fbpx Ikke lenger pensjonsplikt ved særaldersgrense Hopp til hovedinnhold

Ikke lenger pensjonsplikt ved særaldersgrense

Sykepleier ser på nyfødt og moren

Fra og med torsdag 1. juli har ikke lenger offentlig ansatte fratredelsesplikt ved oppnådd særaldersgrense. NSF og andre arbeidstakerorganisasjoner har vært sterkt imot endringen.

Arbeidstakere i offentlig sektor trenger ikke lenger å slutte når de når særaldersgrenser i jobber som har dette.

Særaldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Den alminnelige aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år.

Les også:NSF sterkt imot forslag om å fjerne pensjonsplikt ved særaldersgrensen

– Endringen øker valgfriheten til arbeidstakerne, ved at de ikke lenger er pliktige å slutte i jobben når særaldersgrensen inntrer, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

– De som er motiverte til å jobbe lenger, kan da fortsette inntil ordinær pensjonsalder, så sant de fyller kravene som er satt til stillingen.

NSF sterkt imot

Endringen har vært svært omstridt, og en rekke aktører fra arbeidstakersiden har reagert kraftig, deriblant Norsk Sykepleierforbund (NSF).

I forbindelse med at regjeringen i april fremmet endringsforslaget, reagerte NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen slik:

– Vi oppfatter forslaget om fjerning av fratredelsesplikten som et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for dem som har særaldersgrensene.

Mandag 7. juni ble den foreslåtte endringen vedtatt i Stortinget.

Endrer ikke pensjonsreglene

Advokat og pensjonsekspert i Parat, Andreas Moen, peker på at de som går av med særaldersgrenser i dag, er sikret 66 prosent av inntekten sin frem til de går over på ordinær alderspensjon ved fylte 67 år.

– Problemet er nivået ved 67 år. Dette kunne for eksempel vært løst ved at man opptjener pensjon i de årene de mottar særalderspensjon. Med dagens system med levealdersjustering kan det gjøre at de som går av på særaldersgrense, kan få så lite som 40 prosent av inntekt i alderspensjon, sier han.

Endringen trådte i kraft torsdag. Fjerningen av fratredelsesplikten endrer ikke pensjonsreglene for dem som har særaldersgrenser.

– Det vil også fortsatt være mulig å gå av inntil tre år før særaldersgrensen, dersom summen av tjenestetid og alder er minst 85 år, opplyser departementet.

Nesten en av tre offentlig ansatte har særaldersgrense. I helseforetakene er andelen 50 prosent.

Fakta
Særaldersgrensen
  • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
  • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
  • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
  • Sykepleiere som er 65 år, har inntil nå hatt plikt til å fratre / ikke rett til å fortsette i jobb, mens de som ikke har hatt full opptjening, har kunnet søke om å jobbe til de er 67 år.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse