fbpx Jordmormangel: ABC-enheten er stengt i sommer Hopp til hovedinnhold

Jordmormangel: ABC-enheten er stengt i sommer

I Oslo holder ABC-enheten på Ullevål sommerstengt. Ferieavviklingen gjør at de ikke har nok folk til å holde fødselstilbudet åpent i sommermånedene. Samtidig tilbys færre jordmødre fra vikarbyråene på grunn av den generelle jordmormangelen i Skandinavia.

Ledelsen ved Ullevål sykehus i Oslo har bestemt at ABC-enheten stenger i sommer, skriver Aftenposten.

Avisen skriver at de ansatte skal flyttes til den ordinære fødeavdelingen på grunn av mangel på jordmødre.

– Føde og gyn-mottaket ved Ullevål sykehus stenges om natten og det blir noe redusert aktivitet i helgene. I disse periodene blir gravide og fødende direkte tatt imot ved fødeenhetene, på samme måte som det gjøres ved Fødeavdelingen på Rikshospitalet i dag, skriver avdelingsleder Miriam Kim Nyberg ved fødeavdelingen i en pressemelding.

– Gynekologiske pasienter med akutte tilstander på natt ivaretas i Gynekologisk avdeling. Ved ABC-enheten på Ullevål blir det ingen fødsler i denne perioden, sier Nyberg.

Ledelsen ved Ullevål sykehus sier de mangler 20 jordmor-årsverk. Det er hovedsakelig vikariater, men også noen faste stillinger, sier hun til Aftenposten.

Færre vikar fra byråene

– Nå er OUS, akkurat som andre fødeavdelinger i Norge, rammet av den nasjonale mangelen på jordmødre. Samtidig ser vi at det tilbys færre eksterne jordmødre fra vikarbyråer på grunn av den generelle jordmormangelen i Skandinavia, sier Nyberg.

Bertit Tromsdal i vikarbyrået Dedicare sier de har tilbudt Ullevål en jordmorvikar som ble kansellert og en annen ble avslått, på grunn av manglende erfaring.

ABC-enheten er Norges mest kjente fødested for naturlige fødsler. Den vil være stengt fra 20. juni til 21. august. Dette rammer 120 fødende som hadde fått plass på ABC-enheten i sommer.

Disse får nå tilbud om å føde på den vanlige fødeklinikken på sykehuset.

Sykepleien har tatt kontakt med de andre sykehusforetakene i landet. De fleste holder sine fødeavdelinger åpne i sommer.

 • I Førde har alle fødeavdelingene åpne i sommer, ingen stenger. Alle de tre mindre somatiske sykehusene har også åpent på de såkalte «god start»-enhetene.
 • Finnmarkssykehuset har fødeavdelinger i Hammerfest og Kirkenes, og fødestue i Alta, alle er åpne hele sommeren.

 • På Akershus universitetssykehus (Ahus) er det planlagt full drift på alle avdelinger i sommer, ingen stengte fødeavdelinger.
 • På sykehusene i Østfold og Vestfold har alle fødeavdeling åpent i sommer.
 • Ved Sykehuset Telemark legges det opp til normal drift ved fødeavdelingen gjennom hele sommeren.
 • I Møre og Romsdal vil alle tre fødeavdelingene, i Volda, Ålesund og Molde, ha åpent i sommer.
 • Både Stord og Haugesund i Helse Fonna holder åpent som vanlig.
 • Det er ikke planlagt stengninger av fødeavdelinger i sommer i Vestre Viken helseforetak. Det gjelder Drammen sykehus, Bærum sykehus, Kongsberg sykehus og Ringerike sykehus.
 • Sørlandet sykehus stenger ingen av fødeavdelingene i sommer.
 • På St. Olav planlegges drift på fødeavdelingen i sommer med samme kapasitet som resten av året. Det er ingen reduksjon i sengetall.
 • Nordlandssykehuset stenger ingen fødesteder i sommer.

Stenger i Harstad og Narvik

 • UNN vil også i år stenge fødeavdelingene i Harstad og Narvik. Harstad blir stengt i fire uker fra 27. juni til 25. juli, mens fødeavdelingen i Narvik blir stengt i fire uker fra 25. juli til 22. august.

De siste årene har fødeavdelingene vært stengt på denne måten annethvert år.

Innlandet slår sammen

Sykehuset Innlandet har fødeavdelinger på Elverum, Lillehammer og Gjøvik. Fødeavdelingen på Gjøvik slås som vanlig sammen med fødeavdelingen på Lillehammer i perioden 18. juni til 15. august.

Stavanger vet ikke

– Det er enda ikke avklart hvordan sommeren vil avvikles, skriver avdelingssjef for kvinneklinikken, Marit Christensen, til Sykepleien.

Stavanger universitetssjukehus har to fødeavdelinger, en normalfødselsenhet og en vanlig fødeavdeling.

– Vi vil uansett gi et differensiert og trygt fødetilbud til alle kvinner som ønsker å føde i Stavanger. I forbindelse med pandemien måtte vi ha samdrift av avdelingene, både for å frigjøre areal til pandemipost og på grunn av personellsituasjonen. Ingen fødende måtte likevel reise til andre sjukehus. Samdrift kan bli aktuelt i sommer, men det er enda ikke avklart. Denne avgjørelsen tas i midten av mai, skriver Christensen.

Helgelandssykehuset, Sykehuset Nord-Trøndelag og Helse-Bergen har ikke svart Sykepleien.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse