fbpx Hallgeir Kvadsheim: – Mange sykepleiere bør sjekke reisefradraget Hopp til hovedinnhold

Hallgeir Kvadsheim: – Mange syke­pleiere bør sjekke reisefradraget

SPAR LITT SKATT: Hallgeir Kvadsheim, kjent fra «Luksusfellen», har skattetips til sykepleiere. Foto: Thomas Andreassen / VG / NTB

Privatøkonom Hallgeir Kvadsheim har noen gode tips du bør sjekke til årets skattemelding, enten du sender inn den du får automatisk, eller om du fyller ut den digitale versjonen.

Sykepleien har snakket med Kvadsheim mens han sitter i bilen på vei til webinar om privatøkonomi.

– Det er nettopp jobbreiser og pendlerfradrag som kan være viktig å dobbeltsjekke i år, forteller Hallgeir Kvadsheim, journalist og spesialist på privatøkonomi. Dette er noen av tipsene han forteller mer om:

 • Mer jobb – mer reiser
 • Pendlerboligen
 • Barnepass
 • Flytting og minstefradraget
 • Endringer i livet
 • Gaver
 • Advokathjelp
SISTE FRIST: Leveringsfristen er 30. april for lønnsmottakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende. Foto/illustrasjon: Skatteetaten/Sykepleien

Ove Nyland, avdelingsdirektør i Skatteetaten, har også kommentert noen av forslagene under.

Reisefradraget kan være større enn du tror

Regelen er enkel. Du får 1,56 kroner i fradrag for hver kilometer du bruker på jobbreisen, enten du sykler, går, kjører eller tar kollektivtransport. Du får fradrag om du sitter på med en kollega på vei til samme arbeidsplass. De reisene du ikke får trekke fra, er de arbeidsgiver betaler.

Skriv det inn selv i år

– I år er det også viktig å skrive inn reisefradraget selv i den automatiserte skattemeldingen (het selvangivelsen tidligere), forhåndsinnleggelsen er fjernet i år, fordi mange i andre yrker er blitt permittert, forteller Kvadsheim.

Du får fradrag for kostnader til reiser mellom hjem og fast arbeid som overstiger 23 100 kroner og opptil 97 000 kroner. Du kan regne ut reisefradraget ditt her.

Mer jobb – mer reiser

Et annet tips fra Kvadsheim er at du passer på å få med alle arbeidsreisene du gjør – kjører du to ganger til og fra jobb samme dag, har du krav på fradrag for alle reisene.

– Mange har jobbet mye ekstra i året som gikk, og mange sykepleiere jobber jo skift.

Du kan trekke fra bomutgifter og fergereiser om disse gir en besparelse i reisetid på mer enn to timer hver dag sammenliknet med bruk av kollektivtransport, ifølge Ove Nyland i Skatteetaten.

Ekstra mye jobb

Ekstraarbeid reguleres automatisk om du har et tabelltrekk. Har du derimot en fast prosentsats, kan du få en skikkelig baksmell om du jobber mye overtid. Sjekk hva du skal betale i skatt i Skatteetatens kalkulator

Pass på barnepass

– Barnepass gir store fradrag, har du ett barn, gir det opp til 25 000 i fradrag, og for hvert barn i tillegg ytterligere 15 000. Barna må være under 12 år, opplyser Kvadsheim.

SFO og barnehage er kostnader du kan få fradrag for. I tillegg kan privat barnepass av skoleelev eller personer under 12 år gi fradrag. 

Barn som er 12 år eller eldre med særskilt behov for omsorg og pleie, kan også gi fradrag.

Frikort og arbeid i hjemmet

Fra det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort, men tjener du under 60 000 kr årlig, skal det ikke trekkes skatt. Da bør du be om et såkalt frikort. Regelen om skattefri inntekt ved arbeid i hjemmet gir i tillegg mulighet til å tjene 6000 for for eksempel barnepass.

BARNEPASS: Har du utgifter til pass av barn som ved utgangen av inntektsåret er 11 år eller yngre, kan du få fradrag for dette. Du kan også få fradrag for utgifter til fritidsordning. Foto: Skattetaten/Mostphotos.

Har du derimot fått betalt barnepass av arbeidsgiver i år, kan dette være skattefritt. Det kreves at det er et midlertidig, forholdsmessig (kost/nytte-vurdering) og nødvendig for å opprettholde driften under pandemien. 

Er du pendler?

Reglene for pendlere er blitt noe mer kompliserte de seneste årene. 

Men det er mye å trekke fra, her kan du sjekke din pendlerstatus på Skatteetatens sider. Reiser du hjemmefra og overnatter hele uken et annet sted enn hjemme, kan du ha krav på fradrag for visse utgifter.

Dersom du leier pendlerbolig, kan du kreve fradrag for utgifter til for eksempel husleie og strøm. Du må kunne dokumentere husleien om Skatteetaten spør etter dette, men du skal ikke sende dokumentasjonen inn.

Losji er det blitt vanskelig å få fradrag for. Det er bare om du ikke kan lage egen mat i boligen du leier, at du kan føre opp 164 kroner per døgn du har vært på jobb.

– Mange sykepleiere har sittet i karantene, en del sykepleiere har også hatt hjemmekontor, er dette noe man kan føre fradrag for?

– Utgifter til hjemmekontor inngår i minstefradraget. For å kunne kreve fradrag må du pendle eller være bosatt utenfor hjemmet. Dersom du på grunn av jobbsituasjonen blir plassert i karantene på et hotell, vil du kunne ha merutgifter ved å være bosatt utenfor hjemmet. Sitter du i karantene i egen bolig, er du ikke bosatt utenfor hjemmet. Du har da ikke merkostnader som du kan kreve fradrag for, skriver Ove Nyland i Skatteetaten i en e-post til Sykepleien.

Minstefradraget dekker det meste

Minstefradraget dekker de fleste kostnader du har på jobben, som sko og klær, om du må kjøpe dette selv. Om du har så høye kostnader knyttet til lønnet arbeid at de overstiger 104 450, som er minstefradraget i 2020, så kan du dokumentere dette og få avdrag.

Flytting kan gi avdrag

– Ett unntak kan være om man flytter. Flytter du for eksempel fra ett land til ett annet, er det ofte store kostnader knyttet til dette, da kan det være en idé å sjekke om man passerer beløpet på minstefradraget, ifølge Hallgeir Kvadsheim.

Minstefradraget på 104 450 kroner reduseres om du tjener under 232 111 kroner.

Sjekk den automatiserte informasjonen

A-meldingen din, som består av de ulike årsoppgjørene fra blant annet arbeidsgiver og banker, bør du kontrollere at er korrekt. 

– Det hender at arbeidsgiver gjør feil på A-meldingen. Noen ekstra goder, som sykepleiere ikke har så mange av, kan ofte være skattefrie, men arbeidsgiver fører dem likevel som skattepliktige. Gratis avis ble for et par år siden avskaffet som skattepliktig frynsegode for ansatte når det foreligger tjenstlig behov. Derfor bør man sjekke at ikke jobben fører det opp av gammel vane, forteller Kvadsheim.

Gaver fra arbeidsgiver

Gaver fra arbeidsgiver er skattefrie opp til 4000 kroner (endres til 5000 for 2021). Gavereglene kan for eksempel benyttes til å gi ansatte fri telefon og/eller internett. Reglene kan også benyttes i forbindelse med den ansattes fordel av fri bil, fri bolig eller rentefordel, ifølge Skatteetatens hjemmeside.

Endringer i livet

– Skilte du deg i 2020, så er det viktig at dere fordeler foreldrefradraget mellom dere riktig i årene fremover, ifølge Kvadsheim.

Gjeld og renter bør også føres på begge parter i forhold til hvem som faktisk eier og betaler rentene.

Har ingen av ektefellene eid boligen man har delt i ett år, oppfylles ikke kravet til botid, og det skal foretas en gevinst-/tapsberegning. Det innebærer 22 prosent skatt på en eventuell gevinst, ifølge Ove Nyland i Skatteetaten.

Konflikt på arbeidsplassen

Om du har utgifter til advokat i forbindelse med en konflikt med arbeidsgiver, kan du få fradrag for kostnadene til dette. De fleste vil få dekket slike juridiske kostnader via fagforeningen, da er de ikke fradragsberettiget. Om du bruker en annen advokat for å få en ekstra vurdering av din sak, kan du få avdrag for dette, siden det er knyttet til lønnet arbeid.

Penger tilbake eller restskatt

Skattemeldingen for 2020 får du i perioden 16. mars til 7. april. De fleste mottar et e-postvarsel.

Leveringsfristen er 30. april for lønnstakere og pensjonister, 31. mai for næringsdrivende.

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen. For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • Du bruker ny skattemelding
 • Du og eventuell ektefelle må levere skattemeldingen
 • Skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Det er viktig at du trykker på knappen for å levere den nye skattemeldingen, hvis du er opptatt av å få skatteoppgjøret tidlig. Hvis du ikke leverer den, får du skatteoppgjøret tidligst i juni, forklarer skattedirektøren.

Får du restskatt, mottar du betalingskrav først i august.

Skatteetaten har en egen fradragsveileder her.

Kilde: Skatteetaten

Hallgeir Kvadsheim (50)
 • Siviløkonom og journalist fra Jæren.
 • Utdannet ved Norges Handelshøyskole i Bergen i 1994. Karrieren som siviløkonom har gjort ham til forvalter, skribent og utvikler. Han har en egen blogg.
 • Han ble kjent for hele Norge da han figurerte i tv-serien Luksusfellen på TV3. Her jobbet han og redaksjonen med personer som hadde kommet svært skjevt ut og skyldte hundretusenvis av kroner til kreditorer. 

Kilde: hallgeirkvadsheim.no

Sjekk din kom­mu­ne i Sy­ke­plei­ens vak­si­ne­kart

Oslo kommune starter opp med drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer. Tilbudet starter opp mandag på vaksinesentre med ledig kapasitet.

Leder for vaksineprogrammet i Oslo, Miert Skjoldborg Lindboe, sier til Avisa Oslo at alle vaksinesentrene fra mandag vil åpne for drop-in-vaksinering av innbyggere født i 2004 og 2005.

– Ved drop-in kan man få hjelp til å sette opp vaksinetime, eller få vaksine på stedet hvis bydelen har ledige timer, sier Lindboe.

Flere i denne aldersgruppen har allerede fått tilbud om vaksine, og det er åpent for at de kan registrere at de vil ha vaksinen.

4022 personer har de siste til ukene blitt registrert smittet i Oslo. Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10 til 19 år, der det er registrert 1780 smittede.

Onsdag er totalt 6 953 006 utførte koronavaksinasjoner registrert i Norge.

Av dem er 3 865 265 første dose (71,7 prosent av befolkningen), og 3 087 741 er andre dose (57,3 prosent av befolkningen).

For personer over 18 er prosentene henholdsvis 89,1 og 71,9.

Den før­s­te ko­ro­na­vak­si­nen i Norge ble satt den 27. de­sem­ber og var pro­du­sert av Pfizer og Biontech. 15. ja­nu­ar ble før­s­te dose av Moderna-vak­si­nen satt, og 7. feb­ruar ble Astrazeneca-vak­si­nen tatt i bruk for hel­se­per­so­nell.

Det kan være for­sin­kel­ser i re­gist­re­ring av vak­si­na­sjon som fø­rer til at tal­le­ne end­rer seg over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til, regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.