fbpx Jordmorforbundet vil at jordmødre skal få gjøre mer Hopp til hovedinnhold

Jordmorforbundet vil at jordmødre skal få gjøre mer

Bildet viser Hanne Charlotte Schjelderup

Jordmorforbundet NSF foreslår at jordmødre formelt skal kunne henvise til spesialisthelsetjenesten og sykmelde for å forhindre smitte og jobbe mer effektivt under koronapandemien. Men fastlegene har ikke bedt om hjelp.

I koronatiden vi befinner oss i om dagen, er det mange helsetjenester som endres for å beskytte både pasienter og helsepersonell mot smitte.

– Vi ser allerede at tiltak som telefon- og videokonsultasjoner er blitt tatt i bruk med hell i svangerskapsomsorgen for å redusere antallet gravide som må møte til konsultasjon, sier leder for Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

Faggruppen hennes har tatt det et skritt lengre for å lette trykket under pandemien og sendte den 25. mars et brev til Helsedirektoratet.

Tre forslag

Der foreslår de tre effektiviseringstiltak under covid-19-pandemien. De ønsker at jordmødre får:

  • Formell henvisningsadgang til spesialisthelsetjenesten (for alle kvinner)
  • Sykmeldingsadgang (kun for gravide)
  • Rett til å henvise kvinner til gynekologspesialist ved celleprøvefunn (for alle kvinner)

– Disse tiltakene vil både tilpasse seg kvinners ønske om jordmoroppfølging, utnytte jordmors kapasitet og redusere antallet møter med helsepersonell for kvinnene. På denne måten reduseres også risiko for smitte, argumenterer Schjelderup.

Nå er det fastlegene som har de tre oppgavene.

Skriver ut svangerskapspenger, men kan ikke sykmelde

I dag fungerer det slik at jordmødre henviser til spesialisthelsetjenesten i praksis, men mangler en formell rett til det. Ifølge Schjelderup er det bare en paragraf som mangler i lovgivningen.

– Jordmødre har både rett og plikt til å henvise videre dersom dette er nødvendig, ifølge paragraf 4 i helsepersonelloven. Men per i dag kan avtalespesialister/gynekologer ikke utløse takst for fullstendig undersøkelse når henvisning kommer fra jordmor, sier Schjelderup.

– Hvorfor vil dere ha sykmeldingsadgang, da?

– Jordmødre kan skrive svangerskapspenger, men ikke sykmelde. Vi jobber jo tett med gravide og greier å tilrettelegge for å holde gravide i arbeid, i samarbeid med arbeidsgivere. Vi ser at vi kan spare samfunnet for mye penger, så det vil være naturlig at vi også skal kunne sykmelde når vi likevel kan skrive ut svangerskapspenger, som er et liknende tiltak, mener Schelderup.

bildet viser Hanne Schjelderup som undersøker en gravid

– Ulogisk at jordmor ikke kan henvise ved celleprøvefunn

Jordmødre er utdannet til å ta celleprøver for å sjekke for livmorhalskreft. De har også rekvireringsrett for å ta slike celleprøver. Dersom en celleprøve viser at det er behov for ytterligere undersøkelser av kvinnen, etter at patologene har vurdert funnet, må kvinnen henvises til gynekologspesialist.

– Denne henvisning kan ikke jordmor gjøre i dag, fordi gynekologspesialisten da ikke får sin refusjon fra Helfo. Det gjør de bare dersom fastlegen henviser. Kvinnens fastlege må da kontaktes for å skrive henvisning, forklarer Schjelderup og legger til:

– Jordmødre er likestilt fastleger i svangerskapsomsorgen, men dette er ulogisk rigget og må endres umiddelbart for at kvinner skal slippe unødig ventetid når ting haster, og for å unngå unødig ekstraarbeid for fastleger i helsetjenesten. Dette er ikke et profesjonsanliggende, men handler om befolkningens rett til helsehjelp. Sånt småtteri som dette kunne vært gjort på en mye mer effektiv måte.

Fastlegene har lite å gjøre

Den 25. mars fikk Jordmorforbundet svar fra Helsedirektoratet, om at innspillene var tatt med i videre arbeid.

– Jeg håper de er positive til forslagene som vil redusere smitterisiko og utnytte ulike yrkesgruppers kapasitet, sier jordmorlederen.

Men i de siste dagene har fastlegene meldt om at de har lite å gjøre under koronakrisen. Pasientene uteblir, kanskje i frykt for smitte. Det har også seniorrådgiver Hege-Maria Aas ved avdeling for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet lagt merke til. Hun er selv jordmor.

– Dette er nok ikke den saken man skal fremme nå, siden fastlegene har god kapasitet til å håndtere dette. De har ikke meldt inn noe behov for avlastning, sier Aas til Sykepleien.

– Framstår som sløsing

Schjelderup argumenterer mot det:

– Dette er viktig av smittevernhensyn for kvinnene. Jordmødre kan ikke bare avlaste allmennlegene, forskning viser at jordmødre gir bedre svangerskapsoppfølging, som både er billigere, gir bedre resultater og mer fornøyde brukere. Vi er likestilt med fastlegene i svangerskapsomsorgen. Dette er nødvendige tiltak for å sikre effektiv arbeidsdeling og styrke kvinners mulighet til å få oppfylt sin rett til å gå til jordmor, dersom hun ønsker det.

Schjelderup fortsetter:

– Det framstår som sløsing med helsetjenestenes ressurser at kvinner må ha to timer for å få en sykemelding under graviditet, eller henvisning for en celleprøve, som hun kunne fått hos jordmor uten unødig ventetid imellom timene. Dette reagerer kvinner på.

– Ikke mye merarbeid

I Norge må 55 000 gravide og nyfødte dele på 464 kommunejordmødre.

– Så vi må jobbe effektivt og modernisere helsetjenesten, sier Schjelderup.

– Har ikke jordmødrene nok å gjøre for tida, da?

– De nye oppgavene vil ikke kreve mye merarbeid. Vi har jo disse konsultasjonene med gravide uansett. Å skrive en sykemelding vil ikke medføre noe ekstra tid for oss. Vi skriver jo også sykepenger når det er behov for det. Og celleprøvetaking gjør vi jo allerede. Det å henvise for en slik prøve ved funn, er bare å fylle ut et lite skjema, sier hun.

– Må effektivisere tjenesten

– Er ikke dette oppgaver dere har forsøkt å foreslå tidligere?

– Jo da.

– Hvorfor er det større sjanse til å bli hørt denne gangen, da?

– Nå må tiltak på plass for å beskytte både pasienter og helsepersonell mot smitte. Vårt mål er jo å redusere antall gravide som må møte til konsultasjon unødig. Dessuten må vi utnytte vår kompetanse og fagfelt bedre. Vi er jo alle i en presset situasjon under pandemien. Flere blir syke i en periode. Da må vi unngå tungvinte system og heller effektivisere tjenesten. Det er i tillegg fastlegekrise som må løses uavhengig av covid-19.

Schjelderup legger til at hun har inntrykk av at Helsedirektoratet støtter dem, men at det er politisk vilje i departementet det står på.

Artikkelen ble oppdatert 11. april.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse