fbpx Sykepleiere har nest høyest sykefravær blant helsepersonell Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere har nest høyest sykefravær blant helsepersonell

BIldet viser Lill Sverresdatter Larsen

– Vi trenger et sykepleierløft og styrking av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen når hun ser sykefraværstallene fra koronaåret 2020.

Sykepleien skrev nylig om sykefraværet i helse- og sosialtjenestenæringen, som alltid har vært høyt, men som har økt ytterligere under koronaåret 2020.

Figuren under viser legemeldt sykefravær for de ulike næringene:


Sykepleierne med nest høyest fravær

Ser man nærmere på de ulike helsepersonellgruppene, ligger sykepleierne nest høyest i sykefravær, bare slått av pleiemedarbeidere, ifølge tall fra Nav. Pleiemedarbeidere innbefatter blant annet helsefagarbeidere/hjelpepleiere og ulike typer assistenter.

Figuren under viser det legemeldte sykefraværet for de fem siste årene, fordelt på yrker i helse- og sosialtjenestenæringen:


– Dessverre ikke uventet

– Denne kraftige økningen i sykefraværet blant ansatte i helse- og omsorgssektoren er dessverre ikke uventet. Det er vanskelig å si hvor mye som knytter seg til karantene, eller at man ikke har gått på jobb med selv milde luftveissymptomer, men jeg merker meg at det egenmeldte sykefraværet ikke har økt noe særlig, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Det egenmeldte sykefraværet har for helse- og sosialtjenestenæringen bare økt fra 1,1 prosent i 2019 til 1,3 prosent i 2020. I 2018 lå det på 1,2 prosent, så her er tallene nokså stabile.

– Få muligheter for hjemmekontor

Arbeids og velferdsdirektør Hans Christian Holte sier til Sykepleien at sykefraværet for sykepleiere og spesialsykepleiere ligger generelt noe høyere enn gjennomsnittet. 

– Det har det også gjort i 2020. Pandemien har medført et økt press på helsevesenet, og en del sykepleiere og andre innenfor helsevesenet har hatt stor arbeidsbelastning det siste året. Jeg vil tro at forhold som få muligheter for hjemmekontor også spiller inn, og at nærkontakt med sårbare grupper på arbeidsplassen gjør det nødvendig for helsepersonell å være ekstra forsiktige når man har symptomer, sier Holte.

Bildet viser Hans Christian Holte

Mangler diagnosespesifikke tall

Legemeldt sykefravær som skyldtes luftveissymptomer, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser økte hos ansatte i helse- og sosialtjenestenæringen i 2020, ifølge en pressemelding fra Nav

Sykepleien har spurt Nav om å hente ut diagnosetall for enkeltyrker, slik at vi kan se hvordan sykepleiere ligger an i forhold til de andre helsepersonellgruppene på nettopp de ulike diagnosene, men det hadde ikke Nav kapasitet til. Statistisk sentralbyrå har ikke diagnosespesifikke tall, og kan heller ikke hjelpe.

NSF er bekymret for merbelastningen

– Bekymringen vår dreier seg ikke bare om koronasmittede helsearbeidere, men også om det økte sykefraværet knyttet til muskel/skjelett og psykiske lidelser, sier NSF-leder Larsen og legger til:

– Dette handler i stor grad om merbelastningen sykepleierne har stått i over et helt år, som de fremdeles står i. Og som vi nå ser at de kommer til å fortsette å stå i.

Larsen synes dette er særdeles alvorlig med tanke på de arbeidsoppgavene som skal løses i dag og de neste månedene.

– Men myndigheter og arbeidsgivere må ta ansvar og se utover dette. Dette er en sektor som allerede mangler arbeidskraft, og langtidssykefravær og frafall fra yrket kan komme til å øke. Vi trenger et sykepleierløft, og vi trenger en styrking av det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, oppfordrer Larsen.

Sesongvariasjoner

Figuren under viser hvordan sykefraværet følger sesongvariasjoner. Ved å se på de kvartalsvise tallene for 2019 og 2020, danner det seg en kurve som oftest er høyest i de tre første månedene (første kvartal) og nest høyest i årets siste tre måneder (fjerde kvartal). Dette mønsteret har vi også hatt under koronaåret, bare at tallene har vært jevnt over høyere for helsepersonellgruppene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse