fbpx 4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor Hopp til hovedinnhold

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

Seksuell trakassering av sykepleiere

Pasienter som onanerer åpenlyst, klår og ber om seksuelle tjenester, inngår i arbeidshverdagen til mange sykepleiere. Andelen som varsler om seksuell trakassering, er økende.

«Bruker tok på tissen sin og ville jeg skulle få kjenne på den.»

«Eldre menn tukla med brystene mine så snart de så en åpning og spurte rett ut om jeg kunne suge dem.»

«Har flere ganger opplevd at pasienter har spurt om bistand til masturbering eller begynt å masturbere.»

Dette er bare noen av mange opplevelser norske sykepleiere beskriver i en spørreundersøkelsen Sykepleien nylig har gjennomført.

LES OGSÅ: – Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

29 prosents økning

I undersøkelsen oppgir 42,6 prosent av sykepleiere under 25 år at de har opplevd seksuell trakassering fra brukere eller pasienter i løpet av de siste tolv månedene. Dette er en markert økning fra forrige gang Sykepleien foretok en slik undersøkelse i 2018. Da var det tilsvarende tallet 36,1 prosent.

Dersom vi inkluderer alle aldersgrupper, så er det totalt 18,3 prosent som i 2020 oppgir å ha vært utsatt for seksuell trakassering fra pasienter eller brukere. I undersøkelsen fra 2018 var det 14,2 prosent som svarte det samme.

Det vil si at andelen har økt med 4,1 prosentpoeng, men hele 29 prosent, (siden 4,1 utgjør 29 prosent av 14,2).

Les sykepleiernes egne historier her: «Han var alltid naken når jeg kom»
 

 


50 prosent flere varsler

Selv om et mindretall av sykepleierne som opplever seksuell trakassering fra pasienter, varsler om det, er andelen som gjør det, økende.

I 2018 oppga 5,1 prosent at de hadde opplevd slik trakassering og varslet om det. I 2020 er dette tallet steget til 7,5 prosent, altså en økning på nærmere 50 prosent.


 

Fakta
Slik gjorde vi det
  • Årets undersøkelse ble gjennomført mellom 30. januar og 10. februar ved hjelp av verktøyet Enalyzer.
  • Et elektronisk spørreskjema ble sendt ut per epost til 9996 personer oppført i Norsk Sykepleieforbunds medlemsregister. Det ble sendt en påminnelse.
  • Totalt 2831 personer deltok i undersøkelsen.
  • Besvarelsene var anonyme, og Sykepleien kan ikke kople svar til person, bortsett fra der deltakerne selv har valgt å identifisere seg i fritekstfelt.
  • Undersøkelsen inneholdt de samme spørsmålene som Sykepleiens trakasseringssundersøkelse fra 2018, samt et par ekstra.

Saker om undersøkelsen:

4 av 10 yngre sykepleiere seksuelt trakassert av pasienter i fjor

– Han strammet grepet da jeg prøvde å vri meg unna

Artikler fra 2018-undersøkelsen

Hvis du har vært rammet:

«Kan ikke noe for det»

Ansatte på sykehjem, innen psykisk helsevern og rusomsorg oppgir langt oftere enn sykepleiere på sykehus at de har opplevd seksuell trakassering fra pasienter og brukere.

Blant sykepleiere under 30 år som jobber på sykehjem, er det for eksempel 57,6 prosent som oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering fra pasienter i løpet av de siste 12 månedene. For sykehusansatte i samme alderssegment er tallet 38,1 prosent.

43,9 prosent av dem som ikke varslet noen om hendelsen, oppgir at det var fordi de mente pasienten ikke kunne holdes ansvarlig.

Fritekstsvarene indikerer at det er ulike oppfatninger av hvordan slike hendelser bør håndteres når den som trakasserer av ulike årsaker har begrenset kontroll over egne handlinger:

«Det blir altfor ofte viftet vekk med at pasienten kan ikke noe for det, er syk og så videre, men det er med på å gjøre arbeidsdagen ekstra belastende.»

«Jeg har aldri klart å skrevet avvik på pasienter som tydelig har en sykdom som er skyld i handlingen, jeg syns personlig det blir feil, det hjelper dem på ingen måte.»

«Det blir bare ledd bort. 'Stakkars, han er jo gammel og syk.' 'Sånn er det i denne jobben.'»


 

Varsling og håndtering

I årets undersøkelse er det langt flere enn i 2018 som oppgir at deres virksomhet har rutiner for varsling og håndtering av trakassering og overgrep.

Andelen som svarer «ja» på spørsmål om dette har økt fra 36 til 51 prosent, mens dem som svarer «vet ikke» har blitt vesentlig færre.


 

Tiltak

På spørsmål om arbeidsstedet har gjennomført tiltak relatert til seksuell trakassering de siste to årene, svarer 6,5 prosent bekreftende, mens hele 57,3 prosent oppgir at de er usikre.

I fritekstsvar knyttet til dette spørsmålet, nevnes blant annet gjennomgang av retningslinjer og rutiner, kartlegging, brukerundersøkelser, temadag om trakassering og forbud mot alkohol i visse sammenkomster.


 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse