fbpx Ny guide kan bidra til nyskapende helseprosjekter Hopp til hovedinnhold

Ny guide kan bidra til nyskapende helseprosjekter

Bildet viser seks personer som sitter rundt et bord, på bordet ligger det en tegning av en lyspære med piler rundt til alle kanter.
IDÉ: Innovasjonsguiden skal hjelpe ledere i blant annet helsesektoren med å utvikle ideer og gjennomføre prosjekter.   Foto: Mostphotos

En nyutviklet guide skal hjelpe ledere i helsesektoren med å gjennomføre innovasjonsprosjekter. Det er første gangen informasjonen er samlet på ett sted.

Design og Arkitektur Norge (DOGA) har utviklet en guide som skal gjøre det lettere å gjennomføre innovasjonsprosjekter. 

– Guiden er en samling av kunnskap, eksempler, og verktøy som gjør at man fort kan sette seg inn i et område som for mange er ganske ukjent, forteller seniorrådgiver i DOGA, Tarald Trønnes til Sykepleien. 

Målet med guiden er å gjøre det lettere for dem som ønsker å gjennomføre et innovasjonsprosjekt. Guiden inneholder blant annet råd, artikler, illustrasjoner og huskelister. Den viser også konkrete eksempler på prosjekter. 

Guiden er en bestilling fra Næringsdepartementet, og er satt sammen av DOGA. I statsbudsjettet for 2020 peker regjeringen på å bruke mer brukerorientert tjenestedesign. Dette vil si prosjekter som bidrar til å skape bedre tjenester og mer effektiv administrering. 

Design og arkitektur Norge (DOGA)

Stiftelsen Design og arkitektur Norge (DOGA), tidligere Norsk design- og arkitektursenter, er en norsk stiftelse som ble etablert 1. mai 2014. 

DOGA arbeider for å styrke design og arkitekturs rolle i utformingen av Norge. De fremmer samarbeid mellom utøvere og virksomheter, og ønsker på skape bærekraftig lønnsomhet gjennom design og arkitektur. 

DOGA sitt hovedmål er å bidra til økt konkurranseevne i næringslivet og fornyelse av offentlig sektor gjennom designdrevet innovasjon.

kilde: https://doga.no/ 

Har utviklet multiverktøy for dobesøk og hudsjekk 

Firmaet Independence Gear kjenner godt til innovasjonsguiden til DOGA. Da de skulle utvikle verktøyene Spectum og Dignum, brukte de flere av prinsippene fra guiden. 

– Det viktigste prinsippet fra guiden er å sette brukeren i sentrum. Hvis du er i stand til å gjøre det, så vil du treffe i mye større grad med det du lager, forteller daglig leder i Independence Gear, Carl Christian Sole Semb. 

Da de utviklet verktøyene, valgte de å involvere sykehusene, helsepersonell og pasientgrupper. Et annet viktig prinsipp fra guiden er å lage prototyper, forteller Semb. 

– Prototyper gir merverdi når man kommer tilbake til brukeren, eller sykepleieren. Når man ønsker å få tilbakemeldinger, er det mye lettere å ha en fellesforståelse om hva man snakker om. Det er lettere når man har noe fysisk, enn når det kun er ord.

SELVSTENDIGHET: Spectum skal hjelpe mennesker med fysiske funksjonshemninger å selv gjennomføre hudinspeksjon.

Hjelper pasienter til et mer selvstendig liv 

Både Spectum og Dignum har som utgangspunkt å gjøre det lettere for personer med for eksempel ryggmargskader å leve et mer selvstendig liv. 

– Spectum er et produkt for brukere som sliter med å se enkelte deler på kroppen. 

Pasienten kan bruke verktøyet til å sjekke både hverdagslige ting, som å sjekke under rullestolen for løse skruer, eller til daglig oppfølging av hud. 

Dignum er et toaletthjelpemiddel for å gjøre brukeren i stand til å tømme tarmen sin og gå på do på egen hånd.

– Evnen til å passe på sin egen kropp er en utrolig viktig del av menneskers hverdag. Det er ikke så lett å innse om man selv ikke er i situasjonen hvor dette er vanskelig, eller er tett på noen som er det, sier han og legger til: 

– Vi ønsker med disse løsningene å gjøre brukerne mer selvstendige i hverdagen. 

Begge verktøyene er utviklet i samarbeid med Sunnaas sykehus. Verktøyene har blitt godt mottatt av brukere og sykehus, sier Semb. 

Innovasjonsrådgiver synes guiden er motiverende 

Sunnaas sykehus er et av sykehusene i Norge som jobber aktivt med innovasjon i sykehushverdagen. Innovasjonsrådgiver Anne Karine Dihle på Sunnaas kjente ikke så godt til guiden før den ble lansert, men førsteinntrykket er godt. 

– Jeg liker videosnuttene med personer som har ledet innovasjonsprosjekter. Det er godt å høre deres råd og tips, å høre eller se gir en annen opplevelse enn å lese seg frem til det samme, sier Dihle til Sykepleien. 

Fra før av kjenner hun til flere liknende guider, men hun synes guiden til DOGA har best visuell fremstilling. 

– Den er fargerik, har super grafikk, og korte forklarende videoer. Riktignok fungerer ikke alt like bra ennå, men det kommer sikkert. 

Savner å vite hvorfor man skal bruke tjenestedesign 

Dihle forteller at guidene hun har brukt før og guiden til DOGA mangler noe vesentlig, nemlig hvorfor man skal bruke tjenestedesign i stedet for vanlig prosjektledelse. 

– Jeg savner noe som straks gir en aha-opplevelse om hvorfor jeg skal lære meg en ny metode og et nytt tankesett for å gjennomføre en forbedring eller for å utvikle noe nytt, sier hun og legger til: 

– Flere enn meg trenger å oppleve magien og treffsikkerheten i fremgangsmåten for å forstå hvorfor tjenestedesign er et så nyttig redskap.

– Sykepleiere har alt å vinne på å bidra med ideer på arbeidsplassen

FRIVILLIGHET I SYSTEM: Hagearbeid er kanskje ikke det første en kreftpasient tenker på. Gunn-Berit Sæter har utviklet Hverdagshjelpen, en tjeneste fra Kreftforeningen som kopler frivillige og kreftpasienter.  Foto: Mari Vold

Sykepleier og doktorgradsstipendiat Gunn-Berit Sæter mener vi har alt å vinne på intraprenørskap: Å bidra med ideer innenfor arbeidsplassen.

Hvem vil vel ikke finne opp noe som kan gjør livet lettere for alle?

For noen blir det med ideen om en app eller en praktisk ny tjeneste. Å kalle seg gründer og drive med innovasjon kan også virke fjernt for mange sykepleiere.

– Er du på lønningslisten i offentlig sektor, kan det være vanskelig å bryte ut og starte for seg selv. Kanskje handler det også om kultur. Det har ikke så høy status å drive næring blant folk som er ansatt i det offentlige, sier spesialrådgiver Bård Stranheim i Innovasjon Norge.

Skepsis til business

Gunn-Berit Sæter kjenner godt til motstanden mot å tjene penger på andre. Hun er selv sykepleier og har både entreprenørskole og en ny tjeneste for kreftpasienter på merittlisten. I skrivende stund er hun godt i gang med en doktoravhandling på NTNU som skal belyse hvordan sykepleiere kan bli mer entreprenørielle. Eller, om du vil: bidra mer til å utvikle tjenestene.

– Forskning viser at folk opplever det som to forskjellige verdener. Det blir møtt med skepsis å drive business, det hører ikke med til sykepleiernes verdisyn.

Ideer er det likevel nok av. Kanskje særlig blant studentene. Noe av det Sæter forsker på, er hvordan sykepleiestudenter kan jobbe mer med entreprenørskap.

– Så langt har jeg funnet ut at det har skjedd en veldig tydelig holdningsendring i løpet av den korte tiden de har fått prøve seg med egne prosjekter, forteller hun.

Sæter mener kjernen er å tenke at det man skaper, skaper verdier for andre. Hun regner også bedre livskvalitet og bedre behandling som en god gevinst.

Vi kan ikke overlate til teknologer, byråkrater og leger å komme med ideene.

Gunn-Berit Sæter, sykepleier og forsker i entreprenørskap

Det blir med ideen

9 av 10 gründerideer mislykkes. Sykepleien har tidligere samarbeidet med flere aktører om Smartprisen, et tiltak for å fremme innovasjon blant sykepleiere. Noen har lyktes – mange har aldri kommet i mål. 

  Selv står Gunn-Berit Sæter bak en tjeneste som kopler frivillige med pasienter som har hatt kreft og trenger hjelp til alminnelige gjøremål. Som vasking, handling, hagestell eller hjelp til å lime bilder inn i et album.

  – Jeg var ansatt i Kreftforeningen og kunne bidra med deres støtte i ryggen, forteller Sæter.

  Hun tror det ofte kan være enklere å jobbe med innovasjon innenfor en arbeidsplass – såkalt intraprenørskap – enn å etablere seg utenfor, med eget selskap eller egen praksis.

  – Sykepleiere bør dessuten ta mer ansvar for sin egen arbeidsplass, mener hun.

  – Vi kan ikke overlate til teknologer, byråkrater og leger å komme med ideene. Vi må påvirke ut fra vårt eget fag og vår praksis. 

  Erobret 20 sykehjem

  Kommer man med en idé utenfra, kan det være vanskelig å få innpass i helsevesenet. Det bekrefter Marthe Tverrbakk Tjærandsen, salgs- og kommunikasjonsansvarlig i tjenesten MinMemoria. 

  – Vi var ikke forberedt på at institusjonene trengte så mye tid på å sette det i system. Sykehjemmene var ikke helt klare på hvor de skulle hen og hvilke behov de ville ha dekket, forteller hun.

  MinMemoria er et digitalt verktøy som plasserer en person i sin egen livshistorie og i sammenheng med andre. Meningen er å gjøre det enklere å kommunisere og å drive omsorg. Med bilder av slekt, venner og opplevelser, kan det minne litt om Facebook.

  – Det vi ser i ettertid, er at bruken av et slikt hjelpemiddel må forankres på ledernivå. Vi måtte blant annet sikre oss folk som kunne pekes ut som superbrukere, selv om systemet er relativt enkelt å forstå. 

  Artikkelen fortsetter under bildet 

  Samling portretter på nettside, knytet til eldre mann som er portrettert til venstre på siden
  FLOKKEN: Hjelpemiddelet MinMemoria setter en person inn i en større sammenheng. Gründerne ble overrasket over hvor lang tid institusjonene trengte for å ta det i bruk. Foto: Skjermdump

  Tjærandsen er selv ergoterapeut.

  – Jeg tror en del av vår styrke er at vi har helsefag blant oss, sier hun.

  MinMemoria ble lansert i 2016, og brukes nå i rundt 20 sykehjem. Selskapet har i dag tre ansatte.

  Noen andre ideer satt ut i livet av helse- og omsorgsarbeidere:
  • Varmende dusj-sjal - Et engangsprodukt av nedbrytbar plast som skal holde folk varme mens de får hjelp av en pleier til vasken. Sykepleier Nina Rødsmoen står bak. Les mer her.
  • Ekstra absorberende engangslaken - Først og fremst ment for helsevesenet. Nå også brukt i industrien, blant annet for rørleggere, og med hell under nødhjelpsarbeid i Syria til bruk under fødsler og på traumeavdelinger. Gründer er hjelpepleier Astri Skreosen. 
  • Hverdagshjelpen - Formidling av frivillig hjelp til kreftrammede i deler av Trøndelag. Sykepleier og forsker Gunn-Berit Sæter står bak.
  • Frakt-kapsel for smittsomme pasienter - En overbygget transport-båre beregnet på svært smittsomme pasienter. Anestiselege Fridtjof Heyerdahl fikk ideen etter å ha behandlet Norges første ebolapasient, og den er utviklet av en gruppe leger fra Oslo Universitetssykehus.

  Nyttige generalister

  Bård Stranheim i Innovasjon Norge ser utfordringen i å jobbe med nye ideer beregnet på et stort og byråkratisk apparat.

  – Men det er mange fordeler også, mener han, og sikter til det offentlige helsevesenet.

  – Dette markedet er jo gjennomsiktig. Alt er formalisert, innkjøp er offentlige, prosessene er synlige, men: Ting tar tid. Man må ha et realistisk forhold til tidslinjen. 

  At sykepleiere er en yrkesgruppe som kan gjøre god nytte for seg, er han ikke i tvil om.

  – De er generalister, og de er også gode bindeledd mellom brukerne og spesialistene. Det å skjønne hvordan virksomhetene styres og se hvordan de gjør anskaffelser, er også en stor fordel.

  Han minner dessuten om at sykepleiere flest kan ha gode muligheter til å teste ut ideene sine underveis – noe som er helt nødvendig om man skal lansere en ny tjeneste eller et nytt produkt.

  Flere realiserte gründerideer beregnet på helsesektoren:
  • Gårdsbesøk for demente.
  • En sykehusseng med innebygde sensorer som blant annet skal kunne registrere pasientens vekt og puls og med det bidra til å forhindre fall og liggesår.
  • En snu- eller «vendemadrass» som vender brukeren sakte fra en side til en annen mens de sover.
  • MinMemoria – et verktøy for kommunikasjon, blant annet med folk med nedsatt fysisk funksjon eller hukommelse. 

  Kilde: Innovasjon Norge

  Inn i utdanningene

  Entreprenørskap er i ferd med å bli en større del av sykepleierutdanningen. Slik skal studentene skal forberede seg på å tenke hvordan de selv kan bidra til å forbedre tjenestene.

  Studenter i Trondheim deltar for eksempel på en innovasjonscamp som arrangeres som et samarbeid mellom St. Olavs hospital, NTNU, Ungt Entreprenørskap og kommunen. Nå i høst kom de blant annet med ideer om dører som åpnet seg først etter at man hadde brukt spritdispenser, om en bandasje som automatisk viser hvor lenge den har ligget, og ideer til et nytt system for kollegasparring for sykepleiere.

  – Sykepleiere har større overblikk enn for eksempel en spesialisert lege. Det er vi som gjennomfører behandlingene, og vi som ser hva som trengs i praksis, sier Gunn-Berit Sæter, som gjerne tar på seg sykepleieruniformen når hun skal presentere forskning om entreprenørskap.

  Tegning av kvinne på sykehus med rekker av senger med syke soldater
  FØRST UTE: Florence Nightingale var sykepleiens første entreprenør med sine konkrete ideer og planer for hvordan tjenesten skulle bygges opp, mener Gunn-Berit Sæter.
  OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

  Sykepleiens historiske arkiv

  Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

  Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.