fbpx Gikk imot høyere NSF-kontingent Hopp til hovedinnhold

Gikk imot høyere NSF-kontingent

Forbundsledelsen i NSF

Det blir ikke noe av høyere kontingent for å være medlem av Norsk Sykepleierforbund i 2021. Det er ikke tiden for det nå, synes forbundsstyret.

Den opprinnelige artikkelen er endret, da beskrivelsen av forslaget om å øke kontingenten var feil. Det ble ikke foreslått å øke prosentsatsen av bruttolønn fra 1,45 til 2 prosent, som det sto i den første versjonen, men å forhøye beløpet for det et medlem maksimalt kan betale i kontingent, med 2 prosent.

Administrasjonen i Norsk Sykepleierforbund foreslo en økning av makssatsene for medlemskap. For medlemskap i forbundet betales 1,45 prosent av brutto lønn. Men kontingenten skal ikke være over 543 kroner for ordinære medlemmer og 272 kroner for nyutdannede.

Forslaget fra administrasjonen var å øke maksimumsbeløpet med 2 prosent, altså med cirka 10 kroner per måned, fra 2021. Bakgrunnen var SSBs prognoser for lønnsvekst i 2021.

Forslaget er en oppfølging av et landsmøtevedtak fra 2019 om hvordan organisasjonen skal styres økonomisk de neste årene. Her legges det opp til at maksimumskontingenten reguleres årlig etter forventet lønnsvekst i offentlig sektor. 

Lønnen økte mer enn kontingenten

Statistikken fra 2016 viser at lønnsutviklingen i prosent de siste årene har vært noe høyere enn økningen i kontingenten.

Men i dag sa forbundsstyret nei til forslaget. Dermed blir det ikke dyrere å være medlem av Sykepleierforbundet i 2021.

– Et annerledes år

– Hvorfor går dere imot administrasjonens forslag?

– Fordi dette er et annerledes år. Dette er vår måte å signalisere til medlemmene at det ikke er nå vi skal øke kontingenten, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– Det er et vedtak for å synliggjøre annerledesåret og erkjennelsen av at det har vært et krevende år på mange måter.

I praksis betyr det at makssummen for kontingent beholdes. For dem som jobber fullt og får lønnstillegg, blir altså kontingenten den samme som i 2020.

Når kontingenten er 543 per måned, så slår den inn ved en bruttolønn på cirka 37 000 kroner per måned.

Men for andre med lavere månedslønn enn 37 000 kroner, blir kontingenten noe dyrere i kroner og øre dersom de får økt lønn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse