fbpx Stortinget vil ikke stoppe saken mot de saksøkte sykepleierne Hopp til hovedinnhold

Stortinget vil ikke stoppe saken mot de saksøkte sykepleierne

Nicholas Wilkinson.
SKUFFET: – Stortinget hadde muligheten til å stoppe saken Sykehuset Østfold har startet mot fire spesialsykepleiere. Det var bare Rødt og MDG som stemte for vårt forslag, sier SVs helsepolitiske talsmann Nicholas Wilkinson. Foto: SV

– Stortinget valgte med dette å heller støtte lederne i helseforetakene fremfor dem som jobber på gulvet. Det er skuffende, sier Nicholas Wilkinson.

SV foreslo mandag at Stortinget skulle stemme for at saken mot sykepleierne ved sykehuset Østfold som ønsker full stilling, ikke blir gjenopptatt – men at vedtaket til tvisteløsningsnemnda aksepteres. Forslaget fikk ikke flertall.

Les: De saksøkte sykepleierne skal stemmes over i trontaledebatten

– Skuffet

Det var Nicholas Wilkinson fra SV som fremmet forslaget.

– Jeg er skuffet, sier han til Sykepleien.

– Stortinget hadde muligheten til å stoppe saken Sykehuset Østfold har startet mot fire spesialsykepleiere. Det var bare Rødt og MDG som stemte for vårt forslag, sier Wilkinson.

– Er du overrasket over at forslaget ikke fikk flertall?

– Ja. Vi bør hjelpe dem som pleier og behandler pasientene. Sykepleierne har spurt oss om hjelp. Jeg er kanskje ikke overrasket over at Høyre ikke stemte for, men at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte feil, er skuffende, sier han og utdyper:

– Stortinget valgte med dette å heller støtte lederne i helseforetakene fremfor de som jobber på gulvet, det er skuffende.

– Glad for støtte

Magnus Buflod er en av de to advokatene som representerer de fire spesialsykepleierne. Før det ble klart om forslaget ville få flertall, sa han til Sykepleien at de saksøkte er glad for den politiske støtten fra SV.

– Har de forventninger om at forslaget vil bli vedtatt?

– Sykepleierne er opptatt av å få jobbe heltid. Om det skjer ved at sykehuset kaster kortene eller blir instruert om å gjøre det, er ikke avgjørende for sykepleierne, sier Buflod.

– Er det ikke litt spesielt at politikere foreslår at Stortinget skal gjøre vedtak i en enkeltsak før saken er ferdig behandlet i rettssystemet?

– Egentlig ikke. Stortingets flertall kan instruere Regjeringen. Opposisjonen samlet seg for eksempel om at innsatsstyrkene i Heimevernet skulle få utbetalt feriepenger selv om kravene er foreldet, sier han.

Buflod legger til at det ikke er så veldig lenge siden at et enstemmig storting vedtok å tydeliggjøre arbeidsmiljølovens regler om fortrinnsrett.

– Da et enstemmig Storting i 2018 mente det var viktig å styrke de deltidsansattes rett til utvidet stilling, er det naturlig at Stortinget følger opp at offentlige arbeidsgivere etterlever lovgivers intensjoner. Om det skjer i en enkeltsak, er formelt sett helt uproblematisk, sier Buflod.

Glad for at politikerne følger opp

Også NSF er glad for støtten fra SV. Lill Sverresdatter Larsen mener retten til fortrinnsrett er klar og hjemlet i arbeidsmiljøloven.

– Hvis Stortinget skulle pålegge regjeringen å gi helseforetakene en tydeligere instruks om å øke andelen fulle stillinger i helseforetakene, er det positivt. Dette har da Høie også gjort tidligere i oppdragsdokumentet til helseforetakene, sa hun dagen før det ble klart om forslaget ville få flertall.

Hun er glad for at politikerne følger opp at den loven de har vedtatt, også følges i praksis.

– Husk at reglene om fortrinnsrett ble vedtatt av et enstemmig storting, sier Larsen.

Forbundslederen hadde et lite håp om at politikerne ville stoppe søksmålet.

– Med tanke på at kravet om hele stillinger har vært gjentatt i oppdrag- og bestillerdokumentene til sykehusene om flere år, så ville det ikke vært unaturlig om det ble vedtatt.

– Hva tenker dere nå da, etter at det ikke ble vedtatt?

– Vi er glade for at SV, med Wilkinson i spissen, er tydelig på sykehusenes ansvar og urimeligheten i at sykepleiere ikke får heltidsstillinger, sier Larsen og utdyper:

– I en situasjon hvor vi mangler sykepleiere, så er det helt uholdbart at vi må utdanne to sykepleiere for hvert årsverk. Det er også grunn til å peke på de likestillingspolitiske utfordringene denne deltiden medfører. Dette er et politisk ansvar.

Sykepleien har også prøvd å få kommentarer fra Sykehuset Østfold og deres advokat, men har ikke fått svar.

De saksøkte sykepleierne skal stemmes over i trontaledebatten

Bildet viser Nicholas Wilkinson
ENGASJERT: Nicholas Wilkinson (SV) på støttemarkeringen for de saksøkte sykepleierne tidligere i høst. Fylkesleder for NSF Viken, Linda Lavik, til høyre, og tildigere fylkesleder for NSF Akershus, Ragnhild Hegg, i bakgrunnen helt til venstre. (Foto: Arne Inge Solgard)

I dag foreslår SV at Stortinget skal stemme for at saken mot sykepleierne ved sykehuset Østfold som ønsker full stilling ikke blir gjenopptatt, men at vedtaket til tvisteløsningsnemnda aksepteres.

I dag begynner den to dager lange trontaledebatten på Stortinget hvor regjeringens politikk for kommende periode skal diskuteres. De ulike partiene får også komme med forslag som skal stemmes over når debatten er over.

Usikkert med østfoldsykepleierne

Det er fremdeles usikkert hva som skjer med de de fulle stillingene til de fire sykepleierne ved Østfold sykehus.

Tvisteløsningsnemnda fattet i desember 2019 vedtak om å gi de fire sykepleiere fortrinnsrett til deler av en ledig stilling.

– Tvisteløsningsnemndas vedtak er rettskraftig, men fristen for å anke til Lagmannsretten er ikke utløpt, og SV ønsker å forhindre at Sykehuset i Østfold vil gjøre nettopp det, sier SVs helsepolitiske talsmann, Nicholas Wilkinson.

Ønsker å øke andelen fulle stillinger

Derfor vil SV fremme følgende forslag i trontaledebatten:

«Stortinget ber regjeringen gi helseforetakene en tydeligere instruks om å øke andelen fulle stillinger i helseforetakene, og i forlengelsen av det, om å ikke anke saken mot sykepleierne i Østfold som ønsker full stilling, men i stedet akseptere tvisteløsningsnemndas avgjørelse».

– Vi trenger dette forslaget, hevder Wilkinson og utdyper:

– Den første delen er veldig viktig for å få flere hele stillinger, men den andre om østfoldsykepleierne er også viktig siden saken ikke er helt ferdig.

– Regjeringen og Bent Høie kunne ha stoppet saken mot sykepleierne i Østfold, men har ikke gjort det. Da må Stortinget gripe inn slik at vi får stoppet at denne skadelige saken dras enda lenger.

Kan få flertall med Frp

Under trontaledebatten i 2019 kom det inn 45 forslag som alle ble avvist, med unntak av to fra Arbeiderpartiet som ble enstemmig vedtatt.

– Tror du dere kan få gjennom forslaget?

– I år er jo Fremskrittspartiet på Stortinget, dermed har vi større mulighet dersom de blir med, sier Wilkinson.

– Hvorfor fremmer dere forslaget?

– Disse tøffe sykepleierne kjemper en kamp for mange i hele helsesektoren. Det er en skam at regjeringen gjennom helseforetakene aktivt motarbeider sykepleiere som ønsker hel stilling. Vi mangler 6000 sykepleiere og spesialsykepleiere i dag, og alle rapporter sier at manglene vil øke for hvert år. En viktig løsning er at alle får tilbud om å få hele, faste stillinger, sier Nicholas Wilkinson.

Riksrevisjonen har advart om sykehusbemanningen

Riksrevisjonens rapport om bemanning på sykehus fra 2019 viste blant annet:

  • 40 prosent av de kliniske enhetene har uten hell forsøkt å rekruttere nye medarbeidere de siste tre månedene.
  • 2/3 av sykepleiere jobber deltid
  • Bare halvparten av de kliniske enheter har gjennomført en systematisk evaluering av grunnbemanningen i løpet av det siste året.
  • Mange helseforetak har ikke planer eller oversikter som systematisk kartlegger behovet for spesialsykepleiere og jordmødre for de neste tre til fem årene.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.