fbpx Sykepleier fikk 17 SMS-tilbud om ekstravakter på to timer Hopp til hovedinnhold

Sykepleier fikk 17 SMS-tilbud om ekstravakter på to timer

Sykehuset Østfold må fylle 633 ledige vakter de neste 13 dagene. Tilbudene om ekstravakter hagler inn.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt, men på Sykehuset Østfold er det allerede nå store problemer med å fylle hullene i turnusene.

NSFs hovedtillitsvalgt ved sykehuset, Øyvind Moksness, har sett på tallene.

– Jeg har tatt ut statistikken for de neste 13 dagene. Sykehuset har per i dag 633 ledige vakter som er definert som sykepleier, spesialsykepleier eller jordmor. Det er ganske mange månedsverk – og det før ferien er skikkelig i gang, sier han.

Moksness forteller at dette er vakter man vet om, og tallet inkluderer ikke korttidsfravær. Av de 633 ledige vaktene, er 44 jordmorvakter.

Har ikke inngått avtale med NSF

Sykehuset Østfold tilbyr sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre mellom 500 til 1500 kroner ekstra for å ta vakter.

– Sykehuset har ikke inngått NSFs sommeravtale. Jeg vet det har vært diskutert for jordmødrene, men per nå har de samme avtale som i fjor. Den gir litt mer penger per vakt enn NSFs avtale, og det er jo slik at de fleste av oss ikke ønsker mindre betalt for ekstrajobbing, sier Moksness.

Han ser ikke bort fra at sykehuset er nødt til å øke satsene enda mer for å få fylt opp turnusen når sommeren begynner for alvor.

17 tilbud om ekstravakter på to timer

– Som tillitsvalgt er jeg mest bekymret for arbeidsbelastningen på de sykepleierne som er igjen på jobb.

Moksness forteller om en sykepleier som i løpet av et to timer langt møte fikk 17 tekstmeldinger om å ta ekstravakter på sykehuset.

– Det gir en god beskrivelse av hvor stort behovet er enkelte steder.

Moksness forteller at det ikke er noen stor uenighet mellom de tillitsvalgte og ledelsen ved sykehuset om utfordringene rundt bemanningssituasjonen.

– Vi er bare litt uenige om hvilke virkemidler som skal settes inn, sier han.

– Skurrer

Moksness synes for eksempel at arbeidsgivers argumenter om at det er helgene som er utfordringen for at flere skal få 100 prosent stilling, skurrer.

– Sykehuset selv har gjort undersøkelser som viser at det er onsdag og torsdagsvakter på kveld som oftest er vanskeligst å fylle flere steder. Så helgeargumentet holder ikke. Når det er sagt, har sykehuset satt i gang flere prosjekter og tiltak som skal prøves ut for å se om bemanningssituasjonen kan løses, sier han.

Selv skulle han gjerne sett at jobbingen med oppgavedeling gikk raskere, og at sykehuset jobbet mer for å beholde de sykepleierne de har.

Mener sykehuset gjør mye for å løse utfordringene

Bildet er likevel ikke helsvart.

– Det begynner å bli lettere å få svenske vikarer, sier han.

Moksness underslår ikke at det er utfordrende hver eneste sommer med alle hullene i turnusen, men vil likevel påpeke at Sykehuset Østfold i det store og hele er et bra arbeidssted med en ledelse som gjør mye for å prøve å løse utfordringene.

– Nyhetsoppslag om alt det negative får fort en forsterkende virkning. Jeg skjønner at det gjør seg i et nyhetsoppslag, men dette er bare en del av bilde. Sykehuset Østfold er en arbeidsplass med dyktige folk og et fagmiljø som har mye å tilby, sier han.

Basert på tidligere erfaringer

Forhandlingssjef ved Sykehuset Østfold, Marius Bjørndalen sier til Sykepleien at de administrative ordningene er basert på en helhetlig vurdering ut fra tilbakemeldinger fra lederlinjen, tidligere erfaring og innspill fra enkelte tillitsvalgte.

– Vi opplever ikke at det har vært noe stort press for å få til en annen ordning for sykepleierne her i Sykehuset Østfold denne sommeren, sier han.

Ifølge Bjørndalen varierer det hvor vanskelig det er å få dekket opp vakter i de forskjellige klinikkene.

– Det avgjør naturligvis også i hvilket omfang det brukes administrative satser for å dekke ledige vakter, sier han.

Bjørndalen sier sykehuset jobber kontinuerlig med å dekke ledige vakter i sommer.

– Vi er utrolig takknemlig for at mange ansatte stiller opp og påtar seg ekstravakter og er med på å sikre en forsvarlig drift i sommer, sier han.

– Tilleggene skal kun brukes unntaksvis

Hva de ansatte får ekstra, kommer an på når på døgnet og hvilke dager i uken, samt om det de har spesialkompetanse eller ikke.

– Unntaksvis gis det også noe høyere satser ved spesialavdelinger, uten at det er regulert i denne ordningen, sier han og legger til at tilleggene kun skal brukes unntaksvis i situasjoner der det er krevende å dekke vakten.

Ifølge forhandlingssjefen bidrar tilleggene også til å redusere bruk av innleie fra vikarbyråer. Etter sommeren skal sykehuset evaluere årets ferieavviklingen.

– Resultatet vil avgjøre hvilke eventuelle endringer vi kommer til å gjøre før ferien neste år. I den prosessen vil både lederne ute i klinikkene og de ansattes representanter være viktige bidragsytere med sine innspill og erfaringer, sier han.

Fakta
NSFs avtale om utvidet arbeidstid i forbindelse med sommerferieavvikling

Avtalen er basert på frivillighet for den enkelte sykepleier og gir rett til ekstra godtgjøring. For 2022 er minimum godtgjøring 750 kroner per time for sykepleiere og 800 kroner per time for spesialsykepleiere, jordmødre og helsesykepleiere. 

Arbeidsgivere som ønsker å inngå sommeravtale kan sende søknad til forhandlingsavdelingen@nsf.no

Følgende informasjon må fremgå av søknaden:

  • Hvilken virksomhet (kommune/sykehus) som ønsker avtalen
  • Perioden avtalen skal gjelde for (fra-til)
  • Hvem som skal underskrive avtalen på vegne av arbeidsgiver
  • Tillitsvalgtes medvirkning og syn på søknad om sommeravtale

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse