fbpx FNs torturkomité: For mye isolasjon i norske fengsler Hopp til hovedinnhold

FNs torturkomité: For mye isolasjon i norske fengsler

Polstret celle med madrass på gulvet. Isolasjon i fengsel.

FNs torturkomité kritiserer den høye bruken av isolasjon i norske fengsler, særlig når det gjelder psykisk syke fanger. 

Fredag kom torturkomiteen med sin rapport om hvordan Norge etterlever FNs torturkonvensjon.

Les også:SV vil ha krafttak for psykisk syke i fengsel

Komiteen er særlig uroet over den utstrakte bruken av isolasjon, både når det gjelder varetektsfanger og innsatte. Bruken har økt, og det finnes heller ingen grense for hvor lenge en fange kan holdes isolert. Det er kritikkverdig, konstaterer komiteen i rapporten.

Sivilombudsmannen reagerer

Sivilombudsmannen har også kritisert bruken av isolasjon i fengslene. Etter at FN også kommer med kritikk, mener han justismyndighetene må gjøre noe.

– Den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler er skadelig og må opphøre. At FNs torturkomité påpeker det samme som vi har gjort i våre rapporter, bør føre til at justismyndighetene nå sørger for at soningsforholdene bedres, sier Aage Thor Falkanger.

En annen ting komiteen setter fingeren på, er hvordan psykisk syke fanger holdes isolert i fengslene.

– En svært høy andel av fangene har psykiske problemer og får ikke riktig helsehjelp, heter det i rapporten.

Også den høye selvmordsraten blant varetektsfanger vekker uro.

– Tar det på alvor

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justis- og beredskapsdepartementet sier de tar kritikken på alvor og vil gjennomgå merknadene fra komiteen.

– Tirsdag skal jeg ha et møte med representanter fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter, med tvang og psykisk syke i fengsel som tema, sier han.

Han sier at kriminalomsorgen og helsemyndighetene arbeider med oppfølgning av forslag til tiltak som kan bedre situasjonen for innsatte med psykiske lidelser.

– Det er nedfelt i Jeløya-plattformen at regjeringen vil redusere bruk av isolasjon, og styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen, sier Rotevatn.

– Kjent i årevis

Norge kritiseres spesielt for at tallet på personer som utsettes for total isolasjon, har steget, ifølge direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM).

Komiteen gjentar også kritikken av at personer kan bli sittende i varetekt i mer enn 48 timer før de framstilles for en domstol.

– Myndighetene har vært kjent med dette problemet i årevis og har hatt god anledning til å styrke kapasiteten i kriminalomsorgen og rettsvesenet for å unngå slike fristbrudd, sier NIM-direktøren til NTB.

Det er åttende gang FNs torturkomité vurderer Norges etterlevelse av torturkonvensjonen, som Norge sluttet seg til i 1986. Komiteen består av ti uavhengige eksperter oppnevnt av FN.

Elektrosjokk uten samtykke

Et annet forhold komiteen peker på, er bruken av elektrosjokkbehandling uten pasientens samtykke.

– Denne behandlingen foregår i dag uten hjemmel i lov. Det er et helt grunnleggende krav i rettsstaten at inngrep overfor den enkelte har grunnlag i lov. Det er derfor veldig alvorlig at denne formen for tvangsbehandling, som er svært inngripende overfor den det gjelder og kan ha irreversible virkninger, praktiseres uten lovgrunnlag, sier Wille.

Asylbarn

FNs barnekomité og menneskerettskomité har tidligere kritisert Norge for ikke å behandle asylbarn likt med andre barn i Norge. Nå kommer torturkomiteen med den samme kritikken.

Dette er noe myndighetene umiddelbart må ta tak i, krever Redd Barna.

– Myndighetene kan ikke fortsette å avvise kritikken fra FN med et skuldertrekk. Vi kan ikke akseptere at barn som har kommet alene på flukt til Norge, får et dårligere tilbud enn andre barn, sier seksjonsleder Thale Skybak i Redd Barnas norgesprogram

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse