fbpx – Høie har lyttet Hopp til hovedinnhold

– Høie har lyttet

Høie og Larsen
MER HELTID: Et partssammensatt utvalg skal finne løsninger som øker heltidsandelen i helsesektoren. Foto: NSF

Heltidsandelen øker, men ikke fort nok. Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med at helseministeren endelig er villig til å snakke om bemanningsnorm.

Det var under Arendalsuka at VG og Sykepleien fikk nyheten om at Helseministeren vil ta grep for å få fortgang i «prosjekt heltid» i helsesektoren.

Går riktig vei, men ikke fort nok

På et hotellrom i Arendal er helseminister Bent Høie og NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen – to fornøyde intervjuobjekter.

Hovedbudskapet er at Høie nå strammer grepet. Helseforetakene får ordre om å øke heltidsandelen.

På spørsmål om hvordan han vil gjøre det, svarer Høie at ordren vil komme i oppdragsdokumentet for neste år.

– Selv om heltidsandelen har økt, er farten likevel så lav at det vil være for sent i forhold til sykepleiermangelen, sier Høie.

Hørt det før?

Det er ingen uenighet blant politikerne om at deltidsandelen er for høy i helsesektoren. Helseministeren har de siste årene også bedt helseforetakene om å øke heltidsandelen i oppdragsdokumentet, så hva er egentlig nytt?

– Vi har satt ned et partssammensatt utvalg som skal jobbe raskt. Utvalget skal ta for seg helheten i deltidsproblematikken, ikke bare enkelttiltak, sier Høie.

Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd.

– Vi har i samtaler med helseministeren kommet med flere innspill. Vi føler vi er blitt lyttet til. NSF mener vi trenger en bemanningsnorm og tydelig oppgaveforedling og roller mellom alle yrkesgruppene i helsevesenet, sier Larsen.

Hun håper resultatet av utvalgets arbeid vil føre til konkrete tiltak.

– Endelig skal vi snakke om en helhet om bemanningsnorm og oppgavefordeling, sier hun.

Valgflesk?

Bent Høie får spørsmål om dette er et bevisst valgutspill for å ta luven av de andre partienes argumenter for det samme – nemlig å få flere heltidsstillinger.

– Dette er ingen quick fix. Dette må sees i en sammenheng, og vi må finne tverrpolitiske løsninger. Deltidsproblematikken kan ikke løses med en lovendring, det må flere ting til, sier han og legger til:

– Vi i Høyre har aldri vært spesielt for bemanningsnormer generelt. Men når vi setter ned et slikt utvalg, er det naturlig at de også ser på det, så får vi se hva de kommer frem til, sier han.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.