fbpx Én av ti vil bli sykepleier, men andelen menn går noe ned Hopp til hovedinnhold

Samordna opptak: Én av ti vil bli sykepleier, men andelen menn går noe ned

Spesialsykepleier i geriatri Bjørg Myhre forbereder intravenøs behandling.
KVINNEDOMINERT: Sykepleie er populært … men først og fremst blant kvinner. Andelen menn som søker seg til yrket, har gått litt ned fra i fjor. (Illustrasjonsfoto) Foto: Erik M. Sundt

– Viktig at skolene ikke overbooker, sier studentleder Edel Marlèn Taraldsen. Sjekk søkertallene ved de forskjellige studiestedene her.

Sykepleiestudiet er populært. Ni prosent av søkerne til høyere utdanning har satt opp sykepleie på søkerlisten. 13 370 søkere har det som førstevalg, det blir derfor konkurranse om de planlagte 5145 studieplassene.

Selv om tallene er høye, er det likevel en liten nedgang fra i fjor – på 1,6 prosent. Men det hører med til historien at søkertallene i 2020 hadde en økning fra 2019 på 5,8 prosent.

Får fasiten i juni

Nedgangen er så liten at den ikke bekymrer lederen i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

– Så vidt jeg kan se, er det ingen utdanninger som har færre søkere enn studieplasser. Derfor er det viktig at skolene nå ikke overbooker, sier Taraldsen.

Ifølge henne bør skolene heller sikre at studentene som får plass, kommer seg igjennom studiet.

– Selv om det er langt flere søkere enn studieplasser, får vi ikke fasiten på hvor mange som takker ja til plass, før i juni. Vi får se hvordan det ser ut da, sier hun.

NSF mener lav lønn kan forklare søkernedgang

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen er også fornøyd med at sykepleierstudiet er populært.

– Sykepleieryrket er det fineste yrket jeg vet. Jeg er glad for at mange er enige med meg i det, sier Larsen.

Søkertallene til sykepleierstudiet har vært stabilt over flere år.

– Jeg registrerer at det er en liten nedgang på 1,6 prosent, til tross for et pandemiår hvor sykepleiernes kompetanse har vært svært synlig, sier hun.

Larsen setter det i sammenheng med at det selv i et pandemiår, hvor sykepleierne har arbeidet med høy risiko, belastning og ansvar, så har ikke lønnsnivået økt.

– Vi vet at problemet er at mange ikke fullfører utdanningen. I tillegg slutter en av fem sykepleiere i yrket i løpet av de første ti årene av sin karriere. Det er derfor vi er vel så opptatt av å beholde livsnødvendig kompetanse, som å rekruttere inn nye til yrket.

Færre mannlige søkere

Studentlederen er også nysgjerrig på kjønnsfordelingen i søkermassen til sykepleierutdanningen. Tallene som Sykepleien har fått fra Samordna opptak, viser at det er lite bevegelse – om noe, er det en liten nedgang i søknader fra menn. De siste årene har andelen mannlige søkere holdt seg stabilt på rundt 18 prosent på landsbasis.

Av de totalt 26 738 som har søkt opptak ved sykepleierstudiet, er 4969 menn. 

13 370 av totaltallet har satt sykepleie som førstevalg. Av disse er 11 251 kvinner og 2119 menn.

Det betyr at av den totale søkermassen til sykepleie, er 18,6 prosent menn. I fjor var tallet 18,9 prosent.

15,8 prosent av søkerne som har satt sykepleie som førstevalg, er menn. I fjor var tallet 16 prosent.

Ønsker seg 20 prosent menn

– Hva tenker du om at ikke flere menn velger sykepleie?

– Jeg synes det er veldig dumt at ikke flere menn velger sykepleie. Vil helst ha så mange menn som mulig. Om vi kommer over 20 prosent menn som studerer sykepleie, og som jobber som sykepleier, hadde jeg blitt veldig glad! Vi trenger mangfold i alle yrker. Spesielt i de yrkene som skal forholde seg til en mangfoldig befolkning, sier Taraldsen.

– Kan lav lønn være en årsak?

– Det kan absolutt være en årsak, men jeg tror det henger sammen med flere ting. Blant annet tenker jeg at sykepleieryrket bør frontes bedre, og gi et mer variert bilde av hva det vil si å være sykepleier i dag, sier hun. 

Samordna opptak: 13 370 har sykepleie som førstevalg

Studenter i praksis.
POPULÆRT: 13 370 førstevalgsøkere konkurrerer om 5145 studieplasser for å bli sykepleier. Foto: Erik M. Sundt

Nesten ni prosent av alle søkerne ønsker å ta sykepleierutdanning.

Samordna opptak offentliggjorde i dag søkertallene til høyskoler og universiteter. Totalt har 154 000 søkt om studieplass. Det er 3304 flere enn i rekordåret 2020, og en økning på 2,2 prosent.

Ni prosent vil bli sykepleier

Nesten ni prosent av alle søkerne ønsker å ta sykepleierutdanningen. Det gjør at sykepleie er utdanningen som har flest søkere, med 13 370 førstevalgsøkere til 5145 studieplasser.

– Det er gledelig, sier leder i NSF Student, Edel Marlèn Taraldsen.

Selv om tallene er positiv lesning, er det likevel en liten nedgang fra i fjor på 1,6 prosent.

Men så skal det sies at søkertallene i 2020 hadde en økning fra 2019 på 5,8 prosent.

– En nedgang på 1,6 prosent er lite og gir ikke grunn til bekymring, sier Taraldsen.

Selv om det er mange søkere til sykepleierutdanningene, er ikke sykepleiermangelen løst gjennom ett par gode opptak.

– Det er to utfordringer. Én, vi må få studentene til å fullføre studiet, og to, vi må få sykepleiere til å bli værende i yrket, sier Taraldsen.

Flere søkere enn plasser

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er fornøyd med at så mange søker seg til helsefag.

– Både sykepleiere og andre yrkesgrupper i helsetjenesten har i over ett år stått i førstelinjen i bekjempelsen av pandemien. Også i årene fremover er vi helt avhengige av flere flinke folk som kan bidra inn i helse- og omsorgssektoren. Derfor er det bra at det hvert år utdannes flere sykepleiere enn året før, og at det fortsatt er langt flere søkere enn det er plasser, sier Asheim i en pressemelding.

Flest søkere til Oslomet

Over 16 000 søkere har Oslomet som sitt førstevalg i årets opptak, viser tall fra Samordna opptak. Hele 1654 har sykepleie ved Oslomet som førstevalg. Det er dermed nok en gang universitetets mest populære studietilbud. 

– På tross av pandemien og historier om hvor krevende det kan være å arbeide i helsevesenet, er det også i år mange som ønsker å bli sykepleiere ved Oslomet. Det tyder på at årets søkere har et sterkt engasjement for faget. Med tanke på det store behovet for denne kompetansen i arbeidslivet er det positivt og viktig, sier prorektor Nina Waaler i en pressemelding.

Interessen for å bli intensivsykepleier har doblet seg siden i fjor, og det er mange søkere til både anestesisykepleie, barnesykepleie og jordmorfag, melder Oslomet.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.