fbpx SV: Grunnbemanningen må økes Hopp til hovedinnhold

SV: Grunnbemanningen må økes

Marian Hussein

– Vi ønsker å styrke helsebudsjettet med 520 millioner kroner for å få opp grunnbemanningen, sier Marian Hussein (SV).

SV sitter nå sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet for å bli enige om neste års budsjett. De la selv frem sitt alternative budsjett i går, mandag. SVs helsepolitiske talsperson, Marian Hussein, sier til Sykepleien at de ønsker å gjøre noe med grunnbemanningen.

Les også: Helsebudsjettet 2022: Disse får mer og mindre penger

520 millioner

– Vi ønsker å styrke helsebudsjettet med totalt 520 millioner kroner for å få opp grunnbemanningen både i sykehus og kommuner, sier Hussein.

– Er det friske midler?

– 370 millioner kroner er friske midler. Resten tenker vi å ta fra sykehusenes innleiebudsjett, sier hun.

Hussein sier det vil være vanskelig å få gjort noe med heltidsproblematikken og å klare å rekruttere og beholde sykepleiere om ikke det blir gjort.

– Når jeg snakker med sykepleiere og annet helsepersonell, er det ikke alltid at det er mulighet for heltid som er problemet. Mange trekker frem at belastningen er så stor at de ikke klarer å jobbe heltid, sier hun.

Hun mener derfor det er et avgjørende grep å øke grunnbemanningen for å få forløst de ressursene som finnes.

– Viktig sak

Hva SV og regjeringspartiene blir enige om under forhandlingene, er i skrivende stund uklart.

– Er dette et punkt du tror SV vil få gjennomslag for?

– Dette er en viktig sak for SV. Jeg vet at dette er noe mitt parti er opptatt av, og mener det er viktig å få gjort noe med om vi skal kunne møte utfordringene helsevesenet tår overfor i tiden som kommer, sier hun.

Det er mangel på sykepleiere mange steder og kommuner og sykehus har problemer med å få nok søkere til de stillingene de allerede har.

– Hvor skal sykepleierne komme fra?

– I begynnelsen av koronapandemien så vi at mange som hadde sluttet i helsevesenet meldte seg til tjeneste. Vi har uforløst kapasitet her. Vi må bare redusere belastningen slik at de klarer å stå i yrket. Samtidig må sette inn tiltak som gjør at vi klarer å rekruttere nye, og beholde dem vi allerede har, sier hun:

– Vi må legge forholde til rette slik at også helsepersonell har arbeidsforhold det er mulig å stå i.

Presiserte at grunnbemanningen skal opp i sykehus og kommuner. Og at innleie skal kuttes i sykehusbudsjettet. 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse