fbpx 1300 ansatte i sykefravær i Helse Bergen Hopp til hovedinnhold

1300 ansatte i sykefravær i Helse Bergen

Bildet viser Haukeland universitetssykehus.

Nå er det koronaens konsekvenser for de ansatte som vekker bekymring i helsevesenet.

Sykdom, karantene og syke barn knyttet til korona. Det er mye av årsaken til at Helse Bergen på en ordinær dag har 1300 ansatte i sykefravær, skriver Bergensavisen.

Foretaket forventer at tallet kommer til å stige fremover.

Det går rundt

Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier til Bergensavisen at det jobbes for å forberede organisasjonen på betydelig spredning og høyt fravær i en periode, samtidig som kritiske posisjoner skal driftes.

Men situasjonen nå er annerledes enn for bare en måned siden. Den gangen økte antallet intensivpasienter på Haukeland i takt med sykefraværet.

Nå er det ingen intensivpasienter her.

Slik situasjonen er nå, sier Hansen det går rundt. Det som har avhjulpet situasjonen, er endringer i karanteneregler og at omikron gir kortvarig sykdom. De ansatte er raskt tilbake på jobb.

Har stått i dette lenge

Karen-Anne Stordalen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Bergen, følger med på situasjonen kontinuerlig.

– Det er klart jeg er bekymret, sier hun til Sykepleien.

– Vi har stått i denne situasjonen lenge, og jeg er opptatt av at vi ikke skal brenne ut personalet.

For eksempel sørge for at overtid deles på flere, og at ikke noen sliter seg ut.

Hun forteller at helseforetaket har beredskapsmøter to ganger i uken, der man blant annet er opptatt av å fordele belastning.

– Vi skal ikke bare klare å stå i en litt presset situasjon nå, men i lang tid fremover, påpeker hun.

– Vi håper jo at sykefraværet vil synke, men når vi ser på prognosene over hvor fort smitten vil øke, må vi forberede oss på at flere kan bli syke.

– Må se helheten

Stordalen er opptatt av å se helheten: Foretaket må håndtere koronapasientene, og fraværet som følger av smitten, men også gi et godt tilbud til andre pasienter. For eksempel de som venter på operasjon. 

– Vi har allerede et stort etterslep på kirurgi, og vi må opprettholde aktivitet for at det ikke skal bli enda større, påpeker hun.

– Det er viktig at denne situasjonen ikke går ut over pasienter som trenger nødvendig helsehjelp. Vi må finne en balanse.

Hun peker på at omikron har gitt mindre grunn til bekymring enn det var med delta. Og at de som er vaksinert får kortere og lettere sykdomsforløp.

– Derfor er det viktig at de som kan, vaksinerer seg, sier hun.

Bildet viser Karen-Anne Stordalen.

Sykefravær er utfordringen

VG har spurt helseforetakene i Norge om hva de tenker om gjenåpning. Alle de som har svart, 15 av 22, bekrefter bildet av at omikron gir mindre symptomer.

Flere peker på at det ikke er intensiv som får den største belastningen fremover, men sengepostene.

Alle som har svart, trekker frem sykefravær blant ansatte som den største utfordringen. Likevel er Helse Stavanger det eneste helseforetaket som har svart VG at de er bekymret for en rask gjenåpning.

Smittevernoverlege Lars Kåre Kleppe skriver i en e-post til avisen at helseinstitusjonene fortsatt må ha tiltak for å beskytte sårbare pasienter. Og at dette kan bli vanskelig når flere smittes og forskjellene mellom reglene i samfunnet og helsetjenesten blir større.

«– Da vil forståelsen for tiltakene våre bli mindre, både for pasienter, pårørende og medarbeidere», skriver han til VG.

Og fortsetter:

«Vi legger merke til at Danmark fortsatt råder til testing, tiltak i helsetjenesten og at man skal være hjemme ved sykdom, selv om inntrykket er at det er snakk om full gjenåpning».

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse