fbpx ESA tar Norge til retten for regler om sykehusvalg Hopp til hovedinnhold

ESA tar Norge til retten for regler om sykehusvalg

Bildet viser en operasjon
FÅR IKKE VELGE: Norske pasienter får ikke de rettighetene de har krav på, mener ESA. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Overvåkningsorganet ESA tar Norge inn for EFTA-domstolen på grunn av regler som begrenser adgangen til å velge sykehusbehandling i utlandet.

Norske regler forbyr pasienter å ta direkte kontakt med sykehus i et annet EØS-land, selv når fristen er gått ut for behandlingsstart i Norge. ESA mener denne og andre regler ikke er å tråd med EØS-retten.

«Reglene strider mot viktige prinsipper om pasientrettigheter, koordinering av trygderettigheter, og om friheten til å motta sykehustjenester», skriver overvåkningsorganet i en pressemelding.

Ikke fornøyd med det norske systemet

ESA påpeker at andre regler ikke fyller kravene til hvordan myndighetene skal vurdere om pasienter i tide kan tilbys like god behandling i Norge som i et annet EØS-land.

– Generelt mangler det norske systemet den klarhet, presisjon, åpenhet og rettssikkerhetsgarantier som forutsettes av EØS-reglene. Dette gjør det vanskelig for pasienter å forstå og benytte sine rettigheter, sier ESA-president Bente Angell-Hansen.

ESA sendte brev i 2014

ESA har sendt to brev til Norge siden 2014 og har fått svar, men sier problemene ikke er blitt løst. Å ta saken inn for EFTA-domstolen er det siste formelle steget i prosessen.

NPE gir ikke erstatning ved feilbehandling i utlandet

Kart over Jemen og landene i nærheten
DET FINNES UNNTAK: Pasientskadeloven dekker skader som har oppstått ved utenlandske behandling dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet om kjøp av tjenester. Foto: Mostphoto

Nordmenn som drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, får ikke erstatning fra NPE dersom de blir feilbehandlet.

Nordmenn som er på reise i utlandet og som får en skade når de blir behandlet for en sykdom, kan ikke søke om erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Ringer noen av og til

– Får dere mange slike henvendelser?

– Det ringer noen av og til, men akkurat hvor mange slike henvendelser vi får, har vi ikke tall på fordi de ikke blir registrert, sier senior kommunikasjonsrådgiver i NPE, Torill S. Stæhr.

I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettes direkte mot behandlingsstedet.

Hvis behandlingen blir utført i et av de nordiske landene, kan pasienten søke om erstatning gjennom erstatningsordningen i det aktuelle landet.

– Når vi får slike henvendelser, kan vi ikke gjøre annet enn å henvise dem videre til det landet de ble behandlet i, sier Stæhr.

Nordmenn som på eget initiativ drar på helsereiser til private klinikker i utlandet for behandling, er heller ikke dekket av NPE-ordningen.

Unntak

Men det finnes noen unntak. Pasientskadeloven dekker skader som har oppstått ved utenlandske behandling dersom det offentlige på forhånd har inngått avtale med behandlingsstedet om kjøp av tjenester.

Et eksempel på slike avtaler gjelder pasienter som blir sendt til utlandet på grunn av ventelistegarantien.

– Det samme er tilfelle hvis behandlingen i utlandet er dekket gjennom regionalt helseforetak og begrunnet med manglende kompetanse i Norge, skriver NPE på egne nettsider.

Dersom en person har fått behandling i et av de nordiske landene, kan NPE hjelpe til med veiledning for hvordan de skal gå frem for å søke erstatning i Sverige, Finland eller Danmark.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.