fbpx Helsebudsjettet for 2022: Disse får mer og mindre penger Hopp til hovedinnhold

Helsebudsjettet 2022: Disse får mer og mindre penger

Statsbudsjettet
Collage: Monica Hilsen, Foto: Bo Mathisen og Stig M. Weston

Rus- og psykisk helse er et satsingsområde for den avgående regjeringen, og er også varslet av den neste. Dette er noen av hovedtallene i helsebudsjettet for 2022.

Statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem i dag, 12. oktober, av den avtroppende Solberg-regjeringen.

I helsebudsjettet er dette foreslått:

De regionale helseforetakene får en utgiftsøkning på 1,8 prosent for 2022. De betydelige merutgiftene og reduserte inntektene som følge av virusutbruddet i 2020 og 2021, ga økt beredskap, smitteverntiltak og utsatt planlagt aktivitet.

Mindre penger til smittevernutstyr

En del ekstraordinære tiltak videreføres ikke i 2022. Det innebærer at ekstrakostnader til smittevernutstyr på 3,5 milliarder og ettårig aktivitetsvekst (1,14 mrd. inkl. 250 mill. til kjøp fra private) fjernes, ifølge budsjettet.

Totalsummene for de fire helseforetakene er som følger: Fra 172 milliarder i 2020 økte budsjettet til 178 milliarder og foreslås økt til 181 milliarder i 2022. Helse Sør-Øst får mindre, de andre får mer.

Rent pengemessig er tiltak innen psykisk helse og rusbehandling et område som øker mest prosentuelt neste år, om budsjettet vedtas. Se grafikken under.

De ulike helseforvaltningene får stort sett en økning i sine budsjetter, bortsett fra Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse. Strålevernet får en økning på 10 prosent. Slik ser det ut:

Les også:

– Statsbudsjettet møter ikke sykepleiermangelen

bildet viser Lill Sverresdatter Larsen
FASTLEGENE FÅR: I årets budsjett er allmennlegetjenesten prioritert med 300 millioner kroner. – De har samme problem som sykepleiere med at lønna må opp og belastningen ned, men statsbudsjettet adresserer ikke sykepleiernes behov her, sier Lill Sverresdatter Larsen. (Foto: Marit Fonn)

– Det er alvorlig at det ikke finnes noen konkrete tiltak eller økonomiske midler for å møte sykepleiermangelen. Da jeg kommenterte statsbudsjettet i fjor, manglet vi vel 5000 sykepleiere. I år mangler vi 7000, altså 2000 flere, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

Den avtroppende regjeringen la i dag, 12. oktober, frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022.

Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen har sett på innholdet.

– Vi er fornøyde med at det kommer en nasjonal sjefsykepleier og spesialistgodkjenning for mange spesialsykepleiere som anestesi, intensiv, barn, operasjon, jordmødre og flere. Vi er også glade for at regjeringen prioriterer opptrapping på psykisk helse og rus, sier hun.

– Underfinansiert tjeneste

Så legger hun til noen viktige «men»:

– Men det er klart at finansieringen vil være vesentlig for både sykehus og kommuner, og her har vi en underfinansiert tjeneste fra før.

Den ekstraordinære finansieringen som har vært til sykehusene i koronaperioden, blir ikke opprettholdt, så de vil få mindre å rutte med.

– Men som Camilla Stoltenberg akkurat har vært ute og sagt: Pandemien er ikke over, og det vil komme en ny, sier Larsen.

– Får ikke fastleger hvis du ikke har sykepleiere

Kommunene får 300 millioner kroner ekstra til fastlegeordningen. Noe Larsen synes er viktig.

– Men du får ikke fastleger til å komme til et område hvis du ikke har sykepleiere. Dette henger nært sammen, og du får ikke det ene uten det andre. Det mangler en helhetstenkning her om hvordan de skal kunne rekruttere sykepleiere og helsefagarbeidere og få en bedre sykepleietjeneste i kommunene, sier forbundslederen.

Larsen savner også at midlene til kommunene er øremerkede til sykepleietjenesten.

– Vi vet fra tidligere rapporter at rike og fattige kommuner bruker like mye på helse uansett. Det betyr at skal man faktisk få en prioritering av sykepleietjenesten, må det være øremerking, sier hun og oppsummerer:

– Men da må man ta det for det det er: Kommunene har fått et økt budsjett, da må kommunene kjenne sin besøkelsestid og sikre befolkningen sykepleierkompetanse i tjenesten.

– Svært alvorlig

Videre synes Larsen det er svært alvorlig at det ikke finnes noen konkrete tiltak eller økonomiske midler for å møte sykepleiermangelen.

– Den såkalte opptrappingsplanen og rekrutteringsplanen er uten reelt innhold. Da jeg kommenterte statsbudsjettet i fjor, manglet vi vel 5000 sykepleiere. I år mangler vi 7000, altså 2000 flere. Her trenger vi kraftfulle tiltak, og vi forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fyller disse planene med konkrete tiltak og midler, sier hun.

Hovedkonklusjonen til NSF-lederen er altså at helse ikke er finansiert godt nok og at det er vanskelig å se hvordan statsbudsjettet skal bedre sykepleietjenesten.

– Vi er jo et rikt land, så det handler ikke om vi kan prioritere, men hvordan vi kan gjøre det.

Satser ikke på videreutdanning

– Hva med utdanningsområdet?

– Det ser ikke ut til at det er kommet noe mer enn det som allerede er satt i system rundt de 100 ekstra intensivsykepleierne. Men vi vet jo at 500 intensivsykepleiere vil slutte de neste fem årene fordi de går av med pensjon. Vi har også en alvorlig mangel på jordmødre over hele landet. I tillegg mangler vi 7000 sykepleiere.

– At regjeringen ikke øker utdanningskapasitet eller måltall på intensivsykepleiere og jordmødre er sånn sett alvorlig. Akkurat det må den nye regjeringen se på, for å sikre både befolkningen og kvinner som skal føde.

Les mer om innholdet i årets statsbudsjett her: 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.