fbpx Stor uro over isolasjon av innsatte i norske fengsler Hopp til hovedinnhold

Stor uro over isolasjon av innsatte i norske fengsler

Stortinget holdt tirsdag åpen høring om bruk av isolasjon i norske fengsler. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil se på problemene rundt den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler, men lover ingen konkrete tiltak – foreløpig.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil se på problemene rundt den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler, men lover ingen konkrete tiltak – foreløpig.

Uroen var påtakelig da kontrollkomiteen på Stortinget tirsdag holdt høring om isolasjonsbruken i fengslene. Blant dem som er svært bekymret over situasjonen, er Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM).

NIM-leder Adele Matheson Mestad mener isolasjon av innsatte er den mest alvorlige menneskerettsutfordringen i Norge.

– Det er bare et tidsspørsmål før det foreligger en fellende dom mot Norge i nasjonal eller internasjonal rett, sa Mestad i høringen.

Kritisk rapport

En svært kritisk melding fra Sivilombudsmannen til Stortinget om isolasjonsbruken i fengslene er bakgrunnen for høringen.

Ifølge den særskilte meldingen bryter dagens praksis med både norsk lov og internasjonale menneskerettighetsstandarder. Sivilombudsmannen påpeker at uegnede bygninger og for få ansatte fører til utstrakt bruk av isolasjon.

Norge har også flere ganger blitt kritisert for isolasjonsbruken av både FNs og Europarådets torturkomiteer.

I høringen vedgikk Kallmyr at rapporten fra Sivilombudsmannen er alvorlig.

Kallmyr: Uklare grenser

Regjeringen har nå startet arbeidet med en stortingsmelding om kriminalomsorgen.

– Dette er et omfattende arbeid, sier Kallmyr til NTB. Han kan imidlertid ikke love at meldingen blir klar i løpet av 2020, men parallelt vil han vurdere egne lovforslag på bakgrunn av anbefalingene til Sivilombudsmannen.

– Vi ser at det kanskje er litt uklart hva som overskrider grensen for nedverdigende og umenneskelig behandling, sier Kallmyr.

I høringen pekte flere av de frammøtte på lav bemanning som en sentral årsak til den høye bruken av isolasjon. Ifølge forbundsleder Asle Aase i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) har for få ansatte blitt en hovedregel i fengslene, blant annet som følge av regjeringens avbyråkratiserings- og effektivitetsreform (ABE).

Avviser bemanningsproblemer

Kallmyr ville ikke svare direkte på de etter hvert mange spørsmålene fra komiteen om bemanningen i fengslene er for dårlig.

– Det er like mange ansatte nå som i 2014, mens antallet innsatte i fengslene har gått kraftig ned. Å si at problemene med isolasjonsbruken skyldes ABE-reformen er en kraftig underdrivelse av problemet, framholdt han i høringen.

Selv legger Kallmyr delvis skylden på gamle og uhensiktsmessige bygg.

– Det er det aller viktigste. Men det tar tid å bygge nye fengsler, sier han.

Øker selvmordsfaren

Helseminister Bent Høie (H) framholdt at fengslene skal få styrket beredskap innen området rus og psykiske problemer da han forklarte seg for komiteen.

Både Rådet for psykisk helse og Røde Kors peker på at isolasjon gir økt fare for selvmord og psykiske lidelser, mens SVs Petter Eide mener norsk isolasjonspraksis grenser mot tortur.

– Det opprører meg veldig å høre historier om folk som er innesperret på cella 23 timer i døgnet i flere år. Dette er både ulovlig og menneskelig opprørende, sier Eide.

Parallelt løp

Like før jul la han og flere SV-politikere et forslag for Stortinget om å etablere en langt strengere standard for bruken av isolasjon.

Forslaget ligger nå til behandling i justiskomiteen. Eide er imidlertid forberedt på at forslaget vil bli nedstemt i Stortinget.

– Men dette handler om å få Arbeiderpartiet og Senterpartiet over på vår side, slik at vi kan endre situasjonen dersom rødgrønn side vinner valget i 2021, sier han.

FNs torturkomité: For mye isolasjon i norske fengsler

Polstret celle med madrass på gulvet. Isolasjon i fengsel.
Norge får kritikk for den høye bruken av isolasjon i norske fengsler. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

FNs torturkomité kritiserer den høye bruken av isolasjon i norske fengsler, særlig når det gjelder psykisk syke fanger. 

Fredag kom torturkomiteen med sin rapport om hvordan Norge etterlever FNs torturkonvensjon.

Les også: SV vil ha krafttak for psykisk syke i fengsel

Komiteen er særlig uroet over den utstrakte bruken av isolasjon, både når det gjelder varetektsfanger og innsatte. Bruken har økt, og det finnes heller ingen grense for hvor lenge en fange kan holdes isolert. Det er kritikkverdig, konstaterer komiteen i rapporten.

Sivilombudsmannen reagerer

Sivilombudsmannen har også kritisert bruken av isolasjon i fengslene. Etter at FN også kommer med kritikk, mener han justismyndighetene må gjøre noe.

– Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler er skadelig og må opphøre. At FNs torturkomité påpeker det samme som vi har gjort i våre rapporter, bør føre til at justismyndighetene nå sørger for at soningsforholdene bedres, sier Aage Thor Falkanger.

En annen ting komiteen setter fingeren på, er hvordan psykisk syke fanger holdes isolert i fengslene.

– En svært høy andel av fangene har psykiske problemer og får ikke riktig helsehjelp, heter det i rapporten.

Også den høye selvmordsraten blant varetektsfanger vekker uro.

– Tar det på alvor

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justis- og beredskapsdepartementet sier de tar kritikken på alvor og vil gjennomgå merknadene fra komiteen.

– Tirsdag skal jeg ha et møte med representanter fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, med tvang og psykisk syke i fengsel som tema, sier han.

Han sier at kriminalomsorgen og helsemyndighetene arbeider med oppfølgning av forslag til tiltak som kan bedre situasjonen for innsatte med psykiske lidelser.

– Det er nedfelt i Jeløya-plattformen at regjeringen vil redusere bruk av isolasjon, og styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen, sier Rotevatn.

– Kjent i årevis

Norge kritiseres spesielt for at tallet på personer som utsettes for total isolasjon, har steget, ifølge direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Komiteen gjentar også kritikken av at personer kan bli sittende i varetekt i mer enn 48 timer før de framstilles for en domstol.

– Myndighetene har vært kjent med dette problemet i årevis og har hatt god anledning til å styrke kapasiteten i kriminalomsorgen og rettsvesenet for å unngå slike fristbrudd, sier NIM-direktøren til NTB.

Det er åttende gang FNs torturkomité vurderer Norges etterlevelse av torturkonvensjonen, som Norge sluttet seg til i 1986. Komiteen består av ti uavhengige eksperter oppnevnt av FN.

Elektrosjokk uten samtykke

Et annet forhold komiteen peker på, er bruken av elektrosjokkbehandling uten pasientens samtykke.

– Denne behandlingen foregår i dag uten hjemmel i lov. Det er et helt grunnleggende krav i rettsstaten at inngrep overfor den enkelte har grunnlag i lov. Det er derfor veldig alvorlig at denne formen for tvangsbehandling, som er svært inngripende overfor den det gjelder og kan ha irreversible virkninger, praktiseres uten lovgrunnlag, sier Wille.

Asylbarn

FNs barnekomité og menneskerettskomité har tidligere kritisert Norge for ikke å behandle asylbarn likt med andre barn i Norge. Nå kommer torturkomiteen med den samme kritikken.

Dette er noe myndighetene umiddelbart må ta tak i, krever Redd Barna.

– Myndighetene kan ikke fortsette å avvise kritikken fra FN med et skuldertrekk. Vi kan ikke akseptere at barn som har kommet alene på flukt til Norge, får et dårligere tilbud enn andre barn, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas norgesprogram