fbpx Anbefaler sykepleierne i staten å stemme ja i uravstemning Hopp til hovedinnhold

Anbefaler sykepleierne i staten å stemme ja i uravstemning

Studenter ved Høyskolen Diakonova i Oslo. Gerd Sylvi Sellevold underviser i ernæring.
KAN STEMME: Ja eller nei til meklingsresultatet i staten? 1. november går fristen ut for de stemmeberettigede, for eksempel sykepleiere som underviser på høyskolene. Arkivbilde: Stig Weston

– Det er viktig at våre medlemmer i staten stemmer i uravstemningen, sier Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i NSF. Hovedsakelig gjelder dette sykepleiere på høyskoler og universiteter.

2. november sendes resultatet av meklingen i statsoppgjøret ut på uravstemning.

Uravstemningen i Unio Stat omfatter blant annet rundt 2000 sykepleiere ansatt på høyskoler, universiteter, Forsvaret og departementer.

Uravstemningen skjer i regi av Unio, som er hovedorganisasjonen til Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Det er viktig at våre medlemmer stemmer i uravstemningen, sier Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Han har representert NSF i forhandlingsutvalget i Unio Stat, som anbefaler meklingsresultatet.

Sentralt tillegg på 0,44 prosent

Dette ble partene enige om:

 • Et generelt, sentralt tillegg på 0,44 prosent, gjeldende fra 1. oktober 2020.
 • Det settes ikke av sentrale midler til lokale lønnsforhandlinger i år.
 • Ansatte i lønnstrinn 47–63 får et tillegg på 0,54 prosent, noe som gir oppgjøret en likelønnsprofil.
 • Oppgjøret er innenfor rammen til frontfaget på 1,7 prosent. Denne økningen inkluderer det såkalte overhenget fra 2019, som er beregnet til 1,2 prosent i staten.

Fornøyd med prosentvise tillegg

– Hvorfor vil du anbefale resultatet?

– Fordi vi har vært i mekling og klarte der å få ut mer penger. Ikke store pengesummer, men slik blir lønnsoppgjøret i år.

– Hva er du spesielt fornøyd med?

– Profilen på oppgjøret. Prosentvise tillegg, for eksempel, sier NSFs 2. nestleder Kai Øivind Brenden.

Han viser til at de som kan stemme, kan lese mer om dette i uravstemningsnotatet.

Ramme på 1,7 prosent

Dette legger Unio vekt på i uravstemningen:

 • En økonomisk ramme for oppgjøret på 1,7 % (som frontfaget).
 • Hele den disponible rammen gis som et prosentvis generelt tillegg.
 • Lønnstabellen og lønnsrammer videreføres
 • Fellesbestemmelsene videreføres og opparbeidede rettigheter sikres.
 • Forbedringer i de lokale forhandlingsbestemmelsene som bedre sikrer likeverdige parter.
 • Sikret godt statistikkverktøy for å gjennomføre gode forhandlinger både lokalt og sentralt.
 • Utvidet likestillingsbestemmelsene til også å gjelde andre former for diskriminering

Fristen for å stemme er 11. november. De stemmeberettigede får tilsendt en lenke til stemmegivningen, ifølge Unio.

Brudd og mekling

Det ble brudd i forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten 14. september, oppgjøret gikk da til mekling.

Les om bruddet her: Forhandlingsbrudd i staten: – Det ble dessverre umulig

15. oktober ble partene enige etter at la mekleren frem en skisse til løsning. Et enstemmig forhandlingsutvalg i Unio stat godtok den framlagte skissen.

Les om resultatet: Enighet i statsoppgjøret: – Vi jubler ikke

Les også:

Lyttet til medlemmene, KS-oppgjøret går til mekling

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
RÅDGIVENDE: – Vi ønsket at så mange som mulig deltok, og dette har gitt oss et klart mandat til mekleren. Selv om avstemningen ikke var bindende for forbundsstyret, var rådet entydig, sier NSFs leder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

95 prosent av sykepleierne som stemte i kommunene, sa nei i uravstemningen. NSFs forbundsstyre har derfor forkastet resultatet etter forhandlingene med KS. 

Et enstemmig forbundsstyre i Norsk Sykepleierforbund har mandag forkastet resultatet etter forhandlingene med KS. 95 prosent av sykepleierne som deltok i uravstemningen, stemte nei.

Det betyr at det kan bli streik. 

Plassoppsigelse er meldt mandag og første mulige streiketidspunkt for sykepleierne i kommunene er første uken i november.

Les også: NSF ber sykepleierne stemme over KS-oppgjøret

Fire av ti sykepleiere deltok i avstemningen 

– Vi vil takke alle medlemmene som har deltatt i avstemningen, sier Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i en pressemelding.

 I overkant av 40 prosent av medlemmene deltok i uravstemningen.

– Det er en markant økning i forhold til vår forrige uravstemning som var i KS-området i 2018. Vi ønsket at så mange som mulig deltok, og dette har gitt oss et klart mandat til mekleren. Selv om avstemningen ikke var bindende for forbundsstyret, var rådet entydig, sier Larsen.

Nå går partene til mekling.

– Om det ikke blir enighet der, er neste steg streik, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen i pressemeldingen.

KS, kommunenes arbeidsgiverforening, er meddelt svaret fra NSF.

– Størst mangel på sykepleiere

Larsen viser til at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på i Norge.

– Det viser både NAVs tall, SSB sine tall og KS arbeidsgivermonitor. Sykepleiernes signal i uravstemning er slik sett ikke bare for seg selv, men også på vegne av pasienter og pårørende. Befolkningens helsetjeneste avhenger av sykepleierkompetanse i pandemi eller ikke, men samfunnskritisk funksjon er særlig synliggjort i år, sier Larseni pressemeldingen.

Og videre:

– Nå er sykepleiere en så knapp ressurs at det meldes om fortvilte rådmenn og ordførere som ikke får tak i livsnødvendig kompetanse. I en bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark kommer det frem at helsefagarbeidere i Nesseby føler seg utrygge når de ikke har sykepleiere å støtte seg på. Ved Helsehuset i Tromsø måtte en hel avdeling stenge fordi de ikke fikk tak i sykepleiere. Nå frykter mange over hele landet hva som kan skje hvis det nå kommer en ny smittetopp som rammer tjenestene.

Vil ha tiltak for å rekruttere og beholde

– Dette tariffoppgjøret klarer ikke å løse alt, men vi vet at arbeidsgiver ser samme problem som oss med tanke på mangel på livsnødvendig kompetanse. Ansvarlighet i et tariffoppgjør er derfor å fremvise tydelige tiltak for å rekruttere, mobilisere og beholde sykepleiere i kommunens helsetjeneste, sier Lill Svarresdatter Larsen i pressemeldingen.

Partene ble enige, men Unio-forhandlerne var ikke fornøyde

Natt til 16. september ble partene i lønnsoppgjøret i kommunene enige. Men verken forhandlingsleder for Unio kommune, Steffen Handal, eller nestleder i NSF, Silje Naustvik, var fornøyde.

Les om resultatet: Enighet i KS: Mellom 1400 og 1900 kroner i lønnstillegg

– Isolert sett er resultatet i årets oppgjør dårlig. Dette er langt unna det Unio ønsket og la planer for da oppgjøret startet i vinter, sa forhandlingsleder Steffen Handal etter at partene var blitt enige.

– Jeg skjønner at sykepleierne ikke er fornøyde, sa Silje Naustvik, nestleder i NSF, i et intervju med Sykepleien.

– Det er jo så lite penger at det blir nesten litt latterlig, sa Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) og nestleder i forhandlingsutvalget i Unio kommune.

KS er kommunenes arbeidsgiverorganisasjon, mens Unio er NSFs hovedorganisasjon.

Forbundsstyret i NSF vedtok å sende resultatet til uravstemning blant medlemmene i KS-området. Forbundslederen ville ikke si hva sykepleierne burde stemme. Uravstemningen startet 30. september og ble avsluttet 15. oktober.

Fortsetter å forhandle med Spekter

20. oktober fortsetter NSF og Spekter å forhandle for sykepleiere i helseforetakene. 

I Oslo kommune ble partene enige etter mekling: Ingen streik i Oslo – minimum 4400 i lønnstillegg

Også lønnsoppgjøret i staten kom i mål: Enighet i statsoppgjøret: – Vi jubler ikke