fbpx Anbefaler influensavaksine til barn som er født prematurt Hopp til hovedinnhold

Anbefaler influensavaksine til barn som er født prematurt

Bildet viser en jente som har plaster på overarmen etter å ha fått vaksine.

Barn mellom 6 måneder og 5 år, og som er født prematurt, har økt risiko for alvorlig influensa. Derfor anbefales de nå vaksine for å få bedre beskyttelse.

– Studier fra andre land har vist at prematurtfødte barn ser ut til å ha større risiko for å bli lagt inn på sykehus i forbindelse med influensa, enn barn født til termin.

Det sier Birgitte Klüwer, sykepleier og seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Dette er nå også kommet frem i en ny, norsk studie.

Høyere risiko jo tidligere født

Den norske studien, basert på registerdata over barn født mellom 2008 og 2011, viser at risikoen vedvarer frem til fem års alder, og at den er høyere jo tidligere barnet er født.

– De som er født før uke 37, har mer enn dobbelt så høy risiko for influensarelatert sykehusinnleggelse sammenliknet med barn som ikke er født prematurt. Og de som er født før uke 32 har fire ganger så høy risiko, forklarer Klüwer.

– Det er bakgrunnen for at norske helsemyndigheter nå anbefaler vaksine til prematurfødte barn mellom seks måneder (kronologisk alder) og fem år.

Dette er en anbefaling som også Norsk barnelegeforening stiller seg bak, ifølge leder Astri Lang.

– Spesielt anbefaler vi det til de som er født før uke 32, sier Birgitte Klüwer i FHI.

Flest babyer blir lagt inn

Fra før er barn med underliggende tilstander og sykdommer anbefalt å ta influensavaksine. Det er for eksempel barn med hjertefeil eller diabetes (se liste i egen faktaboks).

I en norsk studie fra 2020, kommer det frem at 1013 barn og unge under 18 år ble lagt inn på sykehus med influensa i sesongene 2017/2018 og 2018/2019. Flest innleggelser var det blant barn yngre enn seks måneder. Risikoen for å bli innlagt sank i takt med økende alder.

I gjennomsnitt lå barna på sykehus i 4,6 dager.

Selv om de fleste innlagte barna ikke hadde underliggende sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig sydom ved influensa, så viste studien at en eller flere underliggende tilstander signifikant økte risikoen for sykehusinnleggelse.

Særlig gjaldt dette barn som var immunsupprimerte eller hadde epilepsi.

At de fleste innlagte ikke hadde risikofaktorer, kan, ifølge studien, henge sammen med at det i Norge er lav terskel for å legge influensasyke barn inn i sykehus. At selve tilstanden som gir økt risiko blir godt behandlet og er under kontroll, kan også redusere risikoen for at disse barna blir alvorlig syke av influensa.

– For få får vaksinen

Studien anslår at 55 000 barn i Norge har risiko for alvorlig forløp med influensa.

Ifølge seniorrådgiver i FHI, Kjersti Rydland, har man ikke eksakte tall på hvor mange barn som er influensavaksinert. Men ut fra det som er registrert i vaksinasjonsregisteret SYSVAK har rundt 10 000 barn fått vaksinen de siste to årene. Ikke alle er i risikogruppene.

– Det er ikke alltid registreringen blir korrekt, så derfor er vi ikke helt sikre på det totale antallet, sier hun.

– Men det er for få barn med risikotilstander som får vaksine mot influensa.

Vanlig vaksine for barn

Kjersti Rydland sier det ikke er større risiko for barn enn for voksne å bli vaksinert mot influensa.

I for eksempel USA og Storbritannia er vaksine mot influensa anbefalt til alle over seks måneder, uavhengig av risikofaktorer.

– Det er satt veldig mange influensavaksiner på barn, påpeker hun.

– Noen kan få litt vondt på innstikksstedet, men det er veldig sjelden barn får alvorlige bivirkninger av denne vaksinen.

– Hvor alvorlig kan influensa være for barn?

– Som regel er det ikke alvorlig, understreker Kjersti Rydland.

– Men nesten hvert år er det dødsfall som er relatert til influensa blant barn og unge, og flere hundre som legges inn i sykehus.

Gratis for risikogrupper

Birgitte Klüwer minner om at alle i de definerte risikogruppene får influensavaksine gratis. Mens voksne i risikogruppene uten frikort må betale en egenandel på 50 kroner hvis de velger å ta den hos fastlegen, er det ingen slik egenandel for barn.

– Hvor kan de vaksineres?

– De kan henvende seg til fastlegen, eller fastlegen kan henvise til helsestasjon. Der er helsesykepleiere vant til å vaksinere barn, sier hun.

– Det er opp til kommunene å organisere dette slik de synes er best.

Fakta
Prematurfødt og influensa
 • En ny studie, basert på data fra Medisinsk fødselsregister og Norsk pasientregister, viser at prematurfødte barn har økt risiko for alvorlig influensa opp til femårsalder
 • Studien omfattet barn født mellom 2008 og 2011, i alt 238 628 barn
 • 754 av disse barna ble lagt inn på sykehus med influensa før de var fem år
 • 101 av de innlagte barna var født prematurt
 • Sammenlignet med fullbårne barn, hadde premature høyere risiko for å bli lagt inn på sykehus med influensa, og risikoen økte jo mer premature de hadde vært

Kilde: Siri Hauge, Birgitte de Blasio, Siri Håberg, Laura Oakley: Influenza Hospitalizations during Childhood in Children born Preterm

Fakta
Disse barna anbefales vaksine mot influensa:
 • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • hjertesykdom
 • diabetes
 • leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt de med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom, for eksempel organtransplanterte
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel de med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år

Influensavaksine er ikke godkjent for barn under 6 måneder.

Kilde: FHI

0 Kommentarer

Annonse
Annonse