fbpx Ny rapport: I løpet av de neste ti årene vil verden trenge 13 millioner sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Ny rapport: I løpet av de neste ti årene vil verden trenge 13 millioner sykepleiere

Bildet viser en sykepleier som holder hendene opp foran seg.
VERDEN MANGLET SYKEPLEIERE FRA FØR: Pandemien har ikke gjort situasjonen lettere. Her danser Halima Adan, leder for sykepleietjenesten i Machakos County i Kenya, zumba. Kenyas sykepleierorganisasjon arrangerte dansesessions som dette, for å holde motet hos helsearbeidere oppe, i pandemiåret 2020. 2020 var også Whos internasjonale år for sykepleiere og jordmødre. Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP/NTB

Generalsekretær i International Council of Nurses kaller mangelen på sykepleiere en global krise.

– Vi visste at situasjonen var sårbar.

Det sier Howard Catton, generalsekretær i det internasjonale sykepleierforbundet ICN (International Council of Nurses) i en pressemelding.

– Men med ny kunnskap om antall ledige stillinger, hvor mange som sier de vil ut av yrket, og sykefravær, vil jeg kalle det en global krise, fortsetter han.

Var mangel fra før

Catton sier verden ved starten av pandemien manglet seks millioner sykepleiere.

– Men med den enorme og nådeløse presset for å håndtere covid og omikronvarianten, og med skredet av sykepleiere som vil komme til å forlate yrket eller gå av med pensjon, må verden de neste ti årene rekruttere og beholde opp mot 13 millioner sykepleiere, fremholder han.

Bildet viser Howard Catton.
TALER SYKEPLEIERNES SAK: Her er Howard Catton i starten av pandemien, i mars 2020, og blir intervjuet om mangelen på smittevernutstyr. Foto: Cecile Mantovani/Reuters/NTB

Rike land vil ta sykepleiere

Sammen med University of Technology i Sydney, International Centre of Nursing Migration og CGFNS, som hjelper sykepleiere med å få godkjent utdanning når de skal jobbe i andre land enn der de er utdannet, står ICN bak en ny rapport.

Den kan leses her: Sustain and Retain in 2022 and Beyond

Her ser de på hvordan covid-19-pandemien har påvirket verdens sykepleiere. Og det er ikke et lyst bilde som males opp.

Blant annet forventes det stor migrasjon av sykepleiere, der rike land vil rekruttere fra fattige land for å sikre en «quick fix» på sin egen sykepleiermangel. Følgen av det vil bli enda større ulikhet i tilgangen på helsetjenester.

Har ikke reagert effektivt

James Buchan, førsteforfatter av rapporten og professor ved universitetet i Sydney og universitetet i Edinburgh, sier at pandemien forsterket en sykepleiermangel som allerede var der, og at utbrente sykepleiere forlater yrket fordi de ikke klarer å fortsette.

Han mener statsledere ikke har klart å reagere effektivt nok på den globale sykepleiermangelen, og at det nå må handles.

ICN-leder Pamela Cipriano sier at uten sykepleiere, vil helsevesenet kollapse. Hun mener sykepleiere nå fortjener å få anerkjennelse for sitt bidrag til helse til alle, overalt.

Konkrete tiltak

Rapporten har en rekke konkrete tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere. Blant annet disse:

  • Prioritere at sykepleiere får vaksiner
  • Sørge for en bemanning som er trygg
  • Gjøre sykepleieryrket mer attraktivt både for kvinner og menn
  • Følge internasjonale standarder for etisk rekruttering
  • Overvåke eget lands evne til å være selvforsynt med sykepleiere
Les også:

Oppfordrer rike land til å utdanne sine egne sykepleiere

Generalsekretær i ICN, Howard Catton
OPPFORDRER TIL SELVFORSYNING: Generalsekretær i ICN, Howard Catton påpeker at opp mot én av åtte sykepleiere – totalt rundt 3,5 millioner – er født eller utdannet i et annet land enn det de jobber i. Han mener rike land må bli mer selvforsynt for ikke å tappe fattigere land for arbeidskraft. Foto: NTB Scanpix / Reuters

Lederen av det internasjonale sykepleierforbundet ICN mener koronapandemien har tydeliggjort hvor viktig det er at rike land blir mer selvforsynt med sykepleiere.

Onsdag 29. juli lanserte det internasjonale sykepleieforbundet ICN rapporten COVID-19 and the International Supply of Nurses.

Som rapportnavnet indikerer, handler det om tilgangen på sykepleiere rundt om i verden i forbindelse med den pågående pandemien.

En av hovedkonklusjonene er at dersom rike land fortsetter å rekruttere et stort antall sykepleiere fra utlandet, undergraver de fattigere lands helsevesen og deres muligheter for å håndtere kriser slik som den verden opplever nå.

Import til rike land

Generalsekretær i ICN, Howard Catton står som medforfatter av rapporten, og han påpeker via en pressemelding at rike lands import av sykepleiere er selve antitesen av selvforsyning:

– Slike grove ulikheter i fordelingen av sykepleiere forårsaker skade for utallige millioner mennesker, og hvis det fortsetter, vil universell helsehjelp ikke være noe annet enn en uoppnåelig drøm. [Sykepleiens oversettelse.]

ICN-rapporten viser til store forskjeller i hvor mange sykepleiere som utdannes i ulike land målt opp mot antall innbyggere.

Mens for eksempel Sveits og Sør-Korea, ifølge tall fra OECD, årlig utdanner over 100 sykepleiere per 100 000 innbyggere, er tilsvarende tall for Italia og Tsjekkia under 20. Et høyt tall kan derimot skyldes at det aktuelle landet har en stor andel sykepleierstudenter fra utlandet, som reiser tilbake for å jobbe i sitt hjemland etter fullført utdanning.

Artikkelen fortsetter under diagrammet.Ifølge en rapport utgitt av Helsedirektoratet utførte utenlandske sykepleiere med utenlandsk utdanning rundt seks prosent av sykepleierårsverkene i den norske helse- og omsorgstjenesten i 2016. Norske sykepleiere med utdanning fra utlandet sto på sin side for rundt 2,8 prosent av sykepleierårsverkene.

Totalt ble dermed nærmere 9 prosent av sykepleierårsverkene utført av personer med utdanning fra andre land.

På verdensbasis anslår ICN-rapporten at rundt én av åtte sykepleiere – altså 12,5 prosent – i dag jobber i andre land enn der de er født eller utdannet.

– En investering

– Som vi vet, er sykepleie en investering som garanterer en positiv avkastning gjennom bedret global helse, påpeker ICN-leder Catton.

– Rapporten understreker at den beste måten å garantere at et land har sykepleiere nok, er å utdanne dem selv og beholde flere av dem, fordi det å være selvforsynt er det smarte valget.

ICN oppfordrer land til å følge Verdens helseorganisasjons globale retningslinje for internasjonal rekruttering av helsepersonell, og å endre måten de oppfyller sine egne behov for sykepleiere.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.