fbpx Jordmormangel: ABC-enheten er stengt i sommer Hopp til hovedinnhold

Jordmormangel: ABC-enheten er stengt i sommer

STENGT: Ullevål får ikke tak i vikarer til enheten hvor naturlige fødsler gjennomføres. Foto: Mostphotos/NTB

I Oslo holder ABC-enheten på Ullevål sommerstengt. Ferieavviklingen gjør at de ikke har nok folk til å holde fødselstilbudet åpent i sommermånedene. Samtidig tilbys færre jordmødre fra vikarbyråene på grunn av den generelle jordmormangelen i Skandinavia.

Ledelsen ved Ullevål sykehus i Oslo har bestemt at ABC-enheten stenger i sommer, skriver Aftenposten.

Avisen skriver at de ansatte skal flyttes til den ordinære fødeavdelingen på grunn av mangel på jordmødre.

– Føde og gyn-mottaket ved Ullevål sykehus stenges om natten og det blir noe redusert aktivitet i helgene. I disse periodene blir gravide og fødende direkte tatt imot ved fødeenhetene, på samme måte som det gjøres ved Fødeavdelingen på Rikshospitalet i dag, skriver avdelingsleder Miriam Kim Nyberg ved fødeavdelingen i en pressemelding.

– Gynekologiske pasienter med akutte tilstander på natt ivaretas i Gynekologisk avdeling. Ved ABC-enheten på Ullevål blir det ingen fødsler i denne perioden, sier Nyberg.

Ledelsen ved Ullevål sykehus sier de mangler 20 jordmor-årsverk. Det er hovedsakelig vikariater, men også noen faste stillinger, sier hun til Aftenposten.

Færre vikar fra byråene

– Nå er OUS, akkurat som andre fødeavdelinger i Norge, rammet av den nasjonale mangelen på jordmødre. Samtidig ser vi at det tilbys færre eksterne jordmødre fra vikarbyråer på grunn av den generelle jordmormangelen i Skandinavia, sier Nyberg.

Bertit Tromsdal i vikarbyrået Dedicare sier de har tilbudt Ullevål en jordmorvikar som ble kansellert og en annen ble avslått, på grunn av manglende erfaring.

ABC-enheten er Norges mest kjente fødested for naturlige fødsler. Den vil være stengt fra 20. juni til 21. august. Dette rammer 120 fødende som hadde fått plass på ABC-enheten i sommer.

Disse får nå tilbud om å føde på den vanlige fødeklinikken på sykehuset.

Sykepleien har tatt kontakt med de andre sykehusforetakene i landet. De fleste holder sine fødeavdelinger åpne i sommer.

 • I Førde har alle fødeavdelingene åpne i sommer, ingen stenger. Alle de tre mindre somatiske sykehusene har også åpent på de såkalte «god start»-enhetene.
 • Finnmarkssykehuset har fødeavdelinger i Hammerfest og Kirkenes, og fødestue i Alta, alle er åpne hele sommeren.

 • På Akershus universitetssykehus (Ahus) er det planlagt full drift på alle avdelinger i sommer, ingen stengte fødeavdelinger.
 • På sykehusene i Østfold og Vestfold har alle fødeavdeling åpent i sommer.
 • Ved Sykehuset Telemark legges det opp til normal drift ved fødeavdelingen gjennom hele sommeren.
 • I Møre og Romsdal vil alle tre fødeavdelingene, i Volda, Ålesund og Molde, ha åpent i sommer.
 • Både Stord og Haugesund i Helse Fonna holder åpent som vanlig.
 • Det er ikke planlagt stengninger av fødeavdelinger i sommer i Vestre Viken helseforetak. Det gjelder Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.
 • Sørlandet sykehus stenger ingen av fødeavdelingene i sommer.
 • På St. Olav planlegges drift på fødeavdelingen i sommer med samme kapasitet som resten av året. Det er ingen reduksjon i sengetall.
 • Nordlandssykehuset stenger ingen fødesteder i sommer.

Stenger i Harstad og Narvik

 • UNN vil også i år stenge fødeavdelingene i Harstad og Narvik. Harstad blir stengt i fire uker fra 27. juni til 25. juli, mens fødeavdelingen i Narvik blir stengt i fire uker fra 25. juli til 22. august.

De siste årene har fødeavdelingene vært stengt på denne måten annethvert år.

Innlandet slår sammen

Sykehuset Innlandet har fødeavdelinger på Elverum, Lillehammer og Gjøvik. Fødeavdelingen på Gjøvik slås som vanlig sammen med fødeavdelingen på Lillehammer i perioden 18. juni til 15. august.

Stavanger vet ikke

– Det er enda ikke avklart hvordan sommeren vil avvikles, skriver avdelingssjef for kvinneklinikken, Marit Christensen, til Sykepleien.

Stavanger universitetssjukehus har to fødeavdelinger, en normalfødselsenhet og en vanlig fødeavdeling.

– Vi vil uansett gi et differensiert og trygt fødetilbud til alle kvinner som ønsker å føde i Stavanger. I forbindelse med pandemien måtte vi ha samdrift av avdelingene, både for å frigjøre areal til pandemipost og på grunn av personellsituasjonen. Ingen fødende måtte likevel reise til andre sjukehus. Samdrift kan bli aktuelt i sommer, men det er enda ikke avklart. Denne avgjørelsen tas i midten av mai, skriver Christensen.

Helgelandssykehuset, Sykehuset Nord-Trøndelag og Helse-Bergen har ikke svart Sykepleien.

Les også:

Barselopprøret: – Fortsatt jordmorstyrt fødselstilbud på Nye OUS

BARSEL-SPØRSMÅL: Det var i all hovedsak stortingsrepresentanter fra Venstre og Rødt som stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren under dagens spørretime. Bildet er tatt ved en tidligere pressekonferanse. Foto: NTB

Helse- og omsorgsministeren sier ABC-enhetens fødselstilbud, som i dag finnes på Ullevål, vil finnes på Nye Aker og Nye Rikshospitalet i 2030.

– Det er en liten andel av de friske fødende som bruker dette tilbudet på ABC-enheten på Ullevål sykehus, sa Ingvild Kjerkol i spørretimen på stortinget onsdag.

Ifølge Oslo universitetssykehus (OUS) ble 501 av totalt 9405 fødsler i Oslo utført på ABC-enheten ved Ullevål i 2021. Det utgjør 5,3 prosent av alle fødsler i Oslo.

– Det vil fortsatt være jordmorstyrt fødselstilbud på Nye OUS, sa Kjerkol.

Stortingsrepresentant Guri Melbye (Venstre) hevdet at det er en bevisst nedbygging av kvinners føde- og barseltilbud i planene for Nye OUS.

Statsråden for helse og omsorg avviste dette. Hun gjentok det som Oslo universitetssykehus la ut i en pressemelding i går.

OUS hevder ABC-enheten videreføres

Sigrid Rannem, programleder for Nye OUS, skrev blant annet dette: 

 • I dag blir den fødende flyttet rundt. Fra mottaksrom, til fødestue og videre til barselavdeling eller barselhotell. Ved Nye OUS skal helsepersonell i større grad forflytte seg til den fødende.
 • Fødeavdelingen ved Nye OUS vil fortsatt tilby jordmorstyrt fødsel til de som ønsker det. 
 • I de planlagte multifunksjonsrommene vil kvinnene også kunne tilbringe tiden før aktiv fødsel og barseltiden i sykehuset sammen med sin partner.
 • Fødestuene vil være utstyrt for å kunne gjennomføre nødvendige tiltak om det for eksempel skulle bli nødvendig med epiduralbedøvelse eller forløsning med tang eller sugekopp.
 • Alle barselkvinner vil få enerom i Nye OUS.

Forskjell mellom Vestlandet og Oslo?

På spørsmålet om hvorfor Stavanger og Bergen, som også har jordmorstyrte fødeavdelinger, bygger annerledes enn på OUS fikk Marie Sneve Martinussen, fra Rødt, til svar at dette er opp til de ulike foretakene å bedømme ut fra bemanningssituasjonen.

Stortingsrepresentant Mimir Kristiansson (R) ville ha svar på hvorfor sykehusene opererer med liggetid på helt ned til seks til åtte timer etter fødselen.

– Ingen skal reise hjem før de er klar for det, de som ønsker å reise hjem tidligere skal kunne gjøre det, svarte Kjerkol.

Dobling av klagesaker

Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) hevdet at man i Bergen ser en dobling av klagesaker om graviditet og på fødsel. 

– Vi har satt i gang en rekke tiltak for å sikre fødselstilbudet. Vi ser på bemanning, følgetjeneste, heltidsstillinger og finansieringsmodell, sa Kjerkol.

På spørsmål om hvordan man skal sikre at jordmødrene står i stillingene, svarte Kjerkol:

– Økt grunnfinansiering. Flere utdanningsstillinger, men vi har ikke en reservebenk med erfarne jordmødre til dette, så det må vi løse sammen.

Fødeavdelingen i Kristiansund

På spørsmål om når fødeavdeling i Kristiansund vil åpne igjen, svarte Kjerkol at de jobber for å få denne enheten til å komme på beina igjen.

– Jeg ønsker meg et verktøy for å få tilgang på flere fagfolk. Uten kompetente fagfolk, kan vi ikke oppfylle kravet om å levere gode tjenester. Vi mangler jordmødre, gynekologer og anestesisykepleiere. Det må løses lokalt, sa Kjerkol.

Kan flere fødeavdelinger bli stengt?

Geir Jørgensen i Rødt spurte om flere fødeavdelinger kan bli stengt.

– Denne regjeringen har ingen planer om å stenge flere fødeavdelinger, men det er strukturendringer på gang i Helgeland, Innlandet og i Oslo, sa Kjerkol.

Depresjon ved graviditet og fødsel

Helge Bae Nyholt (R) sa at pandemien har gitt en markant økning av depresjoner ved graviditet og fødsel, viser forskning. Har vi lært noe av dette?

– Vi har lært mye i disse to årene. Blant annet partneren skal være med på fødselen heretter, enten det er smittefare eller ikke.

Kritikk fra overlegene på Ullevål

Fem overleger ved fødeavdelingen på Ullevål sykehus tok til motmæle om planene på Nye Aker og Nye Rikshospitalet i et leserinnlegg i Aftenposten publiserte onsdag.

De mener fagligheten i OUS planer ikke holder mål. De vil utvide tilbudet ABC-enheten tilbyr.

Dette er ABC-enheten på Ullevål
 • ABC-enheten er jordmordstyrt.
 • Barseloppholdet er fra to til 48 timer. 
 • Det et romslig badekar på alle fødestuer. De fleste fødende bruker vann som smertelindring i kortere eller lengre perioder av fødselen. Over halvparten av fødslene skjer i vann.
 • Jordmødrene på ABC har lang erfaring med vannfødsler, de fleste over 20 år. Siden en så stor andel kvinner føder i vann, så har hver enkelt jordmor mange vannfødsler.
 • De legger stor vekt på at det skal være rolige og behagelige omgivelser rundt den fødende, og vann bidrar til det.
 • Det tilbys akupunktur som smertelindring og avspenning.
 • Når den fødende er i aktiv fødsel tilstreber vi at hun skal kunne ha kontinuerlig tilstedeværelse av jordmor dersom hun ønsker det.
 • Forskning viser at det er gunstig for den nyfødte å vente med å klippe navlesnoren til den har blitt hvit og sammensunket eller sluttet å pulsere. Dette har alltid vært praktisert på ABC.

Fra 2030 skal Nye Aker og Nye Rikshospitalet ta over.

Ullevål sykehus er vedtatt lagt ned.

Kilde: OUS

Barselopprør og Bunadsgerilja

Barselopprøret ble startet i februar 2021 av Cecilia Ingulstad og Aïda Leistad Thomassen. Begge er tidlig i 30-åra og jobber på Universitetet i Oslo. Begge var førstegangsfødende i april 2020, tidlig i pandemien.

Kilde: Barselopprøret

Bunadsgeriljaen ble startet av Anja Cecilie Solvik i Kristiansund i mars 2019. Sammenslåingen av fødeavdelingene i Nordmøre og nedleggelse av fødeavdelingen i Kristiansund var årsaken. Idag er bevegelsen i hele landet og jobber for å beholde de fødetilbudene som finnes lokalt.

Kilde: Bunadsgeriljaen

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.