fbpx Tønsberg kommune: Åpner lommeboka for å få sykepleiere til å jobbe ekstra i sommer Hopp til hovedinnhold

Åpner lommeboka for å få sykepleiere til å jobbe ekstra i sommer

Marinaen i Tønsberg kommune. Sommerbilde

Tilleggene for å jobbe ekstra i sommer er tilbake i Tønsberg etter ett års fravær. De ansatte er fornøyd, men tillitsvalgte skulle ønske kommunen heller inngikk NSFs sommeravtale.

Sommeren 2021 kuttet Tønsberg kommune ut «sommertillegget» til sykepleiere som jobbet ekstra i kommunal helsetjeneste i turnus.

Det var upopulært, og kommunen fikk ikke nok sykepleiere til å ta ekstravakter.

Sommertillegget er tilbake

I år måtte kommuneledelse innse at det er svært vanskelig å få dekket sommerturnus med fagkompetanse.

– Kommunen gjorde derfor et administrativt vedtak om et kronetillegg per ekstravakt, sier NSFs hovedtillitsvalgt i Tønsberg kommune, Lise Gulliksen.

– Så nå er alle fornøyd?

– Vel … sier Gulliksen, og drar litt på det.

– Dette er ikke noe jeg som tillitsvalgt har vært med på å forhandle frem. Det er kommunen selv som har vedtatt tilleggene for sykepleiere og fagarbeidere. Jeg synes selvfølgelig det er bra at kommunen ser at det er nødvendig å betale mer for at folk skal jobbe ekstra.

Tønsberg tilbyr sykepleierne 1500 kroner per ekstravakt på dag- og kveldstid i helgene, og 2000 kroner ekstra for nattevakter fredag til søndag.

Fakta
Satser for «sommertillegget»:
  • Fagarbeidere helg dag/aften kr 1000 f.o.m. fredag aften – søndag aften
  • Helg dag/aften høyskoleutdannet 1500 fra fredag aften – søndag aften
  • Natt f.o.m. fredag t.o.m. søndag kr 2000 for både fagarbeidere og høyskoleutdannet

– De ansatte virker fornøyde

Gulliksen skulle imidlertid ønske at Tønsberg kommune inngikk NSFs sommeravtale.

– Hvorfor det?

– NSF tilbyr en sommeravtale om utvidet arbeidstid som NSF sentralt er gitt kompetanse til å inngå og som følger arbeidsmiljøloven. Når kommuner gjør administrative vedtak bruker de merarbeid og overtid for å kunne planlegge ferieavviklingen, og gir de ansatte en økonomisk kompensasjon. NSF er i tvil om slike administrative ordninger er i tråd med lovverket, forklarer hun

– Hvorfor vil ikke kommunen gå for NSFs sommeravtale?

– Den er nok dyrere, sier hun.

Gulliksen har imidlertid inntrykk av at de ansatte er fornøyd med at «sommertillegget» er tilbake. Men om det er nok til å få sommeren til å gå knirkefritt, tror hun ikke.

– Vi sitter og ser på turnusene nå. Full oversikt har jeg nok ikke før om et par uker, sier hun.

Flere sykehus har inngått avtale med NSF

I NSFs sommeravtale må arbeidsgiver betale 750 kroner timen for sykepleiere og 800 kroner timen for spesialsykepleiere og jordmødre. Så langt har NSF inngått avtaler med 10 sykehus, som er omtrent som i fjor.

I tillegg har 13 kommuner inngått avtale, som er noen færre enn i fjor. Ifølge NSFs forhandlingsavdeling kommer forespørsler om avtaler ganske sent inn mot sommeren, så tallene vil sannsynligvis bli høyere.

Fakta
NSFs avtale om utvidet arbeidstid i forbindelse med sommerferieavvikling

Avtalen er basert på frivillighet for den enkelte sykepleier og gir rett til ekstra godtgjøring. For 2022 er minimum godtgjøring 750 kroner per time for sykepleiere og 800 kroner per time for spesialsykepleiere, jordmødre og helsesykepleiere. 

Arbeidsgivere som ønsker å inngå sommeravtale kan sende søknad til forhandlingsavdelingen@nsf.no

Følgende informasjon må fremgå av søknaden:

  • Hvilken virksomhet (kommune/sykehus) som ønsker avtalen
  • Perioden avtalen skal gjelde for (fra-til)
  • Hvem som skal underskrive avtalen på vegne av arbeidsgiver
  • Tillitsvalgtes medvirkning og syn på søknad om sommeravtale

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse