fbpx Over 3300 sykepleiere registrert som uvaksinerte Hopp til hovedinnhold

Over 3300 sykepleiere registrert som uvaksinerte

Ifølge tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) er det fortsatt 3380 sykepleiere, spesialsykepleiere, jordmødre og ambulansepersonell i Norge som er uvaksinert mot koronasykdom. Helsedirektoratet mener det må drøftes om vaksiner kan kreves allerede ved studiestart og ansettelse i fremtiden.

I siste ukesrapport fra FHI, hvor tallene er oppdatert frem til 12. desember, viser statistikken at det er bare 91 prosent av sykepleierne i primærhelsetjenesten som er vaksinert med to doser.

– Hvorfor er andelen vaksinerte sykepleiere i primærhelsetjenesten så lav?

Forbundslederen i Norsk sykepleieforbund, Lill Sverresdatter Larsen mener andelen vaksinerte ikke er lav.

– Den er høyere enn hos befolkning for øvrig, og også høyere enn hos annet helsepersonell.

– Andelen er likevel lavere i primærhelsetjenesten enn spesialisthelsetjenesten. Det kan være begrunnet i lavere tilhørighet til arbeidsplass, fordi det er langt mer vanlig med deltidsstillinger i primærhelsetjenesten. Det kan omhandle tilgjengeliggjøring av vaksinering i arbeidstid, sier Larsen.

– Det kan være språklige barrierer, kultur eller holdninger i et fagmiljø som består av personell med lavere kompetanse enn i spesialisthelsetjenesten.

Ledere må være oppmerksomme

– Hvilke yrkesgrupper i helsevesenet er det viktigst å få opp vaksineandelen hos nå?

Ifølge NSF-lederen må alle, men spesielt de som jobber pasientnært innen helsevesenet, øke vaksineandelen.

 – Ledere bør være særlig oppmerksom på barrierer for vaksinering, og ta særlig lederskap for ansatte med lav stillingsbrøk og lav formell helsekompetanse, sier Larsen.

Tall med mange forbehold

Tallene som viser vaksinerte i helsevesenet kan inneholde feil som feilregistrering og sommer-/ferievikarer, som i praksis ikke jobber der mesteparten av året, ifølge Håvard Skagseth, analytiker i FHI.

– Tallene i ukesrapporten inkluderer ikke de som har gjennomgått sykdom og fått en dose, ifølge Hanne-M. Eriksen-Volle, seksjonsleder for resistens- og infeksjonsforebygging i FHI.

– Mange som har tatt vaksiner i utlandet er ikke registrert i SYSVAK, for å rette for dette har vi ikke inkludert de med d-nummer (midlertidig identitetsnummer) i folkeregisteret, men det kan fortsatt være noen med fødselsnummer i folkeregisteret som har tatt vaksinen i utlandet, skriver Eriksen-Volle ved FHI i en e-post til Sykepleien.

Mange gravide

– Har NSF oversikt over hvor vaksineandelen er lav blant medlemmene, i så fall, hvilke er dette?

– Nei, vi har ingen slik oversikt ut fra de undersøkelsene vi har gjennomført. Siste Sintef-undersøkelse viste at kun 1,6 prosent av sykepleierne svarte at de ikke ville ta vaksinene, og begrunnet det i hovedsak med graviditet, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Fakta
Definisjonen på en uvaksinert
  • Uvaksinerte er de som ikke har fått noen vaksinedoser.
  • Kilde: FHI / Overlege Preben Aavitsland

Dette forteller tallene fra forrige ukesrapport

Uvaksinerte sykepleiere i primærhelsetjenesten

  • Totalt er det 31.056 sykepleiere med pasientnært arbeid i primærhelsetjenesten som er tilbudt vaksinen, av disse er det 28.400 som er vaksinert med to doser, 29.279 har fått en.
  • Det er 1777 sykepleiere i primærhelsetjenesten som er registrert som uvaksinerte, ifølge FHIs tall.
  • 201 spesialsykepleiere og 22 jordmødre er registrert som uvaksinert i forrige ukes rapport.
  • Totalt 2000.
  • Andelen med én dose koronavaksine er høy blant disse to yrkesgruppene: 98 prosent av spesialsykepleierne og 96 prosent av jordmødrene har tatt en dose.

Lav andel med første dose

Blant sykepleierne i primærhelsetjenesten er andelen med første dose blant de laveste, nede på 94 prosent. Bare renholdere, pleiemedarbeidere og helsefagarbeidere ligger noen prosentpoeng under.

Vaksinering med tredje dose er i full gang, så langt har 34 prosent av alle helsearbeidere i primærhelsetjeneste fått en boosterdose. Legene har høyest andel med 64 prosent.

Utregningen av uvaksinerte i grafikken under er basert på FHIs tall på antall som er registrert med én dose og hvor mange som er tilbudt vaksinen mot koronasykdom i primærhelsetjenesten.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

I spesialhelsetjenesten er andelen vaksinerte med én dose høy. 97 prosent av sykepleierne, 98 prosent av spesialsykepleierne og ambulansepersonellet og 96 prosent av jordmødrene har tatt én dose.

Uvaksinerte sykepleiere i spesialhelsetjenesten

  • 839 sykepleiere, 359 spesialsykepleiere, 109 ambulansepersonell og 73 jordmødre er registrert som uvaksinerte, ifølge våre utregninger basert på FHIs tall.
  • Totalt 1380.

Sykepleierne utgjør den gruppen med flest uvaksinerte på sykehusene, de er også den største gruppen ansatte.

Andre dose i spesialisthelsetjenesten

Tallene for vaksinerte sykepleiere med andre dose i spesialhelsetjenesten er høy, 96 prosent av spesialsykepleierne og ambulansepersonellet, 95 prosent av jordmødrene og 94 prosent av sykepleierne.

Spesialsykepleiere på sykehusene har høyest andel vaksinert med tredje dose hittil, med 60 prosent.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

Ifølge en undersøkelse utført av NRK, har halvparten av alle kommuner (330 deltok i undersøkelsen) problemer med å bemanne postene der uvaksinerte ikke kan brukes fordi de utgjør en smittefare for pasientene. 30 prosent klarer dette og 20 prosent sier de delvis klarer å erstatte de uvaksinerte.

Stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe i Høyre sier til NRK at partiet vil ta opp saken om obligatorisk vaksine for helsepersonell ut fra pasientsikkerheten.

– Når det ikke finnes andre oppgaver uvaksinert helsepersonell kan utføre, hva mener Helsedirektoratet er løsningen?

 – Arbeidsgiver må gjøre en risikovurdering og benytte uvaksinert personell på områder som gir lav risiko for pasientene, skriver Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet i en e-post.

– Det er innført krav om testing to ganger per uke, og bruk av smittevernutstyr. Helsepersonellet bør også selv passe på at de ikke utsetter sårbare grupper for høy risiko for smitte.

Ta vaksinen

– Helsepersonell bør ta vaksinene, og slik unngå at arbeidsgiver må omplassere ansatte, sier NSF-leder Larsen.

– At tilnærmet alle kommunene som arbeidsgivere over år ikke har investert i helsepersonell, og nå mangler sykepleiere – det ansvaret må de som arbeidsgivere ta uavhengig av de ansattes vaksinestatus. Bemanningen må opp for å sikre pasient og ansatte.

– På kort sikt må arbeidsgivere tilby høyere lønn for å rekruttere og beholde fagfolk. Uvaksinerte må informeres, veiledes og ledes – og smittevernutstyr og mer omfattende testing gjøres allerede, sier Larsen.

Redd folk vil slutte om det blir tvang

– Hvorfor vil ikke Helsedirektoratet gjøre covid-19-vaksinen obligatorisk for helsepersonell?

– Det er først og fremst et politisk spørsmål. I dagens situasjon trenger vi alt helsepersonellet vi har. Vi kjenner i for liten grad konsekvensene av å gjøre vaksinasjonen obligatorisk. Vil folk slutte, eller vil det gjøre noe med tilliten, svarer Guldvog i Helsedirektoratet.

– Har det vært vurdert å gjøre vaksinen obligatorisk for helsepersonell?

– Når vi ser fremover, vil det være naturlig å drøfte om helsepersonell allerede fra de utdannes, eller når de ansettes, skal samtykke i at arbeidsgiver eller myndigheter kan stille krav om vaksinering under visse betingelser, ifølge Guldvog.

(Artikkelen fortsetter under tabellen)

– Hva er grunnen til at NSF ikke vil gjøre covid-19-vaksinen obligatorisk for helsepersonell?

– Vi har høy vaksinedekning i Norge gjennom frivillighet, og tillit til myndighetenes råd er sterk. Denne tilliten skal vi ta vare på som befolkning. Når vaksinen blir endelig godkjent i 2023 kan det tenkes at vaksinen vil bli obligatorisk for helsepersonell. Vi er ikke uenige i det, sier Lill Sverresdatter Larsen i NSF.

– Når det ikke finnes andre oppgaver uvaksinert helsepersonell kan utføre, hva mener NSF er løsningen?

– Helsedirektoratet har nylig vist i en undersøkelse at det er muligheter for omplassering hos 2 av 3 arbeidsplasser. Der omplassering ikke er mulig er det selvfølgelig særdeles vanskelig for arbeidsgiver, og pasientens sikkerhet må alltid komme først.

– Helsedirektør Guldvog sier til NRK at kommunene bør gå i dialog med frivillige organisasjoner for å løse bemanningssituasjonen, er det en god eller dårlig løsning?

– Til regjeringen har vi foreslått, og nå fått gjennomslag for, bruk av forsvaret/sivilforsvaret eller frivillige organisasjoner som eksempelvis Røde Kors eller Folkehjelpa til støttepersonell i helsetjenestene. Både for å sikre at sykepleierkapasiteten blir brukt til sykepleieroppgaver, men også for å kunne øke hastigheten på boosterdose vaksine til helsepersonell, sier Larsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse