fbpx NSF støtter ikke lenger dagens tredelte foreldrepermisjon Hopp til hovedinnhold

NSF støtter ikke lenger dagens tredelte foreldrepermisjon

bildet viser Ingrid Berg Selfjord

NSFs landsmøte forkastet forbundsstyrets forslag om at NSF støtter en tredeling av foreldrepermisjonen. Nå skal et utvalg finne ut hva NSF egentlig skal mene om saken.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått mye motbør fra medlemmene sine for at forbundet støtter dagens tredeling av permisjonsordning, som maks gir mor mulighet til å være hjemme til barnet er sju måneder.

Flere mødre tar ut ulønnet permisjon for å kunne være hjemme med barnet lenger, og det går ut over både lønn og opptjening av pensjonspoeng.

Fakta
Tredelt foreldrepermisjon:
 • Foreldrepermisjonen i Norge har økt fra 18 uker i 1978 til 49 uker i dag (59 uker om man velger 80 prosent kompensasjon).
 • 4 ukers fedrekvote ble innført i 1993 og gradvis økt til 14 uker i 2013.
 • I 2014 ble fedrekvoten redusert til 10 uker, og deretter utvidet til 15 uker i 2018.
 • Fra juli 2018 har det vært 15 uker til far, 15 uker pluss 3 uker før fødsel til mor og 16 uker som kan fordeles slik foreldre ønsker på enten far eller mor, med 100 prosent kompensasjon.
 • Fra januar 2019 har det også vært liknende ordning med 80 prosent kompensasjon: 19 uker til far, 19 uker pluss tre uker før fødsel til mor samt 18 uker som kan fordeles slik foreldrene ønsker.
 • Dersom fødselen skjer etter termin, går dagene fra termin og frem til fødselen av fellesperioden, og mor får dermed færre uker etter fødsel før hun må tilbake i jobb.
 • Dersom fødselen skjer før termin, starter mødrekvoten fra og med fødselsdagen, og resterende dager av treukersperioden før fødsel bortfaller.

Kilde: Nav

Jordmødrene og helsesykepleierne uenige med NSF

Både Jordmorforbundet og Landsgruppen av helsesykepleiere mener at mors periode bør være lengre, for at mor skal kunne amme barnet etter anbefalingene.

– Fast føde vil først ved åtte måneders alder utgjøre en vesentlig del av ernæringa, i henhold til anbefalingene. Mor må få betalt permisjon i åtte måneder. Dette kan sikres ved at man gir elleve uker til hver pluss 18 uker til felles fordeling, sa leder av Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, da landsmøtet diskuterte deling av foreldrepermisjonen.

Også tidligere leder av Landsgruppen av helsesykepleiere har uttalt skepsis mot permisjonsordningen.

– I saken om tredelt permisjonsordning er likestillingsargumentet rådende. Jeg savner at beslutningene heller ble tatt på bakgrunn av barnets beste, sa Kristin Sofie Waldum-Grevbo til Sykepleien tidligere i år.

Den nye lederen, Ann Karin Swang, bekrefter til Sykepleien at de støtter Jordmorforbundets krav om minimum åtte måneder til mor.

– Kjempefornøyd

Av innleggene som ble holdt på landsmøtet, var det store flertallet mot at NSF skulle støtte dagens tredeling av foreldrepermisjonsordning.

Vedtaket i dag endte med at forbundsstyrets forslag om at NSF støtter en tredeling av foreldrepermisjonen, falt.

– Jeg er kjempefornøyd, sier Ingrid Berg Selfjord som er hovedtillitsvalgt i Trondheim kommune.

Hun var en av de klare motstemmene i debatten på landsmøtet og har tidligere skrevet i Sykepleien om ordningens mer uheldige virkninger.

– NSF har litt for lett støttet tredelinga av foreldrepermisjonen. Med bakgrunn i støyen som har vært hos våre medlemmer, skylder vi oss sjøl å ta en ny vurdering i hvorvidt vi skal støtte en tredeling eller ikke, sa hun fra talerstolen.

Ble ropt til i telefonen

– Tredelingen slik den fungerer i dag, har konsekvenser for medlemmene våre som vi ikke tenkte på da vi støttet forslaget. NSF må tenke om igjen om dette, og denne gangen må vi høre hva medlemmene mener, sier Selfjord til Sykepleien etter avstemningen.

Selfjord understreker at det ikke er bare-bare å erstatte sykepleiere som skal ha ammefri.

– Dette er noe som særlig vil merkes på små steder, sier hun.

På talerstolen påpekte hun at hverdagen ikke alltid var så enkel for mødre som skulle tilbake til jobb etter endt permisjon. Hun fortalte at hun har opplevd at ledere har ropt til henne i telefonen når det har vært snakk om ammefri: «NSF bestemmer ikke over meg som sjef!»

– Fallitterklæring

Marianne Sæhle som presenterte det delvis nedstemte forbundsstyrets forslag til vedtak, påpekte at NSF ikke kan kreve at helsesektoren skal ha unntak fra permisjonsordningen fordi det er vanskelig å tilrettelegge for amming.

– Det er en fallitterklæring. Sånn kan vi ikke ha det, mener hun.

Den eneste lederkandidaten som tok ordet i saken var Gjertrud H. Krokaa, som sa hun reagerte på at til og med WHO anbefalte noe annet enn NSF om dette.

– Vi må lytte til fagfolk og medlemmer i denne saken, sa hun.

Skal sette ned utvalg

De andre punktene som var foreslått av Forbundsstyret ble vedtatt, med litt tillegg og justeringer. Slik så det endelige vedtaket ut:

 • NSF forutsetter at det tas hensyn til kvinnens behov for restitusjon etter fødselen.
 • NSF forutsetter at det er mulig å følge myndighetenes anbefalinger for amming.
 • NSF krever at begge foreldre har uttaksrett.
 • NSF setter ned et utvalg bestående av representanter fra aktuelle faggrupper, tillitsvalgte og ansatte med tariffpolitisk og samfunnspolitisk kompetanse.

Utvalget skal vurdere:

 • Hvordan man best kan ivareta mors behov for restitusjon etter fødsel.
 • Hvordan man bør arbeide for at det skal oppleves som en reell mulighet å følge nasjonale anbefalinger om amming innenfor rammen av en tredelt foreldrepermisjon.
 • Hvordan NSF kan bidra til at medlemmer som ønsker å ta ulønnet permisjon i forbindelse med omsorg for små barn er tilstrekkelig informert om økonomiske konsekvenser.
 • Utvalget legger frem sine anbefalinger for forbundsstyret innen utgangen av juni 2021.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse