fbpx – Sengepost er et spennende sted å jobbe Hopp til hovedinnhold

– Sengepost er et spennende sted å jobbe

– Det føles veldig meningsfullt å gjøre en forskjell ved sengekanten til pasienten, sier Kine Berglund, spesialsykepleier på sengepost. 

Spesialsykepleier Kine Berglund lar Sykepleien henge på noen timer på en helt vanlig dagvakt ved Ortopedisk avdeling på St. Olavs hospital.

Sammen med to andre sykepleiere har hun i en kronikk gått ut med en oppfordring til Helsepersonellkommisjonen, som skal se på fremtidens personellbehov i helsetjenesten. Der ber de kommisjonen tenke helhetlig – og ta med seg at sengepostene er en del av denne helheten.

Et tilfeldig utsnitt av denne dagvakten forteller noe om kompleksiteten i arbeidet de gjør og hvorfor sykepleierne ønsker å løfte frem sengepostene, slik de gjør i sitt utspill.

Manometer på

Klokken er 08.50, og Kine Berglund viser en sykepleierstudent hvordan hun skal sette en fukter på et manometer.

På denne vakten har hun ansvar for to studenter, i tillegg til sine vanlige oppgaver.

– Det er tredjeårsstudenter, så de begynner å kunne en god del nå, sier Berglund, og lar studenten gå alene inn på pasientrommet med fukteren.

Der inne har pasienten ligget med oksygen over tid, og slimhinnene har blitt tørre.

Sengeposten er ortopedisk, med det er ikke alltid benbruddene som skaper de største utfordringene for mange av pasientene her.

News-skår

Berglund eksemplifiserer gjennom å vise til en tilfeldig, anonymisert pasient hun har ansvar for denne vakten.

News-skår (National Early Warning Score) hos denne pasienten ligger mellom 8 og 11. Inntil lege kommer for å ta stilling til om de skal gå over til palliativ behandling, er det Berglund som tar avgjørelsene for at pasienten skal ha det så bra som mulig.

– Egentlig er grensa på News-algoritmen slik at ved skår over 7, så skal pasienten over på et høyere behandlingsnivå. Det vil si overvåkning eller intensiv. Men pasientene kan ligge her på sengeposten ganske lenge før de er dårlige nok til å bli flyttet over. Hvis det ender med palliativ behandling er det helt legitimt at pasienten blir her, da er ikke intensiv riktig avdeling, sier hun.

En så høy News-skår hos eldre og multisyke er ikke helt uvanlig på sengeposten, opplyser hun.

Berglund har videreutdanning i Avansert klinisk sykepleie (AKS):

– Det er gull verdt å ha AKS-utdanning på sengepost. Spesielt på grunn av den sterkt pressede kapasiteten på intensiv, må pasienten på sengepost være rimelig dårlig før de «får lov» til å få en intensivseng, sier hun.

Mest opptatt av respirasjon

Raskt oppsummerer hun noe av det hun løpende må vurdere de neste timene:

– Jeg er mest opptatt av respirasjonen, for i dette tilfellet har pasienten enten høy eller lav respirasjonsfrekvens. Når den er lav er det vanskelig med smertelindring, fordi vi gir morfin intravenøst, sier hun.

Morfin kan hemme respirasjonsmusklene, som gjør at pasienten kan puste saktere, få en co2-opphopning i lungene og i verste fall gå i co2-narkose.

– Derfor gir vi litt og forsiktig enn så lenge, til legene har lagt en annen plan for smertelindring, sier Berglund.

At hun venter på endret plan medfører flere vurderinger:

– Det betyr også at jeg heller ikke stopper epiduralen, jeg lar den være inntil legene har tatt en avgjørelse. Men det er også litt vanskelig, fordi den er med på å gi lavt blodtrykk, og det vet jeg at pasienten min har, sier hun og fortsetter:

– Vanligvis ville jeg hengt opp væske ved lavt blodtrykk på grunn av epidural. Men her er det også elektrolytter ute av kurs, og høy kalium. Det betyr at vi ikke bare henger opp Ringer Acetat som er førstevalget. Vi kan henge opp Natriumklorid, men jeg vil uansett avvente til legen har tatt en avgjørelse på hva vi skal og ikke skal gi.

– Hvis jeg gir masse væske, så er det i blodbanen en halvtimes tid og så går det ut av systemet og blir liggende i vevet. I verste tilfelle kan det gi lungeødem, noe som igjen vil forverre respirasjonen, sier hun og oppsummerer:

– Så det er en evig dans med hensyn å ta når pasientene er så syke.

Opplæring «i fart»

Når de tar News måles både respirasjonfrekvens og oksygenmetning, blodtrykk, puls og temperatur, samt bevissthetsnivå. Men News er bare en av mange oppgaver sykepleierne på sengeposten har ansvar for.

Det å ivareta sykepleierstudenter i praksis er også en stor del av hverdagen:

– Vi er pålagt å ta imot studenter. Fokuset er å gi dem gode praksisopplevelser hvor de får maks læringsutbytte. De er våre fremtidige kollegaer og vi vil gi dem en god start. Opplæringen på sengepost foregår «i fart», sier hun.

Viktig å delegere

Berglund håper flere sykepleiere ser de positive sidene ved å jobbe på sengepost.

– Gode turnuser og godt teamarbeid er avgjørende for at jeg blir – i tillegg til at jeg synes jobben i seg selv er veldig spennende og utfordrende.

Kine Berglund har lært seg å håndtere at listen over oppgaver som må gjøres, aldri blir tom.

– Som jeg sier til studenter og nyansatte: Det er derfor vi har et vaktsystem, vi blir aldri ferdige. Medisiner og det som må gjøres til bestemte tidspunkt, prioriteres. Vi gjør alt vi rekker på vakta, og så overtar en ny sykepleier for deg når du går hjem. Man er nødt til å delegere til nestemann, hvis ikke tar jo vakta aldri slutt. Det er det viktig å lære seg, sier hun.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse