fbpx Paula Lykke skal fortsatt lede intensivsykepleierne Hopp til hovedinnhold

Paula Lykke skal fortsatt lede intensivsykepleierne

Bildet viser Paula Lykke

NSFs landsgruppe av intensivsykepleiere har hatt ledervalg. Paula Lykke ble utfordret av nestlederen Kari Bue, men fikk fornyet tillit etter å ha ledet faggruppen i over fire år.

Av 36 faggrupper i Norsk Sykepleierforbund (NSF), har intensivsykepleierne den nest største, med drøyt 3000 medlemmer. De er bare slått av helsesykepleiernes faggruppe som har rundt 4000 medlemmer.

Mandag 8. november hadde gruppen generalforsamling, noe de har annethvert år. Da har de også ledervalg og valg av medlemmer til landsstyret.

I år utfordret Kari Bue lederen Paula Lykke, men fikk ikke nok stemmer til å ta over ledervervet.

– En tillitserklæring

Sykepleien får et par ord på telefonen med lederen morgenen etter valget:

– Du er gjenvalgt for tredje gang, hva tenker du om det?

– Jeg er utrolig glad for å få lov å fortsette med ting som ble utsatt på grunn av pandemien. Jeg ser på det som en tillitserklæring fra medlemmene, sier Lykke.

– Hva var det du måtte utsette?

– Den første perioden var jeg bare frikjøpt i 60 prosent. Å ha to jobber der den ene er å lede NSFs nest største faggruppe, er en ganske stor utfordring. Fra 2019 ble jeg frikjøpt og gikk på med friskt mot. Nå skulle det bli orden i sysakene, liksom. Men så kom pandemien. Jeg fikk ikke gjort så mye, men vi ble plutselig veldig synlige i samfunnet.

– Du fikk litt drahjelp av pandemien, rett og slett?

– Ja, vi intensivsykepleiere har jo snakka om pandemi i årevis, men har kanskje ikke helt trodd på det selv.

Viktigst med spesialistgodkjenningen

– Hva blir det viktigste å ta fatt i fremover nå?

– Spesialistgodkjenningen. Og så har vi litt «indremisjonsarbeid».

Med indremisjonsarbeid tenker Paula Lykke på at faggruppene må følge fylkesinndelingen til NSF. Der ligger de litt etter for øyeblikket, og har ennå ikke gjort 19 lokalgrupper om til 11.

– Nå kan det jo hende vi må reversere det, avhengig av hva den nye regjeringen finner på, men vi må egentlig bare komme i gang med å følge NSFs inndeling der, sier Lykke.

Faggruppen til intensivsykepleierne har ikke brukt å ha to lederkandidater, slik de hadde i år.

– Hvordan var det å bli utfordret av nestlederen sin?

– Det virker jo som om det er en interessant jobb, når det er flere som har lyst på den, så det tenker jeg er bra. Jeg hadde egentlig en plan om å gi meg nå, men perioden ble ikke som jeg hadde tenkt på grunn av pandemien, så jeg har lyst å fullføre det jeg har begynt på. Tryggheten min som leder ble bare styrket siden jeg vant.

Nordisk kongress i 2022

– Hva skal du i gang med nå?

– Nå skal vi først konstituere nytt styre i desember og så skal vi ha en felles Nordisk kongress for anestesi- og intensivsykepleiere i 2022.

Regjeringen foreslo i sitt nye budsjett på mandag 8. november at 25 millioner kroner skal gå til å etablere minst 30 nye utdanningsstillinger i anestesi-, barn-, operasjon-, intensiv- og kreftsykepleie (ABIOK) og for jordmordutdanning.

– Er det nok?

– Problemet er at utdanningene er underfinansiert fra før av. Vi er på feil finansieringsnivå. Hadde vi vært i riktig kategori, hadde det i hvert fall vært for lite, sier Paula Lykke før hun må løpe til generalforsamlingens morgenmøte.

0 Kommentarer