fbpx Antall innlagte covid-19 pasienter minsker Hopp til hovedinnhold

Antall innlagte covid-19 pasienter minsker

Laboratoriebilde av koronaviruset fra
VIRUS: Laboratoriebilde av koronaviruset. Foto: NIH/NIAID

Fredag var 158 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er seks færre enn i går.

23 av pasientene får respiratorbehandling. Samme antall som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt fredag.

33 er innlagte på Ahus, 3 i Bergen, 20 på Oslo Universitetssjukehus, 5 på St. Olavs og 3 på Univeristetssykehuset Nord-Norge. Helse Fonna har 3 innlagte, Helse Nord-Trøndelag 5, Helse Stavanger 18, Sørlandet sykehus 2, Sykehuset i Vestfold 7, Sykehuset Innlandet 6, Sykehuset Østfold 15, Sykehuset Telemark 2 og Vestre Viken 18. Disse sykehusene har en innlagt hver; Helse Førde og Nordlanssykehuset, ifølge tall fra Helsedirektoratet fredag 15. januar.

Sjekk din kommune i Sykepleiens vaksinekart

Det er meldt inn 200 675 ferdigvaksinerte i Norge. 16 798 personer ble ferdigvaksinerte landet rundt på torsdag.

377 566 personer totalt har fått første dose, men tallene som presenteres fra Folkehelseinstituttet, innebærer at man må trekke fra de 200 675 som nå er ferdigvaksinert.

Det betyr at det er 176 891 som i løpet av noen uker skal få dose nummer to. 14 364 av disse fikk første dose i går. Totalt ble det registrert 31 162 satte vaksinedoser i går.

Ferdigvaksinerte

Oslo passerte seks prosent vaksinerte med første dose i går. Litt over tre prosent er ferdigvaksinerte. På landsbasis har alle kommuner nå passert to prosent ferdigvaksinerte. 113 kommuner ligger mellom tre og fire prosent. 110 mellom fire og fem prosent. 103 har ferdigvaksinert flere enn fem prosent av innbyggerne per i dag.

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert om Astrazeneca-vaksinen også kan gis til personer over 65 år. Nå ligger beslutningen hos regjeringen.

Astrazeneca til eldre

– Vi har nylig levert svar på et oppdrag som gjaldt vurdering av bruk av Astrazeneca-vaksinen til personer over 65 år. Det er nå opp til regjeringen å ta en beslutning basert på våre anbefalinger. Vi kommer tilbake til dette neste uke, opplyser overlege Sara Viksmoen Watle til NTB.

Danmark gir den til eldre

En rekke land har tidligere ikke gitt AstraZeneca-vaksinen til eldre, med henvisning til at effekten har vært dårlig dokumentert. Men nye studier viser at vaksinen er svært effektiv også blant dem over 70 år.

Tyskland, Danmark og Sverige har nå besluttet å gi vaksinen til alle over 18 år.

Den første koronavaksinen i Norge ble satt den 27. desember og var produsert av Pfizer og Biontech. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt.

NB! Det kan være noe forsinkelser i registrering av vaksinasjon til Folkehelsas vaksinasjonsbase Sysvak. Tallene kan derfor endre seg noe over tid.

Prioriteringsrekkefølgen

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur. Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75–84 år 

4. Alder 65–74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år 
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon 
 • Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55–64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon 
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/ eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45–54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

7. Alder 18–44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 

8. Alder 55–64 år 

9. Alder 45–54 år 

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere. 

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19, følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene, omfattes av vaksinetilbudet. 

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak.

Kilde: Folkehelseinstituttet