fbpx Slik organiseres «Føde-Norge» i sommer Hopp til hovedinnhold

Slik organiseres «Føde-Norge» i sommer

Liten baby som gjesper mens han/hun får kos av mor og far.
TRYGT: – Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men at det er en økt andel risikopasienter blant de fødende, svarer Bent Høie. Illustrasjonsfoto: Mostphoto

Stortingsrepresentantene vil har mange spørsmål om fødetilbudet i sommer. Helseminister Bent Høie har svart.

9. juni publiserte NRK saken: Får ikkje tak i nok vikarer – jordmorforeninga frykter kollaps i sommer. NRK laget da en oversikt over tomme vakter på fødeavdelinger rundt om i landet, men ikke alle svarte, så oversikten er ikke fullstendig:

 • St. Olavs HF: 190
 • Helse Stavanger: 588
 • Helse Bergen: 527
 • Helse Fonna: 64
 • Akershus universitetssykehus: 200
 • Vestre Viken: 245
 • Oslo universitetssykehus: 86
 • Sykehuset Innlandet: 34
 • Sykehuset Vestfold: 38
 • Helgelandssykehuset: 1

Vil ha svar

Både Nicholas Wilkinson (SV), Petter Eide (SV), Tuva Moflag (A), Ingvild Kjerkol (A) og Bjørnar Moxnes (Rødt) leverte inn spørsmål til helseminister Bent Høie. De vil alle ha svar på om helseministeren kan forsikre at fødetilbudet er godt nok i sommer, og de vil ha en oversikt over sommerstengte avdelinger, og forventede fødsler.

Bent Høie: Vi prioriterer dette

Bent Høie er enige med alle spørsmålsstillerne i at det er viktig å ivareta et godt fødetilbud – også om sommeren. Samtidig påpeker han at det er det enkelte helseforetak som har ansvar for forsvarlig drift og bemanning, men svarer også:

– Det er en kjensgjerning at det av ulike grunner er et stort antall udekkede vakter ved landets mange sykehus med døgnkontinuerlig drift.

Høie sier han derfor har stilt krav til helseforetakene om å arbeide systematisk for å rekruttere, beholde og utvikle personell. 

– I fjor mottok jeg Helsedirektoratets rapport om fødselsomsorgen. Den understreker at Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, men at det er en økt andel risikopasienter blant de fødende, svarer Høie.

Helseministeren er klar over at dette stiller nye krav til kompetanse og ressurser ved fødeinstitusjonene.

– Jeg har fulgt opp rapporten med oppdrag til de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet. At vi fulgte opp rapporten midt i koronapandemien, viser at vi prioriterer dette, svarer Høie.

– Kan vi få tallene?

Petter Eide (SV), spør: Kan vi få tallene om udekkede vakter per sykehus?

Det får han ikke. Den eneste oversikten helseministeren gir representantene, er når han svarer på Kjerkol og Moxnes sine spørsmål om hvilke sykehus som stenger fødeavdelingene i sommer, og hvor mange kvinner som har termin der fødeavdelingene er stengt.

Her er helseministerens oversikt over sommerstengte avdelinger:

 • Helse Sør-Øst RHF: Sykehuset Innlandet HF er det eneste sykehuset som har planlagt med sommerstengt fødeavdeling i regionen. Fødeavdelingen på Gjøvik stenges i sommer. De fødende overføres til kvinneklinikken på Lillehammer. Slik har det også vært tidligere år. I stengeperioden har 124 kvinner termin. I 2019 og 2020 var det henholdsvis 150 og 128 som hadde termin i denne perioden.
 • Helse Nord RHF: Fødeavdelingen ved UNN Harstad og UNN Narvik vil praktisere alternerende stenging med fire uker hver. Slik har det også vært tidligere år. Det er om lag 20 gravide med forventet termin i perioden. Tallet er uendret fra tidligere år. Ved Helgelandssykehuset vil det være alternerende stenging mellom Sandnessjøen (fire uker) og Mo i Rana og fødestue i Brønnøysund (fire uker). Det er 60 gravide som har termin i denne perioden. I 2019 og 2020 var det henholdsvis 61 og 46 som hadde termin i denne perioden. Det er ikke planlagt sommerstengte fødeavdelinger i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset.
 • Helse Midt-Norge RHF: opplyser at det ikke er sommerstengte fødeavdelinger i regionen. Tidligere år var det vekselvis stengning mellom Kristiansund og Molde. Fødeavdelingene i Kristiansund og Molde er for tiden samlokalisert i Molde, som er åpen hele sommeren.
 • Helse Vest RHF: Ingen sommerstengte fødeavdelinger.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.