fbpx Slik vil regjeringen bidra til at pårørende kan leve gode liv Hopp til hovedinnhold

Slik vil regjeringen bidra til at pårørende kan leve gode liv

Tre generasjoner på en parkbenk

Ett år på overtid har regjeringen nå lansert sin pårørendestrategi og handlingsplan. Pårørendealliansen tar imot med litt blandede følelser.

– Det er som med julegaver – du får ikke alltid det du ønsker deg aller mest, sier daglig leder for Pårørendealliansen, Anita Vatland.

«Julegavene» hun snakker om, er tiltakene nevnt i regjeringens nye pårørendestrategi og handlingsplan, som ble lanserte denne uken omtrent ett år på overtid.

Det heter at planen skal «bidra til at pårørende blir anerkjent som en ressurs og til at de kan leve gode liv».

Helse- og omsorgsdepartementet skal som del av strategien blant annet utarbeide en nasjonal pårørendeundersøkelse, bidra til bedre pasient- og pårørendeopplæring og utvikle modeller for mer fleksible former for avlastning.

– Vi er først og fremst glade for at planen endelig kommer, sier Vatland.

– Vi har fått et slags kart og terreng, men mange spørsmål om veivalg står fortsatt åpne.

– Enorm innsats

– Mange pårørende gjør en enorm innsats for sine nærmeste, uttalte statsminister Erna Solberg i en pressemelding i forbindelse med lanseringen.

Høyrepolitikeren kalte omsorgsbidraget til de pårørende en viktig verdi i samfunnet og noe man må støtte opp om.

Regjeringen viser til at belastningen er stor for mange pårørende. Den ulønnede innsatsen skal være beregnet til 136 000 årsverk. Til sammenlikning er det 142 000 årsverk i de kommunale omsorgstjenestene.

Ser Kristelig Folkepartis avtrykk

Vatland ser tydelige avtrykk fra Kristelig folkepartis politikk og elementer fra likeverdsreformen i dokumentet.

Plikt om barneansvarlig personell i kommunene, tilrettelegging for etablering av barnehospice og lovfestet koordinatorordning for familier som har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, er noen av de mer konkrete tiltakene som presenteres.

Vi er opptatt av at man skal kunne leve gode egne liv og kombinere pårørendeliv med arbeid
Anita Vatland, daglig leder i Pårørendealliansen

– Familier med syke barn og barn som er pårørende, får mye, og det er bra, mener Vatland.

Hun savner derimot tiltak som kommer den store hovedgruppen av pårørende mer til gode, det vil si yrkesaktive personer på 40 år og oppover som yter uformell omsorg til foreldre, partnere og andre familiemedlemmer.

– Vi skulle gjerne sett mer konkrete tiltak gjør det mulig å kombinere jobb og pårørendeinnsats uten at det ødelegger for både inntekt, helse og pensjon.

«Kjærlighet betaler ikke regninger»

Vatland savner blant annet mer om omsorgsdager og permisjonsmuligheter i strategiplanen.

– Vi er opptatt av at man skal kunne leve gode egne liv og kombinere pårørendeliv med arbeid. Strategiplanen peker ikke på noe som gjør at den spagaten blir lettere, og «kjærlighet betaler ikke regninger», som vi pleier å si.

Over 300 pårørende, samt en rekke fagpersoner og organisasjoner, har kommet med innspill til strategien. 

– Ser det ut til at regjeringen har lyttet til dere i Pårørendealliansen?

– Vi kjenner igjen terminologien vår og faktagrunnlaget, men ikke våre forslag til løsninger, sier Vatland.

Fakta
Regjeringens tiltak for pårørende

Her er et utvalg av tiltakene fra regjeringens pårørendestrategi:

  • Utarbeide en nasjonal pårørendeundersøkelse
  • Vurdere å innføre plikt om at helse- og omsorgstjenesten i kommunen har barneansvarlig personell
  • Styrke arbeidet med å kartlegge og ivareta barn og unge som er pårørende
  • Videreføre satsingen på bruker- og pårørendeopplæring i arbeidet med Demensplan 2025
  • Forenkle hjelpestønadsordninger og ha dokumentasjonskrav med mer tillitsbaserte løsninger
  • Utvikle sammenhengende tjenester for barn og familier med barn med behov for sammensatte tjenester
  • Lovfeste en koordinatorordning for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne
  • Legge til rette for etablering av barnehospice med funksjoner som avlastningsopphold og pårørendestøtte
  • Vurdere ordning for økonomisk trygghet for foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i dagens pleiepengeordning
  • Utrede en ordning med husvikar ved kortvarig sykdom hos pårørende til barn med store omsorgsbehov

Dokumentet kan leses i sin helhet her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse