fbpx Oslo kommune vil at alle sykepleiere skal ha bare én arbeidsgiver Hopp til hovedinnhold

Oslo kommune vil at alle sykepleiere skal ha bare én arbeidsgiver

Unni Hembre
ÉN ARBEIDSGVER - ÉN ANSATT: – Vi forutsetter at dette blir fulgt opp av våre ledere, sier seksjonssjef i Oslo kommune, Unni Hembre. Foto: Sonja Balci

– Nå ber vi ledere i helseinstitusjoner om å sørge for at ansatte, så langt det lar seg gjøre, kun jobber på én institusjon, sier seksjonssjef i Oslo kommune, Unni Hembre.

I går ble det sendt en e-post til alle virksomhetsledere om å ta nye grep for å redusere smitterisikoen ytterligere.

– Nå ber vi ledere i helseinstitusjoner om å sørge for at ansatte, så langt det lar seg gjøre, kun jobber på én institusjon, sier seksjonssjef i Oslo kommune, Unni Hembre.

Det betyr i praksis at dersom du har en 50 prosent stilling ved Sagene sykehjem, 20 prosent ved Lovisenberg sykehus og 10 prosent ved Ammerudhjemmet, regnes Sagene sykehjem som hovedarbeidsgiver. Du vil da få anmodning om å slutte i bijobbene og få tilsvarende økt stilling ved Sagene sykehjem, slik at du kun jobber ved én institusjon.

Etter det Sykepleien har fått kjennskap til, har arbeidsgivere nå fått myndighet til å kunne beordre ansatte til utvidet stillingsbrøk selv om de ikke ønsker det selv.

Sterke føringer

– Målet er å begrense antallet arbeidssteder sykepleiere og annet helsepersonell jobber. Det ideelle er om hovedarbeidsgiverne kan tilby deltidsansatte høyere stillingsbrøk, slik at helsepersonellet bare jobber ved én institusjon, sier seksjonssjef i byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid, Unni Hembre.

Virksomhetslederne må så ta dette opp med hver enkelt leder på institusjonsnivå.

Vi forutsetter at dette blir fulgt opp av våre ledere. Det er et verktøy som de forhåpentligvis ser som nyttig i arbeidet med å redusere smitterisiko, sier Hembre.

– Hvor raskt kan tiltaket innføres?

– Så raskt som mulig. Men jeg skjønner at det kan ta litt tid, siden ordningen krever at alle parter snakker sammen først, sier Hembre.

Noen utfordringer

Hembre sier hun er klar over at det er flere hensyn som må tas.

– For å få dette til er det viktig at hovedarbeidsgiver har god dialog med bi-arbeidsgiver og den ansatte. I tillegg kan det være både personlige og institusjonelle hensyn som må tas med i vurderingen. Det er for eksempel ekstra viktig at vi har tilgang på arbeidskraft med riktig kompetanse ut fra behovene, sier Hembre.

– Dere er ikke redd for enkelte sykehjem kan miste mange sykepleiere som går i små stillinger?

– Det er mye vi er redd for akkurat nå, men det vi er aller mest redd for, er smittespredning, sier Hembre.

Om dette tiltaket vil føre til at enkelte sykehjem og kommunale institusjoner vil «miste» mange ansatte, gjenstår å se.

Over 4000 har meldt seg

Oslo kommune har på sine nettsider bedt folk som ønsker å bidra, om å melde seg.

– Så langt har vi fått over 4000 henvendelser. Nå har vi gått igjennom de fleste, og over 1000 er registrert i helsepersonellregisteret. Det betyr at de har en helseutdanning som lege, sykepleier, helsefagarbeider eller annen utdanning som krever autorisasjon, sier Hembre.

At så mange ønsker å bidra, gjør at seksjonssjefen i skrivende stund ikke er altfor bekymret for bemanningssituasjonen.

– I tillegg har vi tatt to andre grep. Det ene er at vi har inngått særavtale med Oslomet om at studenter som har et arbeidsforhold med Oslo kommune, får et ansettelsesforhold og gjennomfører praksisen på arbeidsstedet, sier Hembre.

Studenter som ikke har et arbeidsforhold, får tilbud om det.

– Det gjør at vi også gjennom disse tiltakene får god tilgang på personell.

Tilbakeholden med tall

Hembre er vil helst ikke gi ut tall om hvordan koronapandemien ser ut i Oslo kommune.

– Problemet er at tallene endrer seg fra time til time. Gir jeg deg tall nå, er de utdatert om en time. Det jeg kan si, er at det for tiden er det totalt er 2500 ansatte i karantene. Det inkluderer ansatte i alle etater og bydeler innen helse og omsorgssektoren i Oslo kommune. Det er disse vi må erstatte. Heldigvis begynner noen nå å bli ferdig med karanteneoppholdet og kan gå tilbake på jobb, sier hun.

– Har dere beordret helsepersonell ut i jobb fra karantene?

– Nei. Det har gått noen rykter om dette, men når vi har sjekket det opp, har det vist seg å ikke stemme, sier hun.

17 sykehjem med smitte

Ifølge tall NRK publiserte 24. mars, var det påvist koronasmitte på 17 sykehjem i Oslo.

To beboere ved sykehjem i hovedstaden er døde etter å ha blitt smittet av koronavirus. I tillegg er 35 ansatte og 18 beboere bekreftet smittet.

NRK har gjennomført en opptelling i de ti største kommunene, som til sammen har 188 sykehjem eller liknende institusjoner.

Fredrikstad, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim oppgir alle null smittede ved sine institusjoner per 24. mars.

I Bergen har én beboer testet positivt for koronavirus, mens i Lillestrøm har det vært koronautbrudd på Skedsmotun bo- og behandlingssenter. 12 beboere og 15 ansatte er smittet, og én pasient er død.

Ingen smittet – enn så lenge

Institusjonssjef ved Silurveien sykehjem i Oslo, Holger Olsen, sier til Sykepleien at de enn så lenge ikke har smittede verken blant pasienter eller ansatte. 10 ansatte er imidlertid i karantene.

– Vi klarer oss nokså bra foreløpig, sier han.

Sykehjemmet har totalt 280 ansatte og 160 pasienter.

Han har fått meldingen om at ansatte fremover kun skal ha en arbeidsgiver. Olsen synes det er et godt tiltak.

– Hvilke konsekvenser får det for dere?

– Vi har en del tilkallingsvakter og vikarer som har andre hovedarbeidsgivere, så disse må vi gi slipp på nå, sier Olsen.

Må nok bruke overtid

Enn så lenge har han nokså god sykepleierdekning dersom alle fortsetter å holde seg friske.

– Men de fleste sykepleierne ansatt hos oss har mellom 80–100 prosent stillinger. Det betyr at vi nok etter hvert er nødt til å benytte overtid. Vi klarer ikke alene å dekke inn alle brøkene med vikarer og tilkallingsvakter, ved å øke stillingsandelen til de vi har ansatt, sier han.

I løpet av dagen regner Olsen med at de vil få mer detaljert informasjon fra beredskapsteamet i sykehjemsetaten om hvordan de praktisk skal gjennomføre anmodningen om én ansatt – én arbeidsgiver.

Korona på sykehjem: – Vi er nøye med ikke å blande pasienter

Eva Knutsen, Løvåsen sykehjem
STOPPER BESØK: Løvåsen sykehjem laget stasjoner for besøkende, som ble anmodet om å begrense sine besøk. Like etter dette bildet ble tatt, vedtok Bergen kommune å stoppe alle besøkende på sykehjem. Eva Knutsen er fungerende leder.  Foto: Tor Engevik

– Hvis det er nok sykepleiere på hver avdeling, kan det håndteres. Men er det få på jobb, må de ofte rullere, sier faggruppeleder Tor Engevik.

– Folk skjønner at viruset er mer smittsomt enn vi kanskje tenkte. Som sykepleier er det viktig å holde pasienten i hånden, men nå må vi tenke ekstra godt på hygienen. Pasientene må holde seg på avdelingen sine. Vi har ofte 60–70 av dem samlet med underholdning. Det blir nok mindre av sånt nå, sier Tor Engevik, faggruppeleder for sykepleiere i geriatrien.

– Blir det mer ensomhet blant pasientene?

– Det er frykten. Vi må nøye avveie om fru Hansen skal få besøk. Noen pasienter har begynnende demens, mens de med somatiske lidelser vil være veldig utsatt hvis de blir smittet, sier han.

– Hvis det er nok sykepleiere på hver avdeling, kan det håndteres. Men er det få på jobb, må de ofte rullere.

Tor Engevik, faggruppeleder
NÅR DE BLIR SYKE: – Det skal ikke mange syke til før det virkelig blir problemer, spår faggruppeleder Tor Engevik. Foto: Marit Fonn

Kan bli krevende med nye restriksjoner

– På en vanlig hverdag er det nok, men når det blir restriksjoner om hvor man skal bevege seg, blir det mer krevende. Det skal ikke mange syke til før det virkelig blir problemer, sier Engevik.

Som ellers er det dette som gjelder:

– For sykehjemspasientene er det viktig med mange nok helsearbeidere med rett kompetanse. Det merkes ekstra i krisesituasjoner.

– 355 kommuneleger har styrt

– Hvordan forbereder sykehjemmene seg på koronaviruset, opplever du?

– Kritikken har jo vært at det er 355 kommuneleger som styrer dette. Bergen kommune gikk tidlig ut med strengere rutiner enn andre. De som bryter karantenereglene, kan nå bli bøtelagt. Så fulgte Oslo etter, sier Tor Engevik.

– Helsepersonell står nå på for at vi skal komme gjennom dette på en god måte.

Engevik har permisjon som fagleder på Løvåsen sykehjem, men han er på sykehjemmet to dager i uken og trener med pasientene.

– Normalt samler jeg alle avdelingene, nå tar vi én og én avdeling. Og jeg har begynt å ta på meg arbeidsuniform. Nå er håndhygienen alfa og omega, sier faggruppeleder Tor Engevik.

Les om smitte av pleiepersonell i Oslo nederst i saken

Prøver å få til at ansatte har hver sine pasienter

– Vi har laget stasjoner for besøkende. Alle må innom den og skrive seg inn i besøksbok. Der er det sprit, så de kan sprite seg både når de går inn og ut, forteller sykepleier og fungerende leder Eva Knutsen på Løvåsen sykehjem.

Til vanlig er hun avdelingsleder.

– Vi er mer restriktive med besøkende og har færre møter. Vi er nøye med ikke å blande pasienter og har færre aktiviteter for dem. Og vi prøver å få til at ansatte har hver sine pasienter, sier hun.

Like etter at Sykepleien snakket med Knutsen, får hun vite at kommune stopper alle besøkende på sykehjem.

– Hva ser du for deg hvis du tenker frem?

– Vanskelig å si. Vi følger kommunens retningslinjer, men prøver å være føre var for å verne både pasienter og ansatte. Vi har godt med smitteutstyr her, opplyser hun.

– Til tross for utfordringene, er alle ved godt mot

– Hvis det blir det blir færre på jobb, må kanskje sykepleierne rullere på flere avdelinger?

– Vi må uansett prøve å begrense det, så de tar seg av færrest mulig pasienter, sier Knutsen.

Hun har nylig også fått vite at skoler og barnehager stenges for å demme smittespredningen i landet.

Vi lager nå bemanningsplaner. De som har ansvar fo rbarn, må kanskje jobbe på andre tider enn dagtid, sier hun og legger til:

– Til tross for utfordringene, er alle ved godt mot. Og vi har god dialog med sykehjemsetaten og legene på sykehjemmet, sier Eva Knutsen.

Avlyste fagkonferansen om akuttgeriatri

Hvert år har faggruppen for sykepleiere i geriatrien en stor landskonferanse. I år skulle den være i Trondheim, med akuttgeriatri som tema.

– Nå avlyser vi og utsetter den til neste år. Vi har også avlyst en lokal faggruppesamling i Haugesund, sier Tor Engevik.

– Jeg føler Bergen er frempå med å skjerpe tiltakene. Det virker som vi her er i front i forhold til helsemyndighetene sentralt, sier Engevik.

Pasienter flyttes mellom korttidssykehjem og sykehus som før

– Det er ikke kommet noen restriksjoner om pasienter som flyttes frem og tilbake mellom korttidssykehjem og sykehus, sier sykepleier Irene Aadland.

Hun er saksbehandler på Vurderingskontoret i Bergen kommune.

Hun utdyper:

– Vi følger vanlig prosedyre. Det vil si at pasientrommet skal være tomt ett døgn før neste pasient kommer inn på korttidssykehjem.

– Hva med langtidssykehjemmene?

– Ingen restriksjoner der heller. Når noen dør, tar vi inn ny pasient etter fire døgn.

Irene Aadland
STILLER: – Vi må stille oss til disposisjon hvis dette tar av. Kanskje på legevakten. Jeg kan klare en vakt eller to, sier Irene Aadland. Foto: Helge Skodvin

Stenger for pårørende

Når det gjelder pårørende, ble det denne uken innført å begrense besøkene til to personer per familie og to besøk i uken.

– Jeg er pårørende selv i Os kommune. Der er det bestemt at kun hovedinngangen skal være åpen, sier Aadland.

I dag fikk hun melding om at hun ved inngangen til sykehjemmet vil bli stilt spørsmål på et ark som må signeres. Hun må svare på om hun selv har feber, hoste eller andre luftveisproblemer, og om hun har vært i et område med korona.

– Det har jeg jo, det er jo mange med korona i Bergen nå. Jeg kjenner flere som er i karantene og har hatt nærkontakt med personer som kjenner noen som har testet positivt.

Like etter at Sykepleien har snakket med Aadland, ringer sykehjemmet henne og forteller at det stenger for alle pårørende. Litt senere får hun høre at Bergen kommune gjør det samme. 

– Far har det bra der han er, men han er svak. Hvis han får viruset, skal han ikke ha det fra meg. Vi merker spredningen godt. Dette er bare begynnelsen, sier Irene Aadland.

Innstiller seg nå på å være i beredskap

– Hva er du mest opptatt av nå på jobb?

– Vi har færre hjemmebesøk, avtaler ingen møter. Men er masse på telefon.

Irene Aadland innstiller seg nå på å være i beredskap:

– Saksbehandlere her er sykepleiere. Jeg tenker vi vil bli brukt et sted der det er mer bruk for oss enn her på kontoret. Det er kommunen som disponerer oss, og dette er vi nødt til å være med på.

– Du stiller i felt?

– Vi må stille oss til disposisjon hvis dette tar av. Kanskje på legevakten. Jeg kan klare en vakt eller to. Vi lever i spenning, sier Aadland.

Pleiepersonell smittet på sykehjem i Oslo

En medarbeider på Lillohjemmet på Grefsen i Oslo er smittet med koronaviruset. Vedkommende fikk påvist smitte onsdag og er nå i hjemmeisolasjon. Det melder NTB 12. mars.

Sju beboere som den ansatte har vært i kontakt med, er nå isolert på rommene sine.

12 andre ansatte er i hjemmekarantene, fordi de har vært i nærkontakt med personen som er smittet.

Observerer foreløpig

Andre beboere på posten er ikke isolert, men observeres. Dersom de utvikler symptomer, blir de testet. Per nå er det ikke noen indikasjoner om at beboere på andre poster er berørt.

Hovedpårørende til de som er isolert, er kontaktet. Pårørende til andre beboere på Lillohjemmet har fått skriftlig informasjon og blir løpende kontaktet på telefon.

– Den smittede var på jobb mandag og fikk symptomer på sykdommen mandag kveld. Medarbeideren har forholdt seg til helsemyndighetenes anbefalinger og kontaktet legevakt da vedkommende ble syk, opplyser Helge Jagman, direktør i Sykehjemsetaten til Sykepleien.

Etaten vurderer ifølge Jagman å innføre besøksverter som tar imot og guider besøkende ved sykehjemmene.