fbpx ​​​​​​​– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna Hopp til hovedinnhold

​​​​​​​– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Hjemmesykepleier Elise (pseudonym) fotografert bakfra.
ANMELDT: En episode hjemmesykepleieren «Kari Hansen»* opplevde under en kveldsvisitt i fjor, var så alvorlig at hennes arbeidsgiver valgte å gå til politianmeldelse av brukeren. Foto: Privat

Hjemmesykepleieren «Elise» (27) måtte velge mellom å gi nødvendig hjelp til en utagerende bruker eller komme seg selv i sikkerhet.

I 2019 hadde hjemmesykepleier «Elise» et kveldstilsyn hun sent vil glemme.

Brukeren var, ifølge «Elise», tydelig ruset. Sa hvor fin han synes hun var. Virket helt oppslukt. Grep henne rundt håndleddet og etter hvert i håret. Hintet om hvor sterk han var.

«Elise» avslo bestemt tilnærmelsene, men forteller at hun ikke kom seg ikke løs.

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna, sier hun til Sykepleien.

LES OGSÅ: 4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor


Fire av ti unge trakassert

I en fersk spørreundersøkelse gjennomført av Sykepleien svarer 42,6 prosent av sykepleiere under 25 år at de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra brukere eller pasienter de siste tolv månedene. I en tilsvarende undersøkelse fra 2018 var tallet 36,1 prosent.

Det er også en markert økning i andelen som oppgir at arbeidsstedet deres har rutiner for varsling og oppfølging av trakassering og overgrep. I årets undersøkelse svarte 50,6 prosent bekreftende på dette. I 2018 tallet 36 prosent.

Slik gjorde vi det
  • Årets undersøkelse ble gjennomført mellom 30. januar og 10. februar ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 9996 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 2831 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.
  • Undersøkelsen inneholdt de samme spørsmålene som Sykepleiens trakasseringssundersøkelse fra 2018, samt et par ekstra.

Saker om undersøkelsen:

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Artikler fra 2018-undersøkelsen

Hvis du har vært rammet:

Les sykepleiernes egne historier her: «Han var alltid naken når jeg kom»

Forholdsregler

På forhånd var Elise blitt informert om at det kunne bli utfordringer ved dette hjemmebesøket. Det hadde bygget seg opp en spenning mellom henne og brukeren, som var kjent for å kunne være utagerende. Derfor tok de sine forholdsregler.

For det første gikk de to stykker sammen, Elise og en sykepleierstudent. For det andre plasserte de seg selv og utstyret nær utgangsdøra. Planen var dessuten å ha et lite bord mellom brukeren og seg mens de utførte tilsynet og pleien de var kommet for å gjøre. Det viste seg å ikke være nok.

Livstruende blodsukkernivå

– Da vi kom inn, satt han tydelig påvirket i sofaen sammen med en gjest. Først avviste brukeren oss, men da han så at det var meg, stablet han seg på beina og kom mot meg.

Brukeren kom med seksuelt ladede kommentarer om utseende hennes, før han altså grep tak i håret. Gjesten hans og sykepleierstudenten forsøkte å få brukeren til å slippe, uten hell. Sammen med studenten fikk Elise likevel etter hvert tatt blodsukkermåling. Brukeren viste seg å ha hyperglykemi. Dersom de bare trakk seg tilbake, kunne han dø.

Han var utilregnelig, men vi måtte jo hjelpe

«Elise», hjemmesykepleier

– Det var en vanskelig situasjon. Han var utilregnelig, men vi måtte jo hjelpe, sier Elise.

Hun klarte å holde hodet kaldt og fikk gitt nødvendig hjelp, men har i ettertid fått tanker om at det fort kunne gått mye verre – for både henne og bruker.

Fornøyd med oppfølgingen

Etter at Elise skrev avviksmelding på hendelsen, valgte arbeidsgiver å gå til politianmeldelse av brukeren.

– Jeg er veldig fornøyd med oppfølgingen fra arbeidsgiver. De tok meg på alvor både før hendelsen og etter. De har tilbudt meg samtale og informert godt.

Holdningen er ikke lenger at du skal le alt vekk og alltid unnskylde brukeren når man opplever ubehagelige situasjoner

«Elise», hjemmesykepleier

I Sykepleiens spørreundersøkelse fra 2020 svarte 40,5 prosent at de var fornøyde eller svært fornøyde med arbeidsgivers oppfølging av deres varsling om seksuell trakassering fra pasienter. Rundt 16 prosent var misfornøyde eller svært misfornøyde. Tallene her er så godt som uforandret sammenliknet med undersøkelsen fra 2018.

Merker holdningsendring

Selv om Elise kun har vært sykepleier i to år, har hun lang fartstid i helsetjenesten, og hun har hatt vakter siden hun gikk på videregående. De siste årene har hun merket en holdningsendring.

– Ansatte setter foten mer ned og sier tydelig hvor grensen går. Holdningen er ikke lenger at du skal le alt vekk og alltid unnskylde brukeren når man opplever ubehagelige situasjoner.

Elise mener temaet fortjener å bli belyst mer.

– Jeg synes det er flott at flere nå velger å si ifra. Det er ikke greit å ta seg til rette seksuelt, verken verbalt eller fysisk, på folk som kommer for å hjelpe deg.

«Elise» er ikke sykepleierens virkelige navn. Hun er anonymisert av hensyn til blant andre brukeren, pårørende og sykepleieren selv. Sykepleien kjenner intervjuobjektets egentlige identitet.

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

Seksuell trakassering av sykepleiere
FLERE VARSLER: Andelen sykepleiere som oppgir å ha varslet om seksuell trakassering fra pasienter og brukere, har økt med rundt 50 prosent de to siste årene.  Illustrasjon: Monica Hilsen

Pasienter som onanerer åpenlyst, klår og ber om seksuelle tjenester, inngår i arbeidshverdagen til mange sykepleiere. Andelen som varsler om seksuell trakassering, er økende.

«Bruker tok på tissen sin og ville jeg skulle få kjenne på den.»

«Eldre menn tukla med brystene mine så snart de så en åpning og spurte rett ut om jeg kunne suge dem.»

«Har flere ganger opplevd at pasienter har spurt om bistand til masturbering eller begynt å masturbere.»

Dette er bare noen av mange opplevelser norske sykepleiere beskriver i en spørreundersøkelsen Sykepleien nylig har gjennomført.

LES OGSÅ: – Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

29 prosents økning

I undersøkelsen oppgir 42,6 prosent av sykepleiere under 25 år at de har opplevd seksuell trakassering fra brukere eller pasienter i løpet av de siste tolv månedene. Dette er en markert økning fra forrige gang Sykepleien foretok en slik undersøkelse i 2018. Da var det tilsvarende tallet 36,1 prosent.

Dersom vi inkluderer alle aldersgrupper, så er det totalt 18,3 prosent som i 2020 oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering fra pasienter eller brukere. I undersøkelsen fra 2018 var det 14,2 prosent som svarte det samme.

Det vil si at andelen har økt med 4,1 prosentpoeng, men hele 29 prosent, (siden 4,1 utgjør 29 prosent av 14,2).

Les sykepleiernes egne historier her: «Han var alltid naken når jeg kom»
 

 


50 prosent flere varsler

Selv om et mindretall av sykepleierne som opplever seksuell trakassering fra pasienter, varsler om det, er andelen som gjør det, økende.

I 2018 oppga 5,1 prosent at de hadde opplevd slik trakassering og varslet om det. I 2020 er dette tallet steget til 7,5 prosent, altså en økning på nærmere 50 prosent.


 

Slik gjorde vi det
  • Årets undersøkelse ble gjennomført mellom 30. januar og 10. februar ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 9996 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 2831 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.
  • Undersøkelsen inneholdt de samme spørsmålene som Sykepleiens trakasseringssundersøkelse fra 2018, samt et par ekstra.

Saker om undersøkelsen:

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Artikler fra 2018-undersøkelsen

Hvis du har vært rammet:

«Kan ikke noe for det»

Ansatte på sykehjem, innen psykisk helsevern og rusomsorg oppgir langt oftere enn sykepleiere på sykehus at de har opplevd seksuell trakassering fra pasienter og brukere.

Blant sykepleiere under 30 år som jobber på sykehjem, er det for eksempel 57,6 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering fra pasienter i løpet av de siste 12 månedene. For sykehusansatte i samme alderssegment er tallet 38,1 prosent.

43,9 prosent av dem som ikke varslet noen om hendelsen, oppgir at det var fordi de mente pasienten ikke kunne holdes ansvarlig.

Fritekstsvarene indikerer at det er ulike oppfatninger av hvordan slike hendelser bør håndteres når den som trakasserer av ulike årsaker har begrenset kontroll over egne handlinger:

«Det blir altfor ofte viftet vekk med at pasienten kan ikke noe for det, er syk og så videre, men det er med på å gjøre arbeidsdagen ekstra belastende.»

«Jeg har aldri klart å skrevet avvik på pasienter som tydelig har en sykdom som er skyld i handlingen, jeg syns personlig det blir feil, det hjelper dem på ingen måte.»

«Det blir bare ledd bort. 'Stakkars, han er jo gammel og syk.' 'Sånn er det i denne jobben.'»


 

Varsling og håndtering

I årets undersøkelse er det langt flere enn i 2018 som oppgir at deres virksomhet har rutiner for varsling og håndtering av trakassering og overgrep.

Andelen som svarer «ja» på spørsmål om dette har økt fra 36 til 51 prosent, mens dem som svarer «vet ikke» har blitt vesentlig færre.


 

Tiltak

På spørsmål om arbeidsstedet har gjennomført tiltak relatert til seksuell trakassering de siste to årene, svarer 6,5 prosent bekreftende, mens hele 57,3 prosent oppgir at de er usikre.

I fritekstsvar knyttet til dette spørsmålet, nevnes blant annet gjennomgang av retningslinjer og rutiner, kartlegging, brukerundersøkelser, temadag om trakassering og forbud mot alkohol i visse sammenkomster.


 

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.