fbpx Gravide innlagt med korona – Jordmorforbundet oppfordrer til å ta vaksine Hopp til hovedinnhold

Gravide innlagt med korona – Jordmorforbundet oppfordrer til å ta vaksine

Bildet viser en kvinne som får intensivbehandling.

Lederen i Jordmorforbundet mener helsemyndighetene var for trege med å anbefale koronavaksine til gravide.

Land som England og USA har meldt om bekymringsfullt mange koronasyke gravide som legges inn i sykehus. Nå opplever Rikshospitalet i Oslo det samme, ifølge NRK.

Sykehuset vil ikke oppgi eksakte tall, men opplyser at det er snakk om kvinner som trenger intensivbehandling. Alle er uvaksinerte.

Onsdag kveld opplyste Ingvil Krarup Sørbye, overlege på fødeavdelingen ved Oslo universitetssykehus på Rikshospitalet, at det ikke har vært innlagt flere koronasyke gravide de siste tre dagene.

– Vi har fortsatt noen innlagt, men kan av personvernhensyn ikke utdype dette nærmere, sier hun.

– Har tapt verdifull tid

Siden august har norske myndigheter anbefalt vaksinen til gravide i andre og tredje trimester. Det er en anbefaling Jordmorforbundet stiller seg sterkt bak.

– Vi ser med bekymring på at mange gravide som ikke er vaksinert, nå er innlagt med alvorlig sykdom, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup.

Hun mener en klar anbefaling om vaksine til gravide burde kommet tidligere.

– Allerede i mai ba vi FHI vurdere om vaksine skulle anbefales til alle gravide, sier hun.

Den gangen åpnet helsemyndighetene opp for at gravide kunne få koronavaksine i samråd med lege. I midten av august kom anbefalingen om at alle gravide bør vaksinere seg.

– Her har vi tapt verdifull tid for en sårbar gruppe under pandemien, mener Schjelderup.

Hun sier Jordmorforbundet helt siden utbruddet av pandemien har bedt om at gravide skal defineres som risikogruppe.

– Land som Storbritannia og våre naboland plasserte gravide i risikogruppe veldig lenge før Norge hadde dette på plass, sier hun.

Les også:England: Ber gravide ta koronavaksine så raskt som mulig

– Særlig viktig å ha god grunn

Lege Fredrik Skår ved Avdeling for Luft-, Blod- og Seksuell smitte i FHI, sier det er forståelig at gravide ønsket klare råd rundt covid-19-vaksinasjon før dette kom i august.

– Samtidig er det slik at det er særlig viktig å ha en god grunn til vaksinasjon av gravide, ettersom vaksinene er nye legemidler og ikke testet på gravide, påpeker han.

– Av et føre-var-prinsipp er det derfor naturlig at man venter med tydelige råd dersom smittesituasjonen tillater det, slik at det er mulig å kunne gi en best mulig begrunnet anbefaling om vaksinasjon.

Skår viser til at man i Norge lenge hadde en annen smittesituasjon enn andre land som anbefalte vaksinasjon til gravide.

– Det var lave smitte- og innleggelsestall av SARS-CoV-2 blant gravide i Norge, og det ble gitt andre smittevernråd som erstatning til vaksine, sier han.

– Ved en mer kontrollert smittesituasjon som vi hadde i Norge, ble nytten av vaksinen betydelig mindre enn mulige ulemper ved å gi et medikament man ikke hadde full kunnskap om det kunne være en eventuell påvirkning av svangerskapsforløp eller fosteret.

Når det etter hvert kom beroligende sikkerhetsdata fra bruk i andre land, mente FHI at risikoaspektet ble mindre, og nytten for den gravide større.

– Nytte/risiko-vekten har nå ytterligere gått mot nytte, når større deler av samfunnet har åpnet seg og dermed mer smitte, og stadig flere rapporter om god effekt av vaksinen hos gravide og deres barn kommer frem, sier Fredrik Skår i FHI.

Anbefaler to doser

Folkehelseinstituttet (FHI) er nå tydelig i sin anbefaling om at gravide bør ta vaksine, og at de bør ta to doser.

Til grunn for denne anbefalingen legger FHI blant annet foreløpige tall fra Storbritannia, som viser at mer enn 98 prosent av gravide med koronasymptomer som trengte å legges inn i sykehus, ikke var vaksinert. 

Av 235 gravide som trengte intensivbehandling, var 232 uvaksinerte og 3 hadde fått én dose. Ingen hadde fått to doser.

Ifølge FHI har man tilsvarende tall fra USA.

Overlege Margrethe Greve-Isdahl sier på FHI sine nettsider at dette gir et tydelig bilde på hvor viktig det er at gravide beskytter seg mot koronasykdom.

Andre og tredje trimester

I Norge anbefales koronavaksine for gravide i andre og tredje trimester. Gravide som er i risikogruppen for alvorlig covid-19 kan få vaksinen også i første trimester. Det samme kan vurderes dersom den gravide er utsatt for høyt smittepress.

Grunnen til at Norge ikke gir en generell anbefaling om å ta koronavaksine også i første trimester, er basert på et føre var-prinsipp. FHI-forsker Maria C. Magnus sa til Sykepleien tidligere i høst at ingen vaksiner i Norge anbefales til gravide i første trimester.

Les også:Fant ingen risiko for spontanabort etter koronavaksine i første trimester

Hva med tredje dose?

Sykepleiere og annet helsepersonell får nå tilbud om en tredje oppfriskningsdose seks måneder etter dose nummer to. Et spørsmål da er om også gravide sykepleiere og annet helsepersonell skal ta den.

FHI skriver at vaksiner til gravide alltid krever en egen, grundig vurdering.

Når det gjelder oppfriskningsdosen, er det derfor spørsmål om det er like sterk grunn for at fullvaksinert gravid helsepersonell skal ta den, når de allerede er godt beskyttet mot alvorlig sykdom etter to doser.

På sine nettsider skriver FHI at oppfriskningsdosen tilbys først og fremst for å beskytte sårbare pasienter og pleietrengende.

Datagrunnlaget for å si noe om oppfriskningsdose til gravide er begrenset, men det er så langt ikke kommet noen signaler om at to doser medfører risiko for mor, barn eller svangerskapsforløpet. FHI skriver at det ikke er grunn til å tro at bildet er annerledes med en tredje dose. Men at nytten av vaksinen for gravide vil være begrenset, fordi de allerede er godt beskyttet.

Anbefalingen fra FHI er at gravide som jobber med sårbare pasienter har mulighet til dette på lik linje med ikke-gravide. Men at gravide helsepersonell som ikke ønsker en tredje dose skal respekteres for dette valget.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse