fbpx De store byene overtar NSFs fylkeskontorer Hopp til hovedinnhold

De store byene overtar NSFs fylkeskontorer

Oddgeir Lunde, fylkesleder i Sogn og Fjordane.

Tromsø. Trondheim. Bergen. Kristiansand. Porsgrunn. Oslo. Hamar. Disse byene får NSF-kontor i de nye fylkene.

Forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har vedtatt hvor de nye fylkeskontorene skal være.

Vedtaket gjelder fra 1. april.

I november vedtok NSFs landsmøte at det nå skal være 11 fylkeskontorer, ett i hvert av de nye fylkene. I dag er det 19 fylkeskontorer i NSF.

Det vil også si at i disse byene legges dagens NSF-kontorer ned:

Hammerfest, Steinkjer, Førde, Arendal, Skien, Tønsberg, Drammen, Gjøvik, Elverum og Sarpsborg.

Vedtaket

Dette har forbundsstyret i Sykepleierforbundet vedtatt 4. desember:

1. Fylkeskontoret for NSF Troms og Finnmark plasseres i Tromsø

2. Fylkeskontoret for NSF Trøndelag plasseres i Trondheim

3. Fylkeskontoret for NSF Vestland plasseres i Bergen

4. Fylkeskontoret for NSF Agder plasseres i Kristiansand

5. Fylkeskontoret for NSF Vestfold og Telemark i Porsgrunn

6. Fylkeskontoret for NSF Viken plasseres i Oslo

7. Fylkeskontoret for NSF Innlandet plasseres i Hamar

Vedtakene var enstemmige, og forbundsstyret fulgte innstillingen laget av generalsekretæren.

Fakta
Norges elleve fylker fra nyttår:

Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo, Innlandet.

NSF-lederen: – Vi skal ivareta de ansatte

– Ble det en vanskelig debatt?

– Det var en omfattende debatt i en krevende sak, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Debatten i seg selv var god. Den tok utgangspunkt i vedtakene fra landsmøtet, prinsippene vedtatt i tidligere forbundsstyremøte og de gode høringssvarene som har kommet. Både fylkesstyrer, tillitsvalgte og ansatte har på kort tid gitt høringssvar til saken.

– Har debatten på landsmøtet påvirket vedtakene forbundsstyret har gjort i dag?

– Ja, for det var allerede føringer knyttet til landsmøtevedtakene fra OU-saken.

– NSF sentraliserer med denne sammenslåingen. Frykter du reaksjoner på dette blant medlemmene?

– Landsmøtet er medlemmene våre, og det er landsmøtet som har gjort vedtak om ny organisering. Det diskusjonen og vedtakene har gått på i dagens forbundsstyremøte, omhandler hvor hovedkontorene i fylkene skal ligge. Vi skal ivareta de ansatte i en slik omstilling, samt sørge for politisk gjennomslagskraft i ny organisering, sier NSF-lederen.

Fylkesleder i Sogn og Fjordane: – En sentralisering av organisasjonen

Det nye fylkeskontoret i Vestland skal være i Bergen.

– Det er jo ikke overraskende, sier Oddgeir Lunde, fylkesleder i Sogn og Fjordane.

– Vil du kalle forbundsstyrets vedtak en sentralisering?

– Det er ikke forbundsstyret sitt vedtak som er sentraliserende, det er landsmøtevedtaket som er en sentralisering av organisasjonen, sier han.

Ifølge vedtektene, vedtatt av landsmøtet, skal det være ett fylkeskontor i hvert fylke.

– Forbundsstyret har bare fulgt opp dette.

Lunde har vært fylkesleder i fjordfylket 20 år.

– Stiller du til valg igjen?

– Nei, jeg blir ikke med videre. Jeg hadde vurdert å stille meg til disposisjon hvis det hadde blitt 19 distriktskontorer. Det har jo vært en suksesshistorie. NSF har aldri hatt så mange medlemmer som nå. Tillitsvalgte forteller at oppfølgingen de har fått av fylkeskontorene, har vært en viktig faktor for å holde ut.

Fylkesmøtene med valg er i slutten av mars.

– Jeg blir i vervet ut mars. 1. april blir det nytt fylkesstyre. Det skal også lyses ut nye stillinger som administrative ledere i de nye fylkene. Jeg håper de er ansatt til 1. mai, sier fylkeslederen.

Lunde håper også at medlemmer og tillitsvalgte i hele landet fremmer kandidater til nye fylkesstyrer.

– For dette må skje raskt, sier Oddgeir Lunde.

Vil ha satellittkontorer i NSF Viken 

Ap, SV, Sp og MDG har gjort det klart at de vil reversere Viken fylkeskommune hvis de får makten etter stortingsvalget i 2021.

På grunn av denne usikkerheten hadde Linda Lavik, fylkesleder i Buskerud, sammen med fylkesleder Karen Brasetvik i Østfold, heller ønsket seg at fylkeskontorene i Viken kunne vært i alle tre fylkene.

– Når forbundsstyret kun ønsker ett fylkeskontor i Viken, regnet jeg med det ville være i Oslo, det er jo vårt naturlige knutepunkt for kollektivtransport, sier Lavik og legger til:

– Men vi er aller mest opptatt av at vi skal beholde de nåværende fylkeskontorene i Drammen og Sarpsborg som satellittkontorer. Her foregår masse aktiviteter for medlemmene. Trommekorpset øver her, alle faggruppene møtes her, i tillegg til at vi kjører tillitsvalgtopplæring og holder haugevis av møter her. Det er det ikke plass til på det sentrale kontoret i Oslo. Dessuten er det heller ikke miljøvennlig at folk skal reise så langt.

Generalsekretæren har fått i oppgave å avgjøre om NSF Viken skal få beholde de gamle fylkeskontorene som satellittkontorer. Lavik regner med det blir klart i februar.

– Jeg vil innstendig be om at disse kontorene får fortsette. Hvis Sp, Ap, SV og MDG kommer til makten, vil de oppløse Viken. Da er det viktig at ikke NSF har vedtatt noe som får negative økonomiske konsekvenser. Det vil koste oss ganske dyrt hvis vi da må begynne å se etter nye kontorlokaler og finne nye ansatte med den rette kompetansen.

Fylkesleder i Finnmark: – Ikke overrasket

I det nye fylket Troms og Finnmark er det Tromsø som får NSF-kontoret.

– Sånn som kriteriene var lagt opp, var ikke det overraskende, sier fylkesleder i Finnmark, Elin M. Holmgren.

På landsmøtet kjempet Finnmark-delegasjonen for å beholde fylkeskontorene både i Tromsø og Hammerfest.

– Jeg hadde håpet at forbundsstyret kunne ha lyttet til vår høring om lokalisering ved å legge fylkeskontoret til Hammerfest.

– Det er snakk om å ha et satellittkontor i Hammerfest?

– Her har generalsekretæren siste ord, men det er mulig og etter vårt syn nødvendig, så det håper vi. Signalene fra møtet i forbundsstyret var i alle fall å lytte nøye til høringssvarene. Både NSF Troms og Finnmark sier unisont at de ønsker et kontor i hvert av de gamle fylkene.

Det nye fylket Troms og Finnmark vil få to nestledere, i likhet med Viken.

– Stiller du til ledervalg?

– Det har jeg ikke bestemt meg for. Det blir et gigantisk geografisk område å dekke. Det ligger også en usikkerhet om reversering av fylker ved et eventuelt regjeringsskifte, så det nye fylket kan jo blir en kortvarig affære, sier Elin M. Holmgren.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse