fbpx Sykepleier begikk seksuelle overgrep mot 13-åring – beholder autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

Sykepleier begikk seksuelle overgrep mot 13-åring – beholder autorisasjonen

Illustrasjonen viser en sykepleier.
TILBAKE I TID: Mannen begikk seksuelle overgrep overfor en 13-åring da han var i 20-årene.  Illustrasjon: Mostphotos

En mannlig sykepleier som begikk seksuelle overgrep overfor ei jente (13), får beholde autorisasjonen sin etter å ha anket saken til Statens helsepersonellnemnd.

Forholdet til jenta varte i to år, fra hun var 13 til 15 år gammel, ifølge ABC Nyheter. Mannen var da i 20-årene og i ferd med å avslutte sin sykepleierutdanning. Han er i dag i 40-årene.

Har erkjent forholdet

Saken ble kjent da jenta, som da hadde blitt voksen, gikk til politiet i 2016. Straffesaken er senere henlagt på grunn av foreldelse. Mannen har erkjent de seksuelle handlingene, men mente de to var kjærester.

I 2018 fratok Statens helsetilsyn mannen retten til å jobbe som sykepleier. Tilsynet mente handlingene var et alvorlig brudd på etiske og faglige vurderinger hos en som vil jobbe som sykepleier.

Mindretall ville frata

I fjor høst fikk mannen autorisasjonen tilbake etter en anke til Statens helsepersonellnemnd. Nemndas flertall mener forholdet ikke kan kalles et kjærlighetsforhold på grunn av aldersforskjellen, men at sykepleieren ikke skulle miste sin autorisasjon fordi han ikke senere har vist «avvikende seksuell interesse for barn» eller «opptrådt kritikkverdig overfor pasienter».

Nemndas mindretall – to kvinner – stemte for å frata ham autorisasjonen, blant annet fordi han under saksbehandlingen hadde vist «liten innsikt og forståelse for alvoret i sine handlinger». De viste også til at hans seksuelle overgrep svekker tilliten som helsepersonell.

Saken er oppdatert med endret ordbruk, inkludert overskriften, for å belyse at dette er et overgrep, ikke et seksuelt forhold. Sykepleien beklager at den første versjonen hadde disse feilene.

Her kan du lese vedtaket fra Statens helsepersonellnemnd

49 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2019

Bildet viser Heidi Marie Rudi
LEGGER FREM TALL FOR TAP AV AUTORISASJON: Heidi Merete Rudi er assisterende direktør i Statens helsetilsyn. Foto: Statens helsetilsyn

Bruk av rusmidler og atferd uforenlig med yrkesutøvelsen er, som tidligere, de vanligste årsakene til at sykepleiere mister autorisasjonen.

49 sykepleiere, 40 leger og 33 hjelpepleiere/omsorgsarbeidere fikk tilbakekalt sin autorisasjon i 2019.

Til sammen mistet 136 helsepersonell 145 autorisasjoner. Det viser tall fra Statens helsetilsyn.

Færre saker i 2019

Det er en nedgang fra de siste årene. I 2017 var det 70, og i 2018 59 sykepleiere som mistet sin autorisasjon. Nedgangen forklarer assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, med at Helsetilsynet sentralt har behandlet færre saker. Hun sier det kommer av naturlige variasjoner, og at flere saker er avsluttet hos Fylkesmennene. Det mener hun er bra.

– Når fylkesmennene behandler sakene, går det kortere tid, og vi tror at tid er en faktor for at tilsynssaker skal føre til læring.

Hun sier færre saker også kan tyde på at Helsetilsynet i tilsynssaker i større grad ser på kontekst og system, enn det enkelte helsepersonell.

Rus og atferd

Det er to forhold som oftest fører til tap av autorisasjon: Bruk av rusmidler og atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen.

Dette er i tråd med tidligere år.

Heidi Merete Rudi sier at tilsynsmyndighetene, og samfunnet, ikke har toleranse for bruk av rusmidler hos helsepersonell.

– Det er også enklere å ha objektive bevis for bruk av rusmidler, påpeker hun.

Hun viser til at det norske lovverket er svært strengt når det gjelder helsepersonell og bruk av rusmidler, og at slik bruk også er til fare for pasientsikkerheten.

Rudi sier at den andre typen forhold som hyppigst fører til tap av autorisasjon, atferd som er uforenlig med yrkesutøvelsen, er mer krevende å vurdere, fordi skjønnsrommet er mye større. Eksempler på slike saker kan være rollesammenblanding, tyveri fra pasient eller underslag.

Faglig svikt

10 helsepersonell fikk tilbakekalt autorisasjonen der uforsvarlig virksomhet i form av svikt i medisinske eller pleiefaglige ferdigheter eller kunnskaper var grunnlag alene. To av disse var sykepleiere.

– Hva slags saker er dette?

– Det er så spesielle saker at det er vanskelig å komme med eksempler. Men det skal veldig mye til for å miste autorisasjonen med en sånn begrunnelse, sier Heidi Merete Rudi.

– Det vil være av typen gjentatte handlinger uten at man viser innsikt i det man har gjort eller vilje til å forbedre eller utvikle seg. Det kan være snakk om enkelthendelser, men da veldig grovt uaktsomme. Dette er ikke en type reaksjon man får etter én enkelt feilmedisinering. Alle gjør vi feil, og det skal være rom for å gjøre feil. Dette er snakk om alvorlige tilfeller.

Totalt 269 reaksjoner

Totalt ga Helsetilsynet 269 reaksjoner i 2019, mot 302 i 2018. En reaksjon overfor et helsepersonell kan være:

  • skriftlig advarsel
  • suspensjon eller tilbakekalling av autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning
  • begrensning av autorisasjon
  • suspensjon eller tilbakekalling av retten til å rekvirere legemidler i gruppe A og B

112 av reaksjonene i 2019 ble gitt til leger, 74 til sykepleiere og 43 til hjelpepleiere/omsorgsarbeidere.

To eksempler på tap av autorisasjon

Atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen

En sykepleier ble venn med en pasient. Pasienten, som led av alkoholavhengighet og depresjon, trodde de var kjærester og utviklet sterke følelser for sykepleieren. Statens helsetilsyn tilbakekalte sykepleierens autorisasjon blant annet med begrunnelsen at sykepleieren var uegnet til å utøve sitt yrke på grunn av atferd som anses uforenlig med yrkesutøvelsen. Autorisasjonen ble tilbakekalt i 2018.

Les: Sykepleier ble venn med pasient, mistet autorisasjonen

Bruk av rusmidler

En sykepleier mistet autorisasjonen som sykepleier, blant annet med begrunnelse at hun brukte rusmidler, men klarte å få den tilbake. Hun har åpent fortalt om erfaringen og hvor viktig det var at arbeidsgiver tok vare på henne. Autorisasjonen ble tilbakekalt i 2012, og gitt tilbake fire år etter.

Les: Stjal piller på jobben – er tilbake som sykepleier

Les også: 

Hva gjør du når du kan miste autorisasjonen?

Dette er reaksjonene Helsetilsynet kan gi ved regelbrudd