fbpx – Går rykter om at han skal mutere til en mer aggressiv gledesspreder Hopp til hovedinnhold
Sykepleiens julekalender:

– Går rykter om at han skal mutere til en mer aggressiv gledesspreder

Det er ikke bare virus som smitter på korttidsposten ved Haukeland universitetssjukehus.

– Når ting begynner å bli kjipt, er det viktig å ha ting som rampenissen.

Det sier akuttsykepleier Preben Franche.

Han jobber på korttidsposten, som tar imot pasienter med avklarte tilstander og forventet kort liggetid.

Det går mest i hjerteproblemer, mye anemier og magesmerter.

Kopper og vann

På denne posten raljerer mr.vid19. Men i motsetning til en annen vid, covid-19, sprer han ikke virus, men glede.

– Det går også rykter om at han skal mutere til en mer aggressiv gledesspreder, avslører Preben Franche.

Det er han som står bak nissen, som først gjorde entré i fjor.

– Da snek jeg han inn på posten, og lot han ligge innpakket i to uker. Det ble en snakkis om hva det kunne være.

Vel ute av pakken, bedrev nissen ting som å fylle kontoret til assisterende avdelingssykepleier med kopper fylt med til sammen hundre liter vann.

– Koppene skulle illustrere en sykdom, forklarer Franche.

– Men det tok åtte timer før noen løste gåten.

– Og svaret var?

– Vannkopper.

Han legger til:

– Heldigvis er assisterende en sporty dame, som tok det hele pent.

Bildet viser et kontor med mange hvite plastkopper, fylt med vann.

Mange pasienter

På korttidsposten er tanken at pasientene skal videre i løpet av 24 timer. Mens de er her, observeres og behandles de, og det tas stilling til om de skal hjem, til annen institusjon eller flyttes til mer spesialiserte avdelinger i sykehuset.

Posten har 20 senger, og drifter i tillegg fem observasjonssenger inne i akuttmottaket. På en måned kan de ha nesten 500 pasienter.

– Det er en veldig bredde i diagnoser, og jobben krever veldig mye av mine kolleger, sier Franche.

Ustabil angina pectoris er ett eksempel på en tilstand som håndteres her. Sykepleierne tar EKG, blodprøver og observerer. Ut fra funnene tar lege beslutning om pasienten for eksempel skal til PCI (perkutan koronar intervensjon), eller om det holder med medisiner.

Av de nesten 50 sykepleierne, er rundt ti spesialsykepleiere, og fire sykepleiere er i videreutdanning på postens regning.

Hjelp for survival

Franche selv har bakgrunn fra forsvaret. Derfra har han nå hentet inn inspirasjon til jul.

– Jeg erfarte derfra at enkle velferdstiltak bidro til å samle miljøet, sier han.

– Slike tiltak skapte et lite avbrekk i en arbeidshverdag preget av mye alvor og høyt arbeidstempo. Det mener jeg kan overføres til vår post.

Derfor har survival expert Paul Jefferson tatt pause fra Førstegangstjenesten og inntatt Haukeland, kanskje med håp om litt eventyrbrus.

For øyeblikket henger han i taket, i muskuløs form av en Action Man-figur og bevæpnet med vaksine.

– Vi får se om kollegene mine ser humoren i det, sier Franche.

– Det er ikke sikkert påfunnene slår an hos alle. Men jeg opplever at de kaller frem mange smil.

Bildet viser Paul Jefferson i form av Action Man, som henger i taket på korttidsposten på Haukeland universitetssjukehus.

Skryter av kolleger

Også på Haukeland tærer koronapandemien på de ansatte. 

Under den første fasen nedskalerte posten til ni senger, og tok imot pasienter via akuttmottaket med uavklart koronasmitte. Den gangen tok det fire-fem timer å få svar på koronatest, og inntil negativt svar forelå, var det fullt dråpesmitteregime.

– Sånn var det i overkant av ett år, sier Franche. 

– Det var utfordrende å gå tilbake til normal drift, men jeg opplever at vi klarte det på en god måte. Vi har hatt ledere som har stått fjellstøtt så langt i pandemien. 

Nå er posten tilbake i normal drift.

Vet ikke hva som venter

Hva rampenissen bedriver frem mot julaften, er ikke Franche sikker på.

– Jeg oppfordrer nattevaktene og kveldsvaktene til å pønske ut nye sprell, sier han.

– Noen går all in.

Følg med videre på Instagram her: mr.vid19

Bildet viser mr.vid19 som gjør yoga.

Bli med i Sykepleiens julekalender!

Er det deg eller din avdeling som venter bak neste luke?

Tagg et julete bilde med #sykepleierjul på Instagram, eller send bilde til nina.hernes@sykepleien.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse