fbpx Nav: Norge mangler 7000 sykepleiere Hopp til hovedinnhold

Nav: Norge mangler 7000 sykepleiere

Samtidig som Norge har 200 000 arbeidssøkere, mangler norske virksomheter 46 000 ansatte. Det samfunnet mangler aller flest av er sykepleiere, ifølge Navs bedriftsundersøkelse.

Ser vi på enkeltyrker er det som tidligere år størst mangel på sykepleiere, helsefagarbeidere og spesialsykepleiere. 

Helse- og sosialtjenester mangler 11 500 personer, mens bygg og anlegg mangler 9000.

– At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene, er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Audun Gjerde i Navs kunnskapsavdeling i en pressemelding

Mellom 4000 og 7000 sykepleiere mangler

Nav har estimert antallet helsearbeidere som mangler. Totalt mangler det 5350 sykepleiere. Estimatene har en nedre og øvre grense, fra 4075 opp til 7029.

– Vi har aldri manglet så mange sykepleier som nå. Stortinget og regjeringen må ta grep, vi må gjøre en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse for å unngå dramatiske konsekvenser for pasientsikkerhet og at Norge om kort tid mister det offentlige helsesystemet vi i dag tar for gitt, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Det mangler også 1900 helsefagarbeidere, 1450 spesialsykepleiere, 1200 legespesialister, 600 vernepleiere, 400 psykologer og 150 jordmødre.

Tallene viser at sykepleiermangelen har nådd rekordhøyder det siste året. Økningen er på 1800 sykepleiere og spesialsykepleiere, en økning på hele 35 prosent i den alvorlige sykepleiermangelen landet står oppe i, ifølge en pressemelding fra Norsk Sykepleierforbund.

Det fører til menneskelig lidelse og er samfunnsøkonomisk uheldig.
Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund

– Dette har vært en varslet krise, både av Norsk Sykepleierforbund og av andre, som Riksrevisjonen i 2019. Det er en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra politikere og helsemyndigheter dersom sykepleiermangelen nå ikke blir tatt tak i. Det fører til menneskelig lidelse og er samfunnsøkonomisk uheldig. Kommuner og helseforetak samlet bruker mellom 1,5 og 2 milliarder kroner på sykepleiervikarer i året. Pandemien har vist hvor avhengige vi er av utenlandske vikarer, og tilgangen på dem er ikke lovende i årene fremover med tanke på global sykepleiermangel. Politikerne kan ikke abdisere fra sitt ansvar. Sykepleiermangelen, som går ut over pasientsikkerhet og helsetjenestene som helhet, er et politisk ansvar, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Andelen bedrifter med alvorlige rekrutteringsproblemer er størst innen helse- og sosialtjenester, etterfulgt av bygge- og anleggsvirksomhet. Det er høyest andel virksomheter med alvorlige rekrutteringsproblemer i Møre og Romsdal, etterfulgt av Vestland fylke. Andelen er lavest i Agder.

En fjerdedel av rekrutteringen mislyktes

Blant virksomheter som har mislyktes med å rekruttere arbeidskraft eller har måttet ansette noen med annen formell kompetanse, troner helse- og sosialtjenester høyest. 24 prosent fikk ikke ansatt noen, og ti prosent ble ansatt med personer med annen formell kompetanse i 2020.

I fjor manglet norske arbeidsgivere 50 750 personer, mens tallet i 2019 var 59 450. Mangelen er noe redusert fra de siste årene, ifølge Navs bedriftsundersøkelse 2021.

Større mangler enn ventet

Antallet er likevel høyere enn hva Nav hadde ventet:

– Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden, og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer.

… økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy
Rådgiver Audun Gjerde i Navs kunnskapsavdeling

Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier rådgiver Audun Gjerde i Nav.

Forventer oppbemanning

Undersøkelsen viser at andelen virksomheter som forventer oppbemanning, er omtrent likt som de siste fire årene.

– Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200 000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året, sier Gjerde, som likevel mener det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg.

Fakta
Navs bedriftsundersøkelse 2021
  • Undersøkelsen ble gjennomført fra 2. februar til 26. mars blant et representativt utvalg av alle landets offentlige og private virksomheter. 
  • 11 143 virksomheter svarte på undersøkelsen, og det gir en svarprosent på 70.

    Kilde: Nav

0 Kommentarer

Annonse
Annonse