fbpx Nav: Norge mangler 7000 sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Nav: Norge mangler 7000 sykepleiere

BEHØVER FLERE KOLLEGER: Sykepleier på jobb ved Radiumhospitalet i Oslo. Foto: NTB

Samtidig som Norge har 200 000 arbeidssøkere, mangler norske virksomheter 46 000 ansatte. Det samfunnet mangler aller flest av er sykepleiere, ifølge Navs bedriftsundersøkelse.

Ser vi på enkeltyrker er det som tidligere år størst mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere. 

Helse- og sosialtjenester mangler 11 500 personer, mens bygg og anlegg mangler 9000.

– At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene, er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Audun Gjerde i Navs kunnskapsavdeling i en pressemelding

Mellom 4000 og 7000 sykepleiere mangler

Nav har estimert antallet helsearbeidere som mangler. Totalt mangler det 5350 sykepleiere. Estimatene har en nedre og øvre grense, fra 4075 opp til 7029.

– Vi har aldri manglet så mange sykepleier som nå. Stortinget og regjeringen må ta grep, vi må gjøre en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse for å unngå dramatiske konsekvenser for pasientsikkerhet og at Norge om kort tid mister det offentlige helsesystemet vi i dag tar for gitt, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Det mangler også 1900 helsefagarbeidere, 1450 spesialsykepleiere, 1200 legespesialister, 600 vernepleiere, 400 psykologer og 150 jordmødre.

Tallene viser at sykepleiermangelen har nådd rekordhøyder det siste året. Økningen er på 1800 sykepleiere og spesialsykepleiere, en økning på hele 35 prosent i den alvorlige sykepleiermangelen landet står oppe i, ifølge en pressemelding fra Norsk Sykepleierforbund.

Det fører til menneskelig lidelse og er samfunnsøkonomisk uheldig.

Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

– Dette har vært en varslet krise, både av Norsk Sykepleierforbund og av andre, som Riksrevisjonen i 2019. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i. Det fører til menneskelig lidelse og er samfunnsøkonomisk uheldig. Kommuner og helseforetak samlet bruker mellom 1,5 og 2 milliarder kroner på sykepleiervikarer i året. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer, og tilgangen på dem er ikke lovende i årene fremover med tanke på global sykepleiermangel. Politikerne kan ikke abdisere fra sitt ansvar. Sykepleiermangelen, som går ut over pasientsikkerhet og helsetjenestene som helhet, er et politisk ansvar, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Andelen bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer er størst innen helse- og sosialtjenester, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet. Det er høyest andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer i Møre og Romsdal, etterfulgt av Vestland fylke. Andelen er lavest i Agder.

En fjerdedel av rekrutteringen mislyktes

Blant virksomheter som har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med annen formell kompetanse, troner helse- og sosialtjenester høyest. 24 prosent fikk ikke ansatt noen, og ti prosent ble ansatt med personer med annen formell kompetanse i 2020.

I fjor manglet norske arbeidsgivere 50 750 personer, mens tallet i 2019 var 59 450. Mangelen er noe redusert fra de siste årene, ifølge Navs bedriftsundersøkelse 2021.

Større mangler enn ventet

Antallet er likevel høyere enn hva Nav hadde ventet:

– Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden, og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer.

… økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy

Rådgiver Audun Gjerde i Navs kunnskapsavdeling

Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier rådgiver Audun Gjerde i Nav.

Forventer oppbemanning

Undersøkelsen viser at andelen virksomheter som forventer oppbemanning, er omtrent likt som de siste fire årene.

– Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200 000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året, sier Gjerde, som likevel mener det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg.

Navs bedriftsundersøkelse 2021
 • Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. februar til 26. mars blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. 
 • 11 143 virksomheter svarte på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 70.

  Kilde: Nav

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.