fbpx Enighet i statsoppgjøret: – Dette har vært veldig krevende og tøft Hopp til hovedinnhold

Enighet i statsoppgjøret: – Dette har vært veldig krevende og tøft

Kai Øivind Brenden

17 timer på overtid ble partene i staten enige. – Vi holdt på så lenge fordi vi måtte prøve å skvise det som var mulig ut av dette, sier Kai Øivind Brenden, NSFs representant i Unio stat. 

Både Unio, Akademikerne, LO og YS er blitt enige med motparten i lønnsoppgjøret i staten. Dermed ble streik unngått. Partene meklet i nesten 17 timer på overtid.

Partene er blitt enige om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent.

– Dette har vært veldig krevende og tøft. Vi var jo 17 timer på overtid, sier Kai Øivind Brenden, andre nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Han er NSFs representant i forhandlingsutvalget i Unio stat.

– Det er en helhetsvurdering

– Hvorfor sa dere ja til tilbudet?

– Det er en helhetsvurdering, med mange ulike hensyn å ta. Så har vi kommet frem til det vi valgte å akseptere. Det har vi brukt mye tid på, sier Brenden.

Dette ble Unio og staten enige om:

  • En total ramme på i overkant av 2,7 prosent lønnsvekst. Glidningen er beregnet til 0,3 prosent
  • Halvparten gis som et sentralt tillegg, og halvparten fordeles lokalt
  • Lønnsveksten blir gitt som en blanding av kronetillegg og prosentvise tillegg. Deler av tilleggene har en lavtlønns- og likelønnsprofil

Også LO stat og YS stat har akseptert dette tilbudet.

Politi og forskere er de store

– I Unio stat er det forskerne og politiet som er de store?

– Ja, og de største for NSF er høyskole- og universitetsgruppene.

Det er også statsansatte sykepleiere i Forsvaret, i departementer og i direktorater, og hos statsforvalterne.

– Måtte prøve å skvise det som var mulig ut av dette

– Utmattende å holde på så lenge?

– Ja, og det har vi gjort fordi vi måtte prøve å skvise det som var mulig ut av dette, sier Kai Øivind Brenden. 

Forhandlingsleder i Unio stat er Guro Elisabeth Lind, leder i Forskerforbundet.

– Vi er skuffet over at staten ikke gjør mer for å sette pris på sine ansatte, men har etter en nøye vurdering valgt å ikke gå til streik, sier Lind på Unios nettside.

Les også: Brudd i statsoppgjøret – lønnsoppgjøret går til mekling

– Svært vanskelig å se hva vi kunne vinne på en streik

– Vi hadde håpet å komme lenger, og vi mener det er problematisk at ikke staten gjør mer for å rekruttere og beholde dyktige ansatte. Forskere, politifolk og andre viktige yrkesgrupper i staten burde fått et lønnsløft i år, og vi er særlig bekymret for at oppgjøret ikke treffer utdanningsgruppene godt nok, sier Guro Elisabeth Lind videre.

Hun understreker at Unio nøye vurderte muligheten for å gå til streik.

– Streik er alltid en mulighet, men må vurderes mot hva det er realistisk å oppnå for medlemmene våre. Det er svært vanskelig å se hva vi kunne vinne på en streik gitt situasjonen vi i dag er i. Etter en helhetsvurdering valgte vi derfor å akseptere statens tilbud, sier Lind.

En del av potten i lønnsoppgjøret går nå til lokale forhandlinger, opplyser Unio.

Les også: Sykepleierne streiker i kommunene fra nord til sør

0 Kommentarer

Annonse
Annonse