fbpx Økende forekomst av influensa – ikke for sent å ta vaksine Hopp til hovedinnhold

Økende forekomst av influensa – ikke for sent å ta vaksine

FHI sier det vanskelig å vite hvor stor økningen vil bli.

– Vi ser en økende forekomst av influensa, og forventer at denne trenden fortsetter.

Det opplyser Roger Wikstrøm, sykepleier og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI).

Hvor mye økningen kan bli, og hvor lenge den kan vare, sier han er vanskelig å si.

Flere innleggelser

I uke 11, altså forrige uke, ble det påvist influensa i prøver fra 603 personer. Andelen positive influensaprøver har økt fra 0,9 i uke 9 til 5,9 i uke 11.

Parallelt med flere positive prøver, ses en økning i antall innleggelser. I uke 11 ble 53 personer innlagt på sykehus med influensa. Totalt er 254 innlagt på sykehus med influensa siden uke 40, seks er registrert innlagt i intensivavdeling.

Men selv om antall influensatilfeller øker, karakteriserer FHI aktiviteten fremdeles som lav.

For få helsearbeidere vaksinert

FHI har i flere år jobbet for å få helsepersonell til å ta influensavaksine. Det er både for å sikre beredskap og for å beskytte pasienter mot smitte.

59 prosent i spesialisthelsetjenesten og 39 prosent i primærhelsetjenesten har tatt vaksinen til nå, ifølge FHIs nyeste ukesrapport om influensa.

Roger Wikstrøm sier dekningen er for lav.

– Selv om det har vært en økning for hvert år, er vi langt unna å nå 75 prosent som er målsettingen.

Det er knyttet noe usikkerhet til dekningstallene, fordi det er svakheter i systemene for å måle dette. Og det er, ifølge Wikstrøm, vanskelig å beregne antall helsepersonell med pasientkontakt eksakt.

– Det er også noe underrapportering av influensavaksiner som er satt på helsepersonell i SYSVAK, sier han.

– Så sannsynligvis er den reelle vaksinedekningen noe høyere.

Men forskjellen mellom andel vaksinerte i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste er reell.

Ikke for sent

Ifølge Roger Wikstrøm er det fremdeles mulig å ta influensavaksine.

– De som ønsker å ta vaksine nå må gjerne gjøre det, det kan redusere risiko for å bli smittet selv, og for å bringe smitte videre, sier han.

Men han minner om dette:

– Vaksinen bruker opp mot 14 dager på å få effekt.

Fakta
Årets influensasesong
  • Økt forekomst i desember, som flatet ut i julen.
  • Tegn på ny økning i mars
  • Så langt er det påvist 2388 tilfeller
  • Av påviste virus er det mest av type A, av subtype H3, fulgt av type B og type A(H1)
  • 254 personer er innlagt på sykehus med influensa siden uke 40, seks registrert innlagt på intensiv

Kilde: FHI

0 Kommentarer