fbpx Færre selvmord i Norge de første månedene med covid-19 Hopp til hovedinnhold

Færre selvmord i Norge de første månedene med covid-19

I mars, april og mai 2020 tok færre nordmenn livet sitt enn i samme periode de fem årene før.

Antallet selvmord i Norge var 12,5 prosent lavere i disse tre månedene i 2020 enn gjennomsnittet for de samme månedene de fem årene før.

I faktiske tall var det en nedgang fra 160 til 140 selvmord, ifølge en analyse av tall fra Dødsårsaksregisteret. Det kommer frem i en kommentar som nylig ble publisert i tidsskriftet Acta Psychiatrica Scandinavica.

Tror på sammenheng

Ifølge medisinprofessorene Ping Qin og Lars Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), som står bak kommentaren, er forklaringen på nedgangen ikke avklart.

Fallet kan være en naturlig variasjon, men begge ser det som sannsynlig at nedgangen henger sammen med pandemien. I så fall kan en viktig forklaring være at pandemien får oss til å konsentrere oss om andre ting i livet, mener Ping Qin.

Kan ha endret synet på dødelighet

– Tidligere problemer blir mindre presserende når pandemien truer alle og hele samfunnet. Pandemien kan også ha endret folks syn på helse og dødelighet, og gjøre at vi opplever livet som mer verdt å ta vare på, sier hun til Forskning.no.

Hun peker også på andre mulige forklaringer, for eksempel en opplevelse av et sterkere fellesskap. Dette kan ha gjort at folk som kjenner seg utenfor, har opplevd mer sosial støtte.

Hvert år tar mellom 500 og 600 mennesker livet sitt i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

0 Kommentarer