fbpx 7 av 10 sykepleiere har hatt fravær på grunn av korona Hopp til hovedinnhold

7 av 10 sykepleiere har hatt fravær på grunn av korona

Kvinne kikker ut vindu

Mistanke om smitte, stengte skoler og bivirkninger etter vaksinering har bidratt til mye fravær blant sykepleiere det siste året.

I en ny spørreundersøkelse blant norske sykepleiere sier mer enn 7 av 10 at de har vært borte fra jobb som en konsekvens av pandemien, men langt fra alle har vært syke selv.

3,1 prosent oppgir at de har fått påvist covid-19-smitte.

Drøyt halvparten av respondentene har derimot vært borte fra jobb på grunn av symptomer eller mistanke om covid-19-smitte hos seg selv.

17 prosent hjemme på grunn av bivirkninger

Mange har vært i karantene grunnet mistanke om smitte hos nærkontakter, mens 17 prosent har hatt fravær på grunn av bivirkninger etter vaksinering.

16 prosent av sykepleierne har vært hjemme fordi de har ansvar for barn i karantene, eller på grunn av stengte skoler og barnehager.


 

10 fraværsdager i snitt

I undersøkelsen ble sykepleierne også bedt om å anslå hvor mange pandemirelaterte fraværsdager de hadde hatt.

I snitt hadde de som oppga slikt fravær, vært borte fra jobben i drøyt 10 dager hver.

Noen få respondenter trakk derimot snittet uforholdsmessig mye opp, og medianen var 5 dagers pandemirelatert fravær.


 

Økt sykefravær

Tall fra Nav viser at legemeldt sykefravær innen helse- og sosialtjenester økte med 7,4 prosent fra 2019 til 2020.

Sykepleierne ligger nest høyest blant de ulike helsepersonellgruppene. Kun pleiemedarbeidere har mer fravær, ifølge NAV-statistikken.

Legemeldt sykefravær blant sykepleiere og spesialsykepleiere økte spesielt mye i første kvartal 2020 sammenliknet med året før. I andre kvartal gikk fraværet noe ned, mens i de to siste kvartalene i 2020 så man en betydelig økning, slik diagrammet nedenfor illustrerer.


 

 

Vil ikke bringe smitte inn på jobben

– Det overrasker meg ikke at det er såpass mye fravær i helse- og sosialsektoren, sier forsker Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet.

– Sykepleiere har nok en sterk intern kustus her. Er det noen som er oppmerksomme på at de ikke skal bringe smitte inn på jobben, så er det dem.

Arild H. Steen, forsker Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslomet

16 prosent av sykepleierne i undersøkelsen oppgir at de har vært hjemme fordi barn har vært i karantene eller skoler og barnehager har vært stengt.

Steen tror derimot ikke kvinnedominansen i yrket kombinert med tradisjonelle kjønnsroller i hjemmet har presset denne andelen nevneverdig opp.

Han peker blant annet på at kvinner og menn har fått en jevnere fordeling av arbeidsoppgavene hjemme i pandemiåret, ifølge arbeidslivsbarometeret for 2020.

– En forklaring er at menn i større grad har kunnet ha hjemmekontor, mens kvinner oftere jobber i samfunnskritiske yrker og har arbeid som krever fysisk tilstedeværelse.

– Kan vi lære noe av dette som gjør sektoren mindre sårbar for strenge tiltak i fremtiden?

– Arbeidsbelastningen i helsesektoren har vært høy for mange, men ikke like høy for alle, påpeker Steen.

– Man kan nok sette spørsmålstegn ved om fleksibiliteten i fordelingen av ressurser har vært god nok, for eksempel om man i enda større grad kunne overført ressurser til de mest belastede områdene.


 

– Ikke uventet

Slik kommenterte leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF), Lill Sverresdatter Larsen, Nav-tallene overfor Sykepleien tidligere i vår:

– Denne kraftige økningen i sykefraværet blant ansatte i helse- og omsorgssektoren er dessverre ikke uventet. Det er vanskelig å si hvor mye som knytter seg til karantene, eller at man ikke har gått på jobb med selv milde luftveissymptomer, men jeg merker meg at det egenmeldte sykefraværet ikke har økt noe særlig.

Det egenmeldte sykefraværet har for helse- og sosialtjenestenæringen økt fra 1,1 prosent i 2019 til 1,3 prosent i 2020, mens det i 2018 lå på 1,2 prosent.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse