fbpx Råd om digital hjemmeoppfølging ut på høring Hopp til hovedinnhold
Helsedirektoratet:

Råd om digital hjemmeoppfølging ut på høring

Eldre kvinne med nettbrett

Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på forslag til nasjonale faglige råd om digital hjemmeoppfølging.

Pandemien har ført til at flere pasientgrupper har fått digital oppfølging i eget hjem.

I april ble det opprettet en tilskuddsordning for digital hjemmeoppfølging av kronisk syke. 16 millioner kroner er lagt i potten. Kommuner og fastleger, i samarbeid med helseforetak, kan søke om disse midlene innen 3. juni.

Nå har Helsedirektoratet kommet frem til nasjonale faglige råd for denne typen helseoppfølging, og sendt forslaget ut på en høringsrunde. Rådene er i hovedsak basert på at Helsedirektoratet har gjennomført utprøving av digital hjemmeoppfølging i perioden mellom 2018 og 2021.

Tilrettelegge, samarbeide og tilpasse

Dette er de tre rådene direktoratet vil ha tilbakemeldinger på:

  • Kommunale helse- og omsorgstjenester bør tilrettelegge for digital hjemmeoppfølging.
  • Ved oppstart av digital hjemmeoppfølging bør det søkes samarbeid i helsefellesskapet.
  • Personer med kroniske lidelser bør tilbys digital hjemmeoppfølging som en individuelt tilpasset tjeneste.

Steg for steg

Under rådet om tilrettelegging er det foreslått en stegvis tjenesteinnovasjon, og at tilrettelegging blant annet innebærer at det er tydelige målsettinger og at samarbeid med andre aktører i helsefellesskapet er avklart.

Organiseringen og ansvaret for pasienten, samt behov for medisinsk utstyr og annen teknologi avklares også under tilretteleggingen.

I høringsutkastet er det lenket til flere digitale verktøy som kan brukes som støtte i prosessen med å innføre digital hjemmeoppfølging. 

Motiverte pasienter

Helsedirektoratet har satt opp disse vurderingskriteriene for å tilby pasienten digital hjemmeoppfølging:

  • Et sykdomsbilde som er mulig å måle og følge opp på avstand.
  • Pasienten er motivert for, og har ønske om digital hjemmeoppfølging.
  • Vil ha nytte av tiltaket.
  • Er samtykkekompetent og evner å følge en plan, eventuelt i samarbeid med pårørende.
  • Kan benytte enkel teknologi, eventuelt med opplæring/testperiode.

Det er blinket ut noen som spesielt skal vurderes for digital hjemmeoppfølging. Blant annet er personer som har oppfølgingsbehov over tid, diabetes, kols, hjerte- og karsykdommer, livsstilsendringer, psykiske helseutfordringer og kreft nevnt som eksempler.

Videre er det også foreslått at digital oppfølging vurderes spesielt der personen har behov for kortvarig oppfølging – for eksempel ved medisininnstilling, nyoppdaget sykdom eller etter behandling ved sykehus og ved behov for rehabilitering.

Tre måneders frist

Helsedirektoratet ber spesielt om tilbakemelding på om rådene er utydelige, gjennomførbare og om de vil skape ulempe for noen.

Fristen for innspill er 10. august, og hele høringsutkastet og vurderingene som ligger bak rådene kan lese her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse