fbpx #fysisk helse hos psykisk syke | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

#fysisk helse hos psykisk syke

Psykisk syke dør 10–15 år tidligere enn andre av somatisk sykdom.

Bakgrunn

– Ærlig talt – dette kan ikke fortsette!

Mennesker med psykiske lidelser har en levealder på nivå med det befolkningen hadde for 100 år siden. Vi andre har fått 10 til 15 år lengre liv. Kan vi leve med slike forskjeller?

Ole Andreassen

– Ensomhet er den glemte risikofaktoren

– Det er et samspill mellom psyken og soma. Hvis du blir deprimert etter å ha hatt hjerte- og karsykdom, går det dårligere med hjertesykdommen. Det er jo pussig! Vi vil se på hvorfor og finne virkningsmekanismene bak, sier Ole Andreassen.

Rusavhengighet tar leveår
Tiltakene som legger år til livet
Ida Stensby

Vondt når pasienten sier nei takk til behandling

– Å se på at pasienten kan ta valg som vi vet kan være skadelige for dem, og at noen i verste fall «går til grunne» fordi de ikke vil ha hjelp, er vondt, sier psykiatrisk sykepleier Ida Stensby.

Å se hele pasienten