i og ta stilling til når vi har fått satt oss inn i forslagene.

– Forståelig at de ønsker dette

Silje Naustvik legger til:

– Det er jo gode grunner for å ha yrkesautorisasjon. Som sykepleier vet man hva man skal kunne og det er krav til definert kompetanse. Det gir trygghet for pasienter og brukere. Det er forståelig at de ønsker dette innenfor det sosialfaglige feltet også, sier hun.

– Vi vil sette oss godt inn i på hvilken måte de ønsker å gjøre dette og hvilke implikasjoner det eventuelt vil få for helsepersonell.

Foreslår et eget punkt

Fellesorganisasjonen foreslår et eget punkt i tillegg til oppramsingen av helsefaggruppene i en felles lov, slik at de skilles fra helsefaggruppene. Punktet de foreslår er slik:

Autorisasjonsordningen etter denne lov omfatter følgende grupper sosialfaglig personell:
1. barnevernspedagoger
2. sosionomer

33 grupper av helsepersonell

Helspersonnelloven gjelder i dag for 33 yrkesgruppene. I paragraf 48 ramses gruppene som har autorisasjon opp:

 1. ambulansearbeider
 2. apotektekniker
 3. audiograf
 4. bioingeniør
 5. ergoterapeut
 6. fotterapeut
 7. fysioterapeut
 8. helsefagarbeider
 9. helsesekretær
 10. hjelpepleier
 11. jordmor
 12. kiropraktor
 13. klinisk ernæringsfysiolog
 14. lege
 15. [manuellterapeut]
 16. naprapat
 17. omsorgsarbeider
 18. optiker
 19. ortopediingeniør
 20. ortoptist
 21. osteopat
 22. paramedisiner
 23. perfusjonist
 24. provisorfarmasøyt
 25. psykolog
 26. radiograf
 27. reseptarfarmasøyt
 28. sykepleier
 29. tannhelsesekretær
 30. tannlege
 31. tannpleier
 32. tanntekniker
 33. vernepleier

Her kan du lese hele rapporten fra FO

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse