fbpx Sp vil utsette innføring av tidlig ultralyd Hopp til hovedinnhold

Sp vil utsette innføring av tidlig ultralyd

Gravid kvinne ser på ultralydbilde

Helsepolitisk talsperson i Sp, Kjersti Toppe, krever en pause i innføringen av tidlig ultralyd på grunn av jordmormangelen. Jordmorforbundet støtter ikke forslaget.

Toppe sier til Klassekampen [for abonnenter] at hun mener det er uforsvarlig å innføre tidlig ultralyd til alle gravide så lenge det er jordmormangel.

Arbeiderpartiet, SV og Frp sikret i mai i fjor flertall for å tilby tidlig ultralyd til alle kvinner i første trimester. Senterpartiet stemte imot.

Innføringen av tilbudet, som er del av en revidering av bioteknologiloven, er kraftig forsinket.

Nå vil Toppe at det hele blir satt på pause. Med den massive jordmormangelen er det ikke forsvarlig å innføre nye jordmoroppgaver i dag, mener Toppe.

Uforsvarlig

– Slik situasjonen er i fødsels- og barselomsorgen i dag, synes jeg ikke det er forsvarlig. Flertallet må innse at det ikke handler om penger, men også om knappe personellressurser, sier hun.

Toppe viser til at det frem mot 2035 kan mangle 700 jordmorårsverk, ifølge en fersk utredning fra Helsedirektoratet. Hele en av tre jordmødre er over 55 år, og det blir ikke utdannet nok nye jordmødre.

Toppe er ærlig på at hun er mot innføring av tidlig ultralyd, men understreker at hun nå roper varsko på grunn av personalsituasjonen

– Jeg etterlyser en debatt om prioriteringer, sier hun.

Tapt sak

Både SV, Arbeiderpartiet og Frp er enige i at det må utdannes flere jordmødre, men mener Toppe byr til omkamp om en tapt sak.

– Toppe må innse at hun har tapt. Dette er vedtatt, og jeg forventer at Stortingets vedtak blir fulgt opp, sier Morten Stordalen, som sitter i helsekomiteen for Frp.

Krever dobling av utdanningskapasiteten

Heller ikke Jordmorforbundet NSF, ved nestleder Kristin Holanger, støtter Toppes forslag om å pause innføringen av tidlig ultralyd.

– Endringene som er vedtatt i bioteknologiloven, er ikke frivillige, understreker Holanger overfor Sykepleien.

Endringene er heller ikke gratis, og Holager viser til en beregning fra Helsedirektoratet som viste at ultralyd og NIPT-undersøkelser i første trimester ville føre til investeringsbehov og kostnader til kompetanseheving på 127,7 millioner kroner for spesialisthelsetjenesten bare i 2021.

– I revidert statsbudsjett er det derimot bare satt av 8,7 millioner. Dette lar seg ikke gjennomføre uten at myndighetene bevilger pengene som det koster, sier Holanger.

– Vi mener utdanningskapasiteten for jordmødre må dobles, man må ha flere utdanningsstillinger og tilby heltid heller enn deltid.

Kan indikere dødelige tilstander

Tidlig ultralyd i første trimester kan sammen med en NIPT-test indikere om fosteret har Downs syndrom eller de dødelige tilstandene trisomi 13 og 18. NIPT er en analyse av fosterets arvestoff i en blodprøve fra den gravide.

I dag får alle gravide et tilbud om ultralyd i andre trimester.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse